Recenze knihy: Nenechám se přeprat vztekem

3. 11. 2023 Síla a násilí Klára Pivovarová

Rádi bychom vám představili knihu Christiny Kress. Autorem recenze je Adéla Klingelová, vedoucí terapeutů v programu Zvládání vzteku a členka vedení LOMu.

Nenechám se přeprat vztekem je užitečnou knihou pro rodiče, kteří se potýkají s výzvami ve výchově dětí, zejména pak těch ve věku 8–11 let. Autorka Christiana Kress je sociální pracovnice s téměř dvacetiletou praxí v oblasti herní terapie a kognitivně-behaviorální terapie (KBT), kterou získala při práci s dětmi a rodinami.

Knihu rozdělila do čtyř částí a celkem 35 aktivit, které nabízejí konkrétní postupy pro rodiče, kteří se snaží lépe porozumět a zvládnout emocionální vývoj svých dětí. Přehledně a uceleně jim zprostředkovává metody, jak se stát pozornějšími pomocníky a průvodci dětem, kterým vztek a jeho projevy způsobují potíže.

V první části publikace rodiče najdou přehledný popis aktivit, které děti naučí rozeznávat myšlenky a pocity, aby s nimi mohly lépe pracovat a ovládat jejich případné negativní projevy.

Další část se zaměřuje přímo na vztek jakožto emoci. Devatenáct aktivit dětem pomáhá pochopit jejich vlastní vztek a rozpoznat jeho spouštěče. Vysvětluje, kde se vztek projevuje v jejich těle, a učí je jej ovládat. Osobně mě oslovila aktivita, kterou autorka pojmenovala „Milý vzteku“. Ta dětem vysvětluje, že vztek není špatný, ale přirozený, a že pokud s ním umí správně pracovat, může jim být také dobrým parťákem.

Třetí část pak vysvětluje možné negativní dopady nezvládnutého vzteku, přibližuje situace, ve kterých může druhým skutečně ublížit a zničit přátelství a vztahy. Obsahuje ale zároveň techniky, které pomáhají napravit vztahy poškozené tím, jak se děti v důsledku vzteku zachovaly.

Čtvrtá a poslední část přináší řadu nástrojů, které pomáhají se vzteku bránit a vyvarovat se jeho destruktivním účinkům.

Rodiče v knize Nenechám se přeprat vztekem najdou množství praktických pomůcek, které jejich děti mohou používat v každodenním životě. Díky velkému množství příkladů a postupů může každá rodina najít specifické aktivity, které nejlépe odpovídají potřebám a preferencím jejich dětí. Ty mohou například zahrnovat interakci mezi rodiči a dětmi, posilovat vztahy a zlepšovat komunikaci v rodině.

Drobným nedostatkem může být fakt, že některé aktivity jsou poněkud obecné a ne vždy jednoduše aplikovatelné v konkrétních situacích. Nicméně, celkově lze říci, že kromě užitečných rad kniha přináší také změnu perspektivy pro rodiče, kteří pro své děti hledají spolehlivého průvodce na cestě za porozuměním vzteku. Také proto jsme publikaci zařadili do naší LOMí knihovny, a budeme s ní pracovat i v rámci našich rozvojových kurzů Agrese je OK a Výchova bez násilí.

Nenechám se přeprat vztekem. Kress, Christina. Portál, Praha 2023. Více o knize zde: ht tps://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/nenecham-se-preprat-vztekem/

Další články