Nová kniha o traumatu u dětí

18. 3. 2018 Recenze

Rádi bychom upozornili na novou knihu s názvem Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Vznikla pod taktovkou doc. Oldřicha Matouška a přináší ucelený pohled na děti, které nezažívají jenom hezké dětství.

Témat je zde několik, od dětí týraných, přes děti jako svědky domácího násilí, až po děti, které ztratily někoho blízkého. Z našeho úhlu pohledu je velmi zajímavá kapitola Veroniky Kubeškové „Programy pro pachatele násilí v blízkých vztazích“.

Čtenář se v ní seznámí s principy efektivní práce s těmi, kteří ubližují. Pro zájemce o výcvik v Metodě zvládání vzteku bychom rádi uvedli, že takové principy výcvik LOMu naplňuje a v kapitole je také citován.

Za LOM:
PhDr. David Čáp, Ph.D., Katedra psychologie FF UK

Další články