Konec svatých mužů v Čechách?

23. 2. 2014 Mužská cesta, Recenze

Krátká upoutávka Martina Járy, ředitele LOMu, ke knize No More Mistr Nice Guy amerického terapeuta R. A. Glovera.

Hm, diář mi připomíná, že je nejvyšší čas napsat referenci na knihu o mužích, kteří trpí tím, že jsou hodní. Úkolů nad hlavu, třeba rodinný nákup, ale tohle má přednost a pak – jak bych vypadal…
Dám to!

Teoreticky je to přece jasné: každé dítě žije odmala v napětí, že ho rodič (většinou matka) nechá napospas a tak si ho dobře hlídá. Kluci za to platí daň identifikace se ženou, z níž se postupně vymaňují, hlavně díky otci (pokud je aktivně přítomen). Jenže ne vždy separační proces proběhne zdárně. Kluk se pak naučí, že matka a otec mu zůstanou nablízku, pokud bude uspokojovat spíš jejich potřeby než svoje. Tento vzorec se mu vryje do mysli a on jej pak automaticky opakuje, ačkoli už nejde o faktické přežití ani o primární rodinu. Původní výhoda se stává zátěží, vězením, zakletím…

Poznal jsem hodně mužů, kteří radši opouštějí sebe, než aby byli opuštěni. I když se narodili v Čechách, jsou členy stejného klubu, který popisuje Robert Glover. A provozují stejnou hru, dokud jimi osobní krize, krach manželství, vyhazov z práce nebo prostě milostivý osud nezatřesou. Rozhodnutí vystoupit z klubu je poměrně snadné. Přestat hrát hru je už mnohem těžší. Mimo jiné to vyžaduje ukončit trénink dokonalosti. Jak vystihl jeden můj klient: „Je třeba, abych dál pokračoval v osamostatňování… Žena mě titulovala ‚svatý muž‘. Řekl jsem jí, že jím nejsem a nebudu, že nechci být svatým mužem.“

Hodný kluk se osvobozuje postupně – Glover uvádí celkem 46 kroků. Jsou to vcelku přímočaré terapeutické intervence, které klukovi pomáhají dospět v muže, lhostejno v jakém věku. Zásadní je přitom účast dalších mužů, počínaje autorem knihy a konče mužskými skupinami. Žádná další hra (na ostré nebo ukřivděné hochy), ani kurz zvyšování sebevědomí, natož pak mysogynní lobby. Spíš svérázná odvykací kúra, při níž si adept zažije nutnou konfrontaci a vedení, ale i radost, zábavu a hodně podpory v konkrétních změnách. Tak.

A teď už můžu vyrazit na nákup. Jen doufám, že to zvládnu líp než minule: zapomněl jsem na mrkev a dvoje zboží bylo jen tři dny před expirací! Snad bude moje žena tentokrát spokojená…

Martin Jára, Liga otevřených mužů, www.ilom.cz

Další články