Máme kvalitní zdroje informací

Sdílíme své know-how o mužích v podobě výzkumů a publikací. V naší knihovně naleznete i zajímavé tipy na literaturu a filmy.

Mám tip do knihovny

Know-how

Zajímá vás, z čeho vycházíme?

 • Rozvodovost v ČR a v Praze (2020)

Výzkumy mapovaly situace rozcházejících se rodičů, zda a jaké služby využívají, na koho se v rozvodové situaci obrací a jak celou situaci řeší s dětmi. Výzkumy probíhaly zvlášť pro území Prahy a zbytku ČR. Výzkum rozvodovosti (Česká republika, bez Prahy), Výzkum rozvodovosti (pouze Praha).

 • Zvládání vzteku (2022)

Výzkum, který mapoval povědomí o službách a programech zaměřených na zvládání vzteku a práci s násilnými osobami v ČR. Výstupy výzkumu ke stažení.

 • Aktivní otcovství (2020)

Výzkum, který mapoval míru zapojení otců do každodenní péče o nezletilé děti a jejich postoje k výchově i k podpoře ze strany státu a zaměstnavatelů. Cílem bylo umožnit srovnání s již dříve realizovanými výzkumy, zejména pak se studií Podoby otcovství v ČR vypracovanou v roce 2010 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výstupy výzkumu ke stažení. Plus tabulky z omnibusového šetření.

 • Suchej únor (2019)

Výzkum o znalosti, dopadu a výsledcích kampaně Suchej únor. Výstupy výzkumu ke stažení.

 • Fyzické tresty (2018)

Výzkum o využívání fyzických trestů u nás. Cílem bylo zjistit postoje českých rodičů k používání fyzických trestů ve výchově. Výstupy výzkumu ke stažení.

 • Alkohol pod kontrolou (2017)

Celou populaci jsme otestovali adiktologickým testem AUDIT C. Za hranicí rizikového pití se pohybuje 27 % mužů a 6 % žen. Dohromady zhruba milion lidí. Výstupy výzkumu ke stažení.

 • Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů (2015)

Rovné příležitosti jako „ženské“ téma? To už dávno neplatí. Až 84 % mužů v ČR si myslí, že se rovné příležitosti týkají obou pohlaví. A pro 90 % českých mužů jsou rovné příležitosti důležitou hodnotou. Chybí ovšem jejich větší zapojení. Publikace Mužská perspektiva ke stažení.

 • Táta na plný úvazek (2013 – 2014)

Přes 90 % lidí chce otcovskou dovolenou nebo bonus pro muže, kteří se rozhodnou jít na rodičovskou. Kvóty naopak lidé nechtějí. Na rodičovskou chce téměř polovina mužů. V praxi jich rodičovský příspěvek pobírá 1-2 %. Co jim brání? Podívejte se na výzkumy, které probíhaly ve Zlínském a Olomouckém kraji.

   1. Kvantitativní výzkum o ochotě mužů jít na rodičovskou a o přístupu žen.
   2. Kvalitativní výzkum mapující přístup zaměstnavatelů k mužům – otcům.
   3. Kvantitativní výzkum o postojích veřejnosti k účasti mužů na rodičovské.
   4. Kvantitativní výzkum o představách souvisejících s úspěchem mužů a žen a o negativním přístupu žen k účasti mužů na rodičovské.
   5. Kvantitativní výzkum o zákonným úpravám na podporu aktivního otcovství
 • Tátové vítáni – interview se zaměstnavateli

Průzkum mezi zaměstnavateli realizovaný v rámci projektu Tátové vítáni. Cílem průzkumu bylo zjistit potenciální zájem o značku Tátové vítáni a kampaň Fandíme tátům mezi různými typy zaměstnavatelů včetně jejich vstřícnosti k myšlence podpory Aktivního otcovství. Vyhodnocení_interview_se_zaměstnavateli Tátové vítáni – ke stažení ve formátu pdf.

 • Tátové vítáni – výzkum značky (2013)

Průzkum mezi 355 zaměstnavateli a personalisty realizovaný v rámci projektu Tátové vítáni. Cílem výzkumu bylo otestovat navržené standardy značky Tátové vítáni a ochotu zaměstnavatelů podpořit aktivní otcovství svých zaměstnanců. Výstupy výzkumu ke stažení.

 • Fyzické tresty (2013)

Výzkum o využívání fyzických trestů u nás. Cílem bylo zjistit postoje českých rodičů k používání fyzických trestů ve výchově. Výstupy výzkumu ke stažení.

 • Podoby otcovství v ČR (2010)

Dosud největší kvantitativní výzkum na téma aktivního otcovství, který pod naším odborným dohledem nechalo vypracovat MPSV. Výstupy průzkumu ke stažení.   Pokud máte zájem o více výzkumů a studií, podívejte se na tento seznam studentských prací na témata souvisejícími s muži a maskulinitou.

