Přepisujeme mužský kód

Nevlastníme návod na správného muže a ani o něj neusilujeme. Místo toho podporujeme muže, aby o sobě přemýšleli a aktivně usilovali o osobní i společenskou změnu.

Chci změnu

O NÁS

ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA MUŽŮ

Naším posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů.

Naše hodnoty

Kvalita života se dnes měří podle ukazatelů jako dostupnost lékařské péče, dopravní síť nebo třeba mobilní pokrytí. Muži sami si ji pak často měří pomocí tří tradičních kritérií: moc, sláva, peníze. Experti i muži si ale začínají uvědomovat, že kvalita života závisí hlavně na vnitřních hodnotách.

odpovědnost

Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.

odvaha

Kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá.

originalita

Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.

otevřenost

Kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.

Medailonek LOMu

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, mediálních i politických aktivit. LOM čerpá z přímé práce s muži, z vlastní expertní činnosti, z výzkumů a z příkladů dobré praxe v ČR i v zahraničí. Více na www.ilom.cz

To nejlepší z médií:

Mgr. Tomáš Hais
PR a média

+420 603 229 679

tomas.hais@ilom.cz

Náš tým

Vedení
Mgr. Josef Petr

Ředitel LOMu

josef.petr@ilom.cz

Bc. LUKÁŠ TALPA

Manažer programů Patron a Rozchodem rodina nekončí

lukas.talpa@ilom.cz

Ing. Kateřina Křivánková

Finanční manažerka

katerina.krivankova@ilom.cz

Kristýna Marešová

Manažerka vzdělávacích akcí

kristyna.maresova@ilom.cz

Tým
Mgr. Alexandra Eisnerová

Projektová manažerka

alexandra.eisnerova@ilom.cz

David Lobpreis

Projektový manager

Mgr. Tomáš Hais

PR a média

+420 603 229 679

tomas.hais@ilom.cz

Mgr. Pavlína Techlová

Projektová manažerka

pavlina.techlova@ilom.cz

Karolína Stránská

Koordinátorka

karolina.stranska@ilom.cz

Josef Čečerle

IT

admin@ilom.cz

Mgr. Alexandra Eisnerová

Projektová manažerka

alexandra.eisnerova@ilom.cz

Mgr. Tomáš Hais

PR a média

+420 603 229 679

tomas.hais@ilom.cz

Klára Pivovarová

PR

klara.pivovarova@ilom.cz

Karolína Stránská

Koordinátorka

karolina.stranska@ilom.cz

Mgr. Pavlína Techlová

Projektová manažerka

pavlina.techlova@ilom.cz

Jan Voves

Case manager Táta se vyplatí

jan.voves@ilom.cz

Mgr. Jakub Vrobel

Evaluátor

jakub.vrobel@ilom.cz

Eliška Linda Fischerová

Koordinátorka programu Zvládání vzteku

eliska.fischerova@ilom.cz

PhDr. Martin Jára

Odborný garant kurzů a lektorského týmu vzdělávacích akcí

+420 603 467 289

martin.jara@ilom.cz

Mgr. Evžen Nový

Odborný garant kurzů a metodik v programu Zvládání vzteku

evzen.novy@ilom.cz

Bc. Lukáš Talpa

Odborný garant programů Patron a Rozchodem rodina nekončí

+420 603 219 926

lukas.talpa@ilom.cz

Mgr. Michal Vybíral

Odborný garant kurzů a metodik programu Patron

+420 723 283 857

michal.vybiral@ilom.cz

PhDr. David Čáp, Ph.D.

david.cap@ilom.cz

Mgr. Jan Řezáč

jan.rezac@ilom.cz

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

sojakpetr@centrