Zvládání hněvu (nejen) pro teenagery

28. 2. 2021 Recenze, Síla a násilí

V lednu roku 2021 nakladatelství Portál představilo knihu Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery. Autory knihy jsou klinický psycholog Mark C. Purcell  a psychoterapeut, praktikující mindfulness Jason R. Murphy. Kniha přináší soubor 46 metod, který slibuje pomoci teenagerům zvládnout potíže se vztekem vlastními silami. Jde tedy obzvláště v době zhoršené dostupnosti podpory o velmi žádoucí a ocenění hodný cíl.

Metody v knize vycházejí především z Dialektické behaviorální terapie – přístupu třetí vlny Kognitivně behaviorální terapie a MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction, programu snižování stresu pomocí všímavosti. V obou případech se jedná o přístupy založené na důkazech s poměrně dlouhou klinickou zkušeností, praktikované i v České republice.

Jedna metoda pomůže porozumět vzteku, druhá připraví na změnu

Metody jsou rozčleněny do sedmi tematických celků, které jsou logicky řazeny. Obsahují stručné vysvětlující texty, metody sebepoznávací například formou jednoduchých testů, či zapisované introspekce a zejména nácviky konkrétních dovedností. První metody jsou věnovány porozumění vlastnímu vzteku, následují témata všímavosti a přípravy na změnu. Další soubory se týkají seberegulace prací s tělem, myšlenkami a emocemi. Poslední tematický okruh je věnován především komunikaci s druhými. Jedná se tedy o ucelený program, který se zvládáním vzteku skutečně může pomoci. Výsledky by měli být pozorovatelné nejen samotným čtenářem, ale i jeho okolím.

Jednotlivé techniky jsou popsány krátce, srozumitelně, jednoduchým jazykem, který se však nijak nepodbízí cílové skupině snahou používat slang, čtenáři se v knize vyká (či je použito množné číslo). Tento přístup velmi oceňuji. Z vlastní zkušenosti se domnívám, že přílišnou snahu přizpůsobit jazyk adolescentům, hodnotí recipienti tohoto věku spíše jako trapnou. Instrukce k cvičením jsou dostatečně srozumitelné a lze podle nich cvičení realizovat. Je však samozřejmě třeba věnovat jistý čas přípravě – přečíst si instrukci celou a připravit si jednotlivé kroky. Některé techniky probíhají se zavřenýma očima, je zde tedy žádoucí, alespoň zpočátku, asistence další osoby. Webové stránky autorů (v angličtině), také nabízejí tři nahrávky provázející meditací, což české vydání bohužel nenabízí.

Kniha jako nástroj pro terapeuty nebo rodiče

Zde se dostáváme k limitům publikace. Každá kniha vyžaduje spolupráci čtenáře, u seberozvojových a svépomocných terapeutických příruček to platí dvojnásob. K samostatnému využití teenagery by kniha potřebovala větší gamifikaci. Vidím větší efektivitu knihy u pomáhajících profesionálů, ale také například rodičů dospívajících. Poskytne jim velmi dobrý nástroj pro práci, který mohou doplnit většími možnostmi posílení motivace klienta či vlastního dítěte v rozhovoru. Zároveň bych se nezdráhal doporučit knihu i pro dospělé, jak ve formě svépomocné příručky, tak manuálu pro terapeuty či poradce pracující s dospělými. Sám jsem s dobrým výsledkem při práci s dospělými i dětmi již použil některé metodiky z knihy.

Považovat však publikaci jen za zásobník technik, ze kterého se použije jen několik metod, by znamenalo nedostatečně využívat její potenciál. Při dostatečné motivaci jde o ucelený, dobře zpracovaný program, u kterého je velmi dobrá pravděpodobnost naplnění cíle, který si klade: čtenář bude chápat odkud jeho vztek pramení, zvládat i těžko ovladatelné pocity a činy, a nakonec se bude cítit šťastnější a vyrovnanější vůči sobě, tak vůči ostatním.

Autor recenze: Pavel Dosoudil, terapeut programu Zvládání vzteku

Purcell, M. C., Murphy, J. R.: Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery. Portál, 2021 

Knihu si můžete koupit přímo od nakladatelství Portál: obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/mindfulness-pro-zvladani-hnevu/

Další články