 • Badinterová, E.: XY. O mužské identitě. Praha-Litomyšl, Paseka 2005
 • Benda, J.: Všímavost a soucit se sebou: proměna emocí v psychoterapii. Portál 2019 – recenze LOMu 
 • Bourdieu, P.: Nadvláda mužů. Karolinum, Praha 2000
 • Brott, A.: The New Father, ABBemille press 2004
 • Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny, Portál, Praha 2000
 • Clatterbaugh, K.: Contemporary Perspectives on Masculinity: Men, Women, and Politics in Modern Society. Colorado & Oxford: Westview Press 1997
 • Connel, R.W.: The men and the boys, University of California Press 2000
 • Connell, R.W.: Masculinities. Sydney: Allen & Unwin. 1995
 • Connell, R.W. The Men and the Boys. Sydney: Allen & Unwin 2000
 • Corneau, G.: Chybějící otec, chybující syn – Jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity. Praha, Portál 2012 – recenze LOMu
 • Delfos, M.F.: Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Portál. 2018 – recenze LOMu
 • Fafejta, M.: Sexualita a sexuální identita – Sociální povaha přirozenosti. Portál, 2016. – recenze LOMu.
 • Hearn, J. and Morgan, H.J.D. (eds):  Men, Masculinities and Social Theory. London: Unwin Hyman 1990
 • Karásek, D.: Fenomén mužské skupiny v programu terapeutické komunity. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014. Ke stažení ve formátu pdf.
 • Katz, J.: The Macho Paradox: Why some men hurt women and how all men can help. Sourcebooks 2006
 • Kimmel, M. S., Hearn, J. and Connell, R.W.(eds.).: Handbook of Studies on Men and Masculinities. Thousand Oaks: Sage Publications 2005
 • Kimmel, M. and Aronson, A. (eds): Men and Masculinities: A social, cultural, and historical encyclopedia. Santa Barbara, CA: ABC-Clio Press 2003
 • Kimmel, M. and Messner, M. (eds): Men’s Lives. New York/Toronto: Macmillan/Maxwell (4th edition) 1998
 • Kindlon, D. a Thompson M.: Kainova výchova : jak ochránit emoční vývoj chlapců. Triton, Praha 2011
 • Löffler, C., Wagner, B, Wolfersdorf, M.: Muži nepláčou? Portál, Praha 2014 – recenze LOMu
 • Novák, T., Corradiniová, S., Vypušťák, R.,: Kontakt s dětmi po rozvodu – Jak nepřijít o dítě. Wolters Kluwer, 2015
 • Perry, Bruce D.; Winfrey, Oprah: Co se ti stalo? Portál, Praha 2023 – upoutávka LOMu
 • Purcell, M. C., Murphy, J. R.: Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery. Portál, 2021 – recenze LOMu
 • Seager, M., Barry, J. A.: Cognitive Distortion in Thinking About Gender Issues: Gamma Bias and the Gender Distortion Matrix. Palgrave Macmillan, Cham, 2019
 • Seidler, V. J.: Transforming Masculinities : Men, Cultures, Bodies, Power, Sex and Love. Routledge 2005
 • Společnost Aperio: Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch – Praha, Aperio 2018. Příručku lze ve formátu PDF získat zde.
 • Stočesová, V., Čáp, D.: Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí– zvládání vzteku, agrese a násilných projevů. Portál, 2020 – recenze LOMu
 • Švaříčková, S.R.  [et al.]: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti : koncepty, metody, perspektivy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012
 • Uhls, Yalda T.: Mediální mámy a digitální tátové: Rady, které na internetu nenajdete, Portál, 2018 recenze LOMu
 • Whitehead, S.: Men and Masculinities: Key Themes and New Directions, Cambridge: Polity Press 2005
 • Yalom, I. D.: Stávám se sám sebou: vzpomínky terapeuta. Portál, 2018 – upoutávka LOMu
 • Yalom, I. D.: O smrti a životě, Portál, 2022 – upoutávka LOMu
 • Zimbardo, P.: Luciferův efekt – Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Academia, 2014
 • Zimbardo, P.: Odpojený muž. Grada, 2017
 • Zoja, L.: Soumrak otců – Archetyp otce a dějiny otcovství. Prostor, Praha 2005
 • Real, Terrence.: I Don’t Want to Talk about It: Overcoming the Secret Legacy of Male Depression. Simon & Schuster, 1998

Potřebnost edukace rodičů při rozvodu/rozchodu – Policy paper 2023

Aktivní otcovství ve firmách – metodika podpory

Příručka pro práci s osobami, které se dopouští násilí v blízkých vztazích, založená na zkušenostech z programu Zvládání vzteku

Metodiky kurzů realizovaných v rámci projektů Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem a rozchodem v ČR a Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem v Praze. Jedná se o Metodika práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením a finanční chudobou v důsledku rozvodu a rozchodu, Metodika školení pro odborníky pracující s rozcházejícími se rodiči a jejich dětmi v ČR, Metodika práce s dětmi a rodinami ohroženými eskalací konfliktu v důsledku rozvodu či rozchodu, Metodika kurzu pro odborníky pracující s rozcházejícími se rodiči v Praze.

Vystupy_RRN_CR.zip
Výstupy_RRN_Praha.zip

Publikace Mužská perspektiva

RaTATA – čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty

Fandíme tátům – příručka pro rodiče a zaměstnavatele

Práce s agresí aneb klukovská témata

Osobnostní a sociální rozvoj

Metodiky prevence domácího násilí pro mládež 13 – 18 let. Metodika je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy a jedná se o metodiku v úrovni všeobecné primární prevence.

Knihovna

Zde je náš výběr literatury a filmů o mužích a pro muže.

 • Ballnik, P.: Otcem i po rozvodu. Praha, Portál 2012 – recenze LOMu
 • Benda, J.: Všímavost a soucit se sebou: proměna emocí v psychoterapii. Portál 2019 – recenze LOMu 
 • Biddulph, S.: Mužství. Praha, Portál 2007
 • Biddulph, S.: Kniha o mužství. Praha, Portál 2011
 • Biddulph, S.: výchova kluků. Portál, Praha 2006
 • Bly, R.: Železný Jan. Argo, Praha 1999
 • Bly, R., Woodmanová, M.: Král panna. Argo, Praha 2002
 • Bonelli, Raphael M.: Mužský narcismus. Portál, 2018 – upoutávka LOMu
 • Burgessová, A.: Návrat otcovství. Brno, Jota 2004
 • Brycz, P.: Tátologie. Mladá fronta, Praha 2011
 • Deida, D.: Cesta pravého muže. Synergie, Praha 2011
 • Eldredge, J.: Pozor, srdce muže! Návrat domů, Praha 2005
 • Friedman, D. M.: On, kulturní historie penisu, Columbus, Praha 2002
 • Garfield, Robert: Mužský kód. Portál 2017 – upoutávka LOMu
 • Glover, A. R.: Rádce pravého muže. Synergie, 2014 – upoutávka LOMu
 • Gottwaldová, Radka: Jak na pasivní agresi, Portál 2017
 • Hergenhan, Anton: Agresivní dítě? Systemické řešení problémového chování, Portál 2017 – upoutávka LOMu
 • Kress, Christina: Nenechám se přeprat vztekem, Portál, Praha 2023 – recenze LOMu
 • Maureen Murdock: Hrdinka v nás – růst ženy na cestě životem, Portál 2022 – recenze LOM
 • Masters, R. A.: Opravdový muž – Cesta ke skutečné mužské síle, Maitrea 2017
 • Matoušek, Oldřich: Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Nakladatelství Portál 2017 – upoutávka LOMu
 • Moore, R., Gillette, D.: Král, válečník, kouzelník, milovník aneb O mužské psychice. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001
 • Moore, T.: Kniha o lásce a přátelství. Portál, Praha 1998
 • Moore, T.: Temný eros (O moci a bezmoci v lidských vztazích). Portál, Praha 2001
 • Monick, E.: Falos, posvátný obraz mužství. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2004
 • Peachey, M.: Ahoj, tati. Brno, Jan Melvil Publishing 2007
 • Perry, Bruce D.; Winfrey, Oprah: Co se ti stalo? Portál, Praha 2023 – upoutávka LOMu
 • Poli, O.: Srdce táty. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství 2010
 • Purcell, M. C., Murphy, J. R.: Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery. Portál, 2021 – recenze LOMu
 • Richter, R. – Schhäfer, E.: Kniha pro tatínky. Praha, Grada 2007
 • Rohr, R.: Cesta divokého muže. Cesta, Praha 2003
 • Stephenson, B.: Co dělá z chlapců muže, Dharma gaia, Praha 2010
 • Stočesová, V., Čáp, D.: Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí– zvládání vzteku, agrese a násilných projevů. Portál, 2020 – recenze LOMu
 • Stutgart, K. V.: Muži se nechávají milovat. Praha, Motto 1994
 • Vybíral, M.: Práce s agresí aneb Klukovská témata. V rámci publikace Rádce učitele (B 3.6.), RAABE, Praha 2006
 • Yalom, I. D.: Stávám se sám sebou: vzpomínky terapeuta. Portál, 2018 – upoutávka LOMu
 • Abiker, D.: O neodvratném konci mužského pokolení – aneb Tajný život takového normálního muže. Rybka Publishers, Praha 2008
 • Astonová, N.D.: Kniha o čuráku. Dybbuk, Praha 2009
 • Balabán, J.: Zeptej se táty. Téma smrti a vztahu s otcem ve vší síle a vážnosti, v síle až mystické, se vší úctou k tomuto výrazu – vždyť Jan Balabán zemřel nečekaně přesně 6 let po smrti svého otce, v době, kdy dokončil tuto knihu. Host, Praha 2010
 • Cave, N.: Smrt Zajdy Munroa. Argo, Praha 2009
 • Ellis, B.E.: Americké psycho. XYZ, Praha 2007
 • Gilbert, D.: & Sons. Random House. 2013
 • Gounelle, L.: Bůh chodí po světě vždycky inkognito – Muž, který chtěl být vždycky šťastný. Rybka publishers, Praha 2010
 • Hakl, E.: Pravidla smešného chování. Od autora novely O rodičích a dětech. Silné a civilní, s tématem smrti otce. Argo, Praha 2010
 • Hakl, E.: Skutečná událost. Zajímavý vhled do světa dnešních mužů. Argo, Praha 2012
 • Hosseini, K.: Lovec Draků. Strhující příběh o dospívání afgánského chlapce. Praha 2007
 • Formánek, J.: Mluviti pravdu – brutální román o lásce k životu. Smart press, s.r.o, Praha 2008
 • Fournier, J.L.: Kam jedeme, tati? Autobiografický příběh o tom, jaké je to být otcem dvou postižených dětí. Citlivě podaný a přesto plný upřímného, pro nás až drsného, přesto svým způsobem laskavého, humoru. Praha, Computer press 2010
 • Lee, H.: Jako zabít ptáčka. Praha, XYZ 2009. Jednou z hlavních postav je Atticus, rovný chlap a skvělý táta, který je právníkem hájícím křivě obviněného černocha za doby ekonomické krize ve 30. letech. Úplně hlavními postavami jsou jeho děti – odvážné, chytré, živelné, krásné, úžasné… je nádherně vidět ten vliv, který na ně Atticus má.
 • Loe, E.: Doppler. Brno, Vakát 2007
 • Kelman, N.: Holky. Praha, Odeon 2005
 • Kelman, S.: Dobré ráno, Harri. Odeon 2012
 • Mercier, P.: Noční vlak do Lisabonu. Román m.j. o mužské solidaritě a soupeření, o odvaze k autentickému životu a různých podobách odpovědnosti. Plus, Praha 2011.
 • Merle, R.: Malevil. Postkatastrofický román o skupině lidí, kteří stojí před problémem, jak uspořádat svůj život ve světě, z něhož zmizely všechny vymoženosti civilizace, 1974.
 • McCarthy, C.: Cesta. Praha, Argo 2008
 • McCarthy, C.: Hranice. Praha, Argo 2008
 • Oatesová Joyce, C.: Země divů. Příběh o muži, který až hluboko v dospělém věku dostal příležitost najít smysl svého života, ten u něj spočívá v záchraně svých blízkých… Odehrává se v USA. Výborně napsané, z pohledu hrdiny, příběh víc mluví tím, co není řečeno. Interpretace je na čtenáři, ale v LOMu vidíme, že kniha citlivě pojímá ryze mužský příběh, přestože to napsala žena. Praha, Odeon 1997
 • Pene, S., Dunda M.: Penis monology. Dukase, 2014 – upoutávka LOMu
 • Robbins, T.: Parfém bláznivého tance. Argo, Praha 2008
 • Robbins, T.: Hubené nohy a všechno ostatní. Argo, Praha 2007
 • Ryšavý, M.: Cesty na Sibiř 1 a 2. díl. Společnost pro Revolver revue, Praha 2008
 • Soukupová, P.: Zmizet. Velmi živé, čtivé a rozsáhlé tři povídky o dětech a rodicich, přičemž otcové hrají výraznou roli, ať už svou přítomností či nepřítomností.  Vydal HOST. Kniha obdržela cenu Magnesia Litera 2010. Více o knize
 • Šukrí, M.: Nahý chleba. Agite/Fra 2006
 • Trachta, J.: Tichý dech. Zápisky z misí dětského chirurga a vítěze ankety LOMu Veřejný muž 2012 – Jana Trachty, kterých se účastnil s Lékaři bez hranic na východě Konžské republiky, na Haity, ve Středoafrické republice, v Súdánu a Pobřeží slonoviny jsou zajímavou osobní výpovědí o utrpení i touze k životu. Praha, Paseka 2013
 • Viewegh, M.: Román pro muže. Druhé město, Praha 2008

Dnes už muži nečtou eposy a jen málo poslouchají příběhy ze života. Své ikony, idoly, hrdiny nebo prostě příbuzné hledají ve filmu. Tady s nimi prožívají, co sami prožili nebo prožít touží. LOM vychází vstříc „filmové kultuře“ a nabízí seznam snímků, které jsou pro dnešní muže důležité. Kdo chce, může do něj přispět. Kromě titulu, roku výroby a jména režiséra uvítáme osobní dojem a internetový odkaz. Tipy posílejte na info@ilom.cz.

 • 12, 2007. Režie: Nikita Michalkov. Původní námět – Dvanáct rozhněvaných mužů, americký film z roku 1957, dostává v kontextu rusko-čečenské války nový obsah. Navíc je to brilantní studie toho, jak si muži berou / neberou odpovědnost. Jedna recenze a traileralternativní trailer.
 • 127 hodin, 2010. Režie: Danny Boyle. Film o boji s přírodou a vlastními démony podle skutečného příběhu horolezce Arona Ralstona. Anotace a trailer.
 • Adamova jablka, 2005. Režie: Anders Thomas Jensen. Potrhlý farář obrátí na víru nácka. Tato brutální komedie straní vytrvalým mužům. Anotace a trailer.
 • Apocalypto, 2006. Režie: Mel Gibson. Jaguáří tlapa se vydává na zběsilý útěk ze zajetí, aby zachránil nejen svůj život, ale i milovanou rodinu. Anotace a trailer.
 • Berani / Hrútar, 2015. Režie: Grímur Hákonarson. Na odlehlé farmě spolu žijí dva bratři. Kvůli dávné křivdě spolu 40 let nepromluvili ani slovo. Jediné, co je dokáže spojit, je láska k jejich ovcím. Typická islandská černá komedie nadchne každého fanouška severských filmů. Anotace a trailer.
 • Billy Elliot, 2000. Režie: Stephen Daldry. Pohled do duše chlapce toužícího být baletním tanečníkem. Film ukazuje jeho boj i předsudky okolí. Anotace a trailer
 • Biutiful, 2010. Režie: Alejandro González Iñárritu. Životní cesta Uxbala, konfliktního bývalého narkomana, který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, duševnem, zločinem, vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím moderní Barcelony. Anotace a trailer.
 • Blikající světla, 2000. Režie: Anders Thomas Jensen . „Fantastickej chlapskej film, ze kterýho jsem měl hroznou radost. Utýct od všeho a začít někde uplně jinde. To je občas pocit, který cítí kdejakej chlap…“ napsal jeden divák. Trailerrecenze a další reakce.
 • Bratrstvo neohrožených / Band of Brothers, 2001. Režie: Richard Loncraine, David Frankel, David Leland, Tony To, Phil Alden Robinson, David Nutter, Tom Hanks, Mikael Salomon. Minisérie začíná v přísném výcvikovém táboře v Georgii v roce 1942 a vypráví o pozoruhodných úspěších této dobrovolnické střelecké roty, která se časného rána v osudný den „D“ roku 1944 účastnila výsadku ve Francii. Stála v čele operace Market-Garden a prodělala ofenzívu na Rýně, zaútočila na nacisty v Bastogne i v Bulge a v roce 1945 pomáhala dobýt Hitlerovo „nedobytné“ Orlí hnízdo v Berchtesgaden. Anotace.
 • Cesta / Road, The, 2009. Režie John Hillcoat (režisér filmu Proposition). Hudba: N. Cave. Autor předlohy: C. McCarthy. Co více chtít od těchto mužů než syrové a depresivní drama o hledání naděje otce a syna v atmosféře totální beznaděje. Trailer a recenze.
 • Cesta samuraje / Ghost Dog, 1999. Režie: Jim Jarmusch. Variace na téma věrnosti důslednosti i přátelství, zdaleka ne vše s nadsázkou… Anotace a trailer.
 • Crazy heart, 2009. Režie: Scott Cooper. „Countryový písničkář Otis „Bad“ Blake má za sebou úspěšnou kariéru, v sedmapadesáti se však už jenom potlouká po jednodenních štacích v malých barech na americkém jihozápadě. Hraje tady na kytaru a zpívá, ale hlavně pije, aby se pokusil spláchnout svou zahořklost.“ Anotace a trailer.
 • Další život mého otce / Utóélet, 2014. Režie: Virág Zomborácz. Introvertní mladík Móz má problém. Zjevuje se mu jeho mrtvý otec a mluví mu do života. Komedie plná černého absurdního humoru o hledání místa v životě a vyrovnávání se s vlastní rodinou je svěžím debutem maďarské režisérky Virág Zomborácz. Anotace a trailer.
 • Dokonalý svět / A perfect world, 1993. Režie: Clint Eastwood. O přátelském poutu mezi mužem a chlapcem. Anotace a trailer.
 • Donnie Darko, 2001. Režie: Richard Kelly. Psychedelická sonda do duše dospívajícího kluka. Příběh plný otázek o šílenství, smíření, hledání, odvaze a hlavně o nebezpečném králíkovi, který vám udělá ze života peklo. Anotace a trailer.
 • Everest, 2015. Režie: Baltasar Kormákur. Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Anotace.
 • Fantastický pan Lišák / Fantastic Mr. Fox, 2009. Režie: Wes Anderson. Animovaný odpočinkový příběh o panu Lišákovi, který si vzpomene na staré dobré loupežnické časy. Anotace a trailer.
 • Gádžo dilo, 1997. Režie: Tony Gatlif. Nespoutaný život rumunských cigánů pohledem mladého Pařížana, který se vydává hledat neznámou zpěvačku, jejíž hlas zná z nahrávky svého otce. Anotace a trailer.
 • Gran Torino, 2008. Režie: Clint Eastwood. Skvělý film o předávání mužství. Trailer
 • Hon / Jagten, 2012. Režie: Thomas Vinterberg. Dělat vychovatel v mateřské školce je těžká práce. Zvláště když čelíte křivému obvinění ze sexuálního obtěžování a celé město vám jde po krku. Anotace a trailer.
 • Chlapectví / Boyhood, 2014. Režie: Richard Linklater. Příběh o dospívání chlapce, na kterém tvůrci pracovali 12 let. Anotace a trailer.
 • Jako hvězdy na Zemi / Taare Zameen Par, 2007. Režie: Aamir Khan, Amole Gupte. Indický film o vztahu otce a syna, jaký má vliv a o tom, jak se dají věci napravovat a kolik to stojí úsilí. Anotace a trailer.
 • Jaro, léto, podzim, zima… a jaro / Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, 2003. Režie: Kim Ki-duk. Jihokorejská mužská meditativní filmová poezie. Anotace a trailer.
 • Je těžké být dobrý / Teško je biti fin, 2007. Režie: Srdjan Vuletić. LOMí témata jako rodina, otcovství, co znamená být mužem… Anotace.
 • Je třeba zabít Sekala, 1998. Režie: Vladimír Michálek. Drama z protektorátu o tom, jak  relativní je veřejný zájem, když o něm rozhodují muži – nebo o tom, že osobní odvaha někdy prostě nestačí. Anotace.
 • Jimmy P., 2013. Režie: Arnaud Desplechin. Americký indián Jimmy Picard bojoval ve druhé světové válce a odnesl si záhadné trauma. Pravdivý příběh o válečném pekle, indiánech a hlavně o síle přátelství. Anotace a trailer.
 • Joe, 2013. Režie: David Gordon Green. Temné drama o přátelství dvou mužů, které dělí jedna generace. Anotace a trailer.
 • Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club, 2013. Režie: Jean-Marc Vallée. Film o muži, který bojoval až dokonce. Nejen se zákeřnou nemocí, ale také za důstojnost, vzdělání a společenské přijetí HIV pozitivních lidí. Anotace a trailer.
 • Klub rváčů / Fight Club, 1999. Režie: David Fincher. Filmová metafora o vyhořelosti západního světa a jeho odtržení od kořenů a o krizi role současného muže v západní společnosti. Anotace a trailer.
 • Kluk na kole / Le Gamin au vélo, 2011. Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Mladý chlapec z dětského domova hledá svého otce, který se před ním skrývá a odmítá jej, a který nemá dostatek odvahy, aby to synovi řekl do tváře.  Na své cestě se setkává s mužstvím v různých podobách (zoufalá touha po slabošském a nevyzrálém otci, revolta proti příteli své pěstounky, obdiv k vůdci pouličního gangu).Anotace a trailer.
 • Kobry a užovky, 2015. Režie: Jan Prušinovský. Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat.  Anotace a trailer.
 • Kon-Tiki, 2012. Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Dobrodružný film o legendární plavbě Thora Heyerdahla a jeho přátel na na voru Kon-tiki. Anotace a Trailer.
 • Kouřové signály / Smoke Signals, 1998. Režie: Chris Eyre. Jeden malý Indián putuje za urnou s popelem svého otce… A na konci své pouti říká:  Jak odpustíme našim otcům? Možná ve snu. Odpustíme jim, že nás v dětství opouštěli tak často nebo navždy? Anotace a závěrečná scéna.
 • Král rybář / The Fisher King, 1991. Režie: Terry Gilliam. Velice silný příběh a vynikající herci – zabalené do typicky Gilliamovského ú(p)letu.Anotace a trailer.
 • Kurz negativního myšlení / Kunsten å tenke negativt, 2006. Režie: Bård Breien. Zde se hraje ruská ruleta, ženy dostávají pěstí a nakonec to skoro dobře dopadne. I když je vlastně od začátku všechno v hajzlu. Trailer.
 • Legenda o  vášni / Legend of the fall, 1994. Režie: Edward Zwick. Životní příběh tří bratrů na pozadí indiánské genocidy, války i vášně. Anotace a trailer.
 • Leviatan / Leviafan, 2014. Režie: Andrej Zvjagincev. Drsná příroda u Barentsova moře a ještě drsnější příběh o Koljovi, ruském automechanikovi, který vede svůj boj se zkorumpovanými úřady, hájí svůj dům a krajinu svého dětství. Film oceněný festivalem v Cannes. Anotace a trailer.
 • Locke, 2013. Režie: Steven Knight. Působivý mužský thriller z kabiny auta. Anotace a trailer.
 • Lovec draků / Kite runner, 2007. Režie: Marc Forster (dle předlohy od spisovatele Khaleda Hosseini). Příběh o jednom hlubokém mužském přátelství. Anotace a trailer.
 • Mezi vlky / The Grey, 2011. Režie: Joe Carnahan. Poutavé dobrodružství skupiny mužů, kteří se musí postavit kruté zimě a krvelačným vlčím bestiím. Anotace a trailer.
 • Milk, 2008. Režie: Guse Van Sant. I gay může být hrdina. I gay je vůdce. I gay je muž. Podařená rekonstrukce života aktivisty, který čelil předsudkům. Skvěle ho hraje Sean Penn. Recenze a trailer.
 • Místo u moře, 2016. Režie: Kenneth Lonergan. Nesmírně silný příběh o vině a smrti vlastních dětí a muži, který neví jak dál. Anotace a trailer.
 • Moonlight, 2016. Režie: Barry Jenkins. Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Anotace a trailer.
 • Mrtvý muž / Dead Man, 1995. Režie: Jim Jarmusch. Černobílý, poetický a hluboký příběh o vlastní volbě a osudu. Trailer s hudbou Neila Younga.
 • Mrtvý muž přichází / Dead Man Walking, 1995. Režie: Tim Robbins. Drama muže odsouzeného na smrt a ženy, která hledá způsob, jak ulehčit poslední dny jeho života. Anotace a trailer.
 • Můj architekt Louis Kahn / My Architect, 2003. Režie: Nathaniel Kahn. „Nemanželský syn legendárního architekta podnikne pětiletou cestu kolem celého světa, aby pochopil svého již léta mrtvého otce.“ Anotace a trailer.
 • Můj otec Gulag, 2009. Režie: František Polander. Slovenský dokument o muži, který až ve zralém věku hledá v Rusku stopy po svém neznámém otci … civilní, osobní, hluboké. Naleznete na webu České televize.
 • Muž od sněžné řeky / Man from snowy river, 1982. Režie: George Miller. Mladý horal musí prokázat svou odvahu, aby získal přízeň otce milované ženy. Anotace a ukázka z filmu.
 • Mzda strachu / Le Salaire de la peur, 1953. Režie: Henri-Georges Clouzot. Klasický thriller o mužské odvaze, zbabělosti a pýše. Recenzetrailer.
 • Na Sever / Nord, 2008. Režie: Rune Denstad Kanylo. Scénář napsal autor knih „Naivní, super!“ a „Doppler“ Erland Loe. Příběh muže, který bojuje s depresí a putuje za svým čtyřletým synem. Místy komické, často smutné a stále nadějné. Recenze a trailer.
 • Návrat / Vozvrashcheniye (Vozvraščenie), 2003. Režie: Andrej Zvjagincev. Příběh o dvou malých bratrech, kterým se po letech odkudsi z neznáma navrátí zpět otec, který je vezme ke vzdálenému jezeru na ryby. Příběh o dramatickém hledání vztahu k otci, jeho různých podobách i tragickém vyústění. Anotace a recenze.
 • Nedotknutelní / Intouchables, 2011. Režie: Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano. Hluboký ale i velmi zábavný příběh o přátelství dvou mužů, kteří přišli každý z jiného světa, a přesto je spojila stejná touha žít. Recenze a trailer.
 • Nelítostný souboj / Heat, 1995. Režie: Michael Mann. Souboj dvou mužů, kteří mají společného víc, než si myslí. Anotace a trailer.
 • Nepřátelé / Hostiles, 2017. Režie: Scott Cooper. Amerika prodělala občanskou válku a Joseph J. Blocker (Christian Bale) je oddaným mužem. Jak se zachová, když obdrží rozkaz vyprovodit umírajícího válečníka z kmene Čejenů přes nebezpečné území do rodné domoviny? Anotace a trailer.
 • Než si pro nás přijde / The Bucket List, 2007. Režie: Rob Reiner. Komedie o dvou přátelích na sklonku života s Jackem Nicholsonem a Morganem Freemanem. Anotace a trailer.
 • Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / 20,000 Days on Earth, 2014. Režie: Iain Forsyth, Jane Pollard. Dvacetitisící den v životě Nicka Cavea začíná zvoněním budíku a končí procházkou po mořské pláži. Portrét nesmírně tvůrčího a originálního muže – hudebníka, scénáristy a romanopisce.  Anotace a trailer.
 • Nick Cave: One More Time with Feeling, 2016. Režie: Andrew Dominik. Snímek je nejen detailním ‚making of‘ zaznamenávajícím vznik desky, ale také hlubokou osobní zpovědí Nicka Cavea, kterého v létě 2015 zasáhla tragická smrt jeho 15letého syna. Anotace
 • Noc na Zemi / Night on Earth, 1991. Režie: Jim Jarmusch.  Povídkový film o tom, co všechno se může stát v noci při jízdě taxíkem. LOM zvlášť doporučuje epizodu Helsinki, kde muži upřímně nadávají i pláčou. Trailer.
 • Odpíchnout se / Spring Forward (1999). Režie: Tom Gilroy. Americký nezávislý film. Věrohodný příběh o přátelství bývalého trestance a muže, který odchází do penze. Filozoficky velmi blízké LOMu. Anotace a trailer.
 • Orel Deváté legie /  The Eagle of the Ninth (2011). Režie: Kevin Macdonald. Dobrodružné drama z dob římského impéria o přátelství mezi římským vojákem a otrokem. Kam až může syna zavést snaha napravit domnělé selhání otce. Anotace a trailer.
 • Pan Rosnička / Weather Man, The, 2005. Režie: Gore Verbinski. Melancholické komediální drama o muži, který hledá sám sebe. Anotacetrailer.
 • Paranoid Park, 2007. Režie: Gus Van Sant. Iniciační příběh o dospívání s krimi zápletkou, mužská perspektiva… Anotace a trailer.
 • Paříž, Texas, 1984. Režie: Wim Wenders. Jedná se road movie, která vypráví příběh muže ztraceného ve svém soukromém pekle. Získal řadu mezinárodních ocenění, včetně Zlaté palmy v Cannes. Anotace a trailer.
 • Pět hvězd / Five Star, 2014. Režie: Keith Miller. Primo, zkušený zabiják a John, mladý chlapec, který se rozhoduje, zda je život v gangu pro něho to pravé. Intimní přemítání nad mužstvím v současném městském prostředí. Anotace.
 • Píseň jmen / The Song of Names, 2019. Režie: François Girard. Film o vztahu dvou přátel, bolesti a židovské spiritualitě. Anotace a trailer.
 • Pokojný bojovník / Peaceful Warrior, 2006. Režie: Victor Salva. Dan je nadějný gymnasta snící o olympiádě. Má vše, nač si vzpomene a s tím úzce souvisí také pocit, že se již nic nového učit nepotřebuje. To se ovšem změní po setkání se záhadným cizincem, který ho začne učit. Anotace a recenze.
 • Poslední trapper / Le Dernier trappeur, 2004. Režie: Nicolas Vanier. Dobrodružný snímek o muži, jehož životem je divočina. Anotace acelý snímek na youtube.
 • Proposition, 2005. Režie: John Hillcoat. Krutá podívaná, při níž se i otrlý muž sotva nadechne. Zlo, zrada i vysvobození v jednom. Scénář a hudbu napsal Nick Cave. Trailer
 • Proti přírodě / Mot naturen, 2014. Režie: Ole Giæver. Co běží hlavou spořádanému třicátníkovi, když se vydá sám na výlet do hor? Hořká komedie norského režiséra Oleho Giævera jde přímo do hloubi mužské duše a odhaluje myšlenky, které si muži obvykle nechávají jen pro sebe. Recenze a trailer.
 • Pouť / The Way, 2010. Režie: Emilio Estevez. Film o duchovní pouti do Santiago de Compostela. Anotace a celý snímek na Youtube.
 • Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál / It’s Not the Time of My Life, 2016. Režie: Szabolcs Hajdu. Neohlášená návštěva příbuzných nebývá vždycky příjemnou záležitostí, zvlášť pokud se protahuje na neurčitý počet dní. Živě a autenticky vykreslené rodinné setkání natočil maďarský režisér Szabolcs Hajdu a z 51. MFF Karlovy Vary si odvezl jak cenu za nejlepší herecký výkon, tak hlavní cenu festivalu za nejlepší film. Anotace a trailer.
 • Sansára, 2001. Režie: Nalin Pan. Příběh o hledání cesty mezi duchovním a světským (rodinným) životem. Anotace a trailer.
 • Splašený vlak / Runaway train, 1985. Režie: Andrej Končalovskij. První akční film s hluboce filosofickou naléhavostí. Anotace a trailer.
 • Společnost mrtvých básníků / Dead poets society, 1989. Režie: Peter Weir. Příběh o mládí, o chlapeckých snech a o tom, že život je třeba popadnout za pačesy. Carpe diem! Anotace a trailer.
 • Smoke, 1995. Režie: Wayne Wang. „Obyčejný obchod na obyčejné ulici navštěvují obyčejní lidé. Majitel fotí každé ráno stejnou obyčejnou křižovatku a skládá mozaiku neobyčejných příběhů.“ (Golfista) Anotace a trailer.
 • Stalker, 1979. Režie: Andrej Tarkovskij. „Poeticky a emocionálně vypjaté filosofocké dílo na téma myšlenkové síly člověka, který si je vědomý svých životních hodnot a dokáže jednat a žít v souladu s nimi.“ Anotace a trailer.
 • Stále spolu, 2014. Režie:  Eva Tomanová. Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače a tekoucí vody. Autoritativní Petr sám sebe nazývá „profesionálním otcem.“ Potomky vede ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. Anotace a trailer.
 • Statečné srdce / Braveheart, 1995. Režie: Mel Gibson. Historické drama inspirované skutečnou historickou postavou Williama Wallace, který se v 13.století postavil do čela odporu proti anglickému králi Eduardovi. Anotace a trailer.
 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, 2013. Režie: Felix Herngren. Film o tom, že se stářím život nekončí. Anotace a trailer.
 • Strom života / Tree of Life, 2011. Režie: Terrence Malick. Kontroverzně přijímané podobenství, symfonie obrazů, hudby, pocitů a nelehko uchopitelných otázek nejn o vztazích otec-syn, které si snad v životě položil každý z nás… Anotace a trailer.
 • Temný případ / True Detective, 2014 – 2015. Režie: Cary Fukunaga, Justin Lin, Janus Metz, Miguel Sapochnik, Daniel Attias, Jeremy Podeswa, John Crowley. Ústředními postavami seriálu jsou dva detektivové, jejichž životy se srazí a propojují během sedmnáct let trvající honičky sériového vraha v Louisianě. Anotace.
 • Tohle je náš svět / Captain Fantastic, 2016. Režie: Matt Ross. Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho světa. Anotace a trailer.
 • Toni Erdmann, 2016. Režie: Maren Ade. Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Anotace.
 • Údolí včel, 1967. Režie: František Vláčil. Jeden z pokladů české kinematografie 60.let 20.století. Středověký i velmi současný příběh o souboji Řádu a svobody, které zosobňují dva muži. Kdo si přečte anotaci, těžko odolá, aby si nepromítl celý film na YouTube.
 • Úsměvy smutných mužů, 2018. Režie: Dan Svátek. Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Anotace a trailer.
 • Útěk do divočiny / Into the Wild, 2007. Režie: Sean Penn. Podle skutečné události a skutečného mladíka, který radši „zemřel živý“, než aby umřel zaživa. Skvělá hudba Eddieho Veddera z Pearl Jam. Recenze a trailer.
 • Útěk ze Sibiře / The Way Back, 2010, Režie: Peter Weir, USA, 2010, Příběh o mužích, kteří riskovali smrt, aby získali svobodu – dobrodružný příběh o osudu a vůli k přežití. Anotace a trailer.
 • Užívej si co to jde / Whatever works, 2009. Režie: Woody Allen. „Výstřední Newyorčan odkládá život vyšší společenské třídy k ledu, aby se mohl oddávat svobodnějšímu životu.“ Anotace a trailer.
 • Velká ryba / Big fish, 2003. Režie: Tim Burton. Fantaskní cesta jednoho syna do příběhu svého otce. Anotace a trailer.
 • Vlčí hory / Vlčie hory, 2013. Režie: Erik Baláž. V pradávných časech žila v pralesích stáda zubrů a divokých koní pronásledovaná predátory. Krajina zápasila s nelítostným koloběhem života, ale i přesto byla domovem nádherných a svobodných zvířat. O divoké krajině na pomezí Slovenska, Polska a Ukrajiny. Autoři strávili 500 dní v divočině stopováním a natáčením.  Anotace a trailer.
 • Volání o pomoc / Reign over me, 2007. Režie: Mike Binder. Příběh o mužském přátelství i o obrovské ceně toho, co máme, a jednou mít nemusíme. Anotace a trailer. A jako bonus tenhle skvělý cover The Who od Pearl Jam, který doprovází závěrečné titulky.
 • Volný pád / Falling down, 1993. Režie: Joel Schumacher. Strhující film o destruktivních sklonech a agresi dřímající v každém z nás. Anotace a trailer.
 • Vše je ztraceno / All Is Lost, 2013. Režie: J.C. Chandor. Z chování osamělého mořského vlka vycítíte, že v životě zažil už mnoho krizí. Ani ta, při které se jeho jachta střetla s plovoucím kontejnerem plným čínských bot, ho zpočátku nevykolejí. Anotace.
 • Vykoupení z věznice Shawshank / The Shawshank Redemption, 1994. Režie: Frank Darabont. Silný příběh o naději a touze po svobodě ukryté hluboko uvnitř jednoho neprávem odsouzeného muže. Anotace a trailer. Navíc luxusní soundtrack Thomase Newmana.
 • Vzhůru do oblak / Up, 2009. Režie: Pete Docter, Bob Peterson. Animovaný příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích; nezvaným průvodcem mu je nadšený skaut jménem Russell… Anotace a trailer.
 • Warrior, 2011. Režie: Gavin O´Connor. Když se příběhy dvou bratrů a jejich otce protnou v aréně. Strhující zážitek. Anotace a trailer.
 • Whiplash, 2014. Režie: Damien Chazelle. Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Anotace.
 • Win win, 2011. Režie: Tom McCrathy. O setkání dvou zcela odlišných jedinců, které neobvyklé okolnosti donutí k dočasnému sdílení téhož životního prostoru a následkem toho k nahlédnutí svých dosavadních životů z jiné perspektivy. Anotace a trailer.
 • Wrestler / The wrestler, 2008. Režie: Darren Aronofsky. Život dosluhujícího profesionálního wrestlera nemusí být žádný med. Anotace a trailer.
 • Zlomené květiny / Broken flowers, 2005. Režie: Jim Jarmusch. Starý mládenec hledá svého syna, o kterém celý život nevěděl. Anotace a trailer.
 • Život je krásný / La Vita è bella, 1997. Režie: Roberto Benigni. Film o lásce otce k synovi a jejich společné cestě koncentračním táborem. Smutný a krásný snímek s humorem, který vítězí nad krutostí. Anotace a trailer.
 • Ztraceno v překladu / Lost in translation, 2003. Režie: Sofia Coppola. Příběh o setkání dvou životem unavených lidí v pulzujícím Tokiu. Anotace a trailer.
 • Osm hor / Le otto montagne, 2022. Režie: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch. Adaptace stejnojmenné knihy Paola Cognettiho o přerodu chlapců v muže, o hodnotě přátelství a hledání smyslu života v tichu Alp či Himálaje.

MÁTE TIP?

Chybí vám něco v naší knihovně? Neváhejte nám napsat. Budeme rádi.  Souhlasím se zpracováním osobních údajů viz ilom.cz/gdpr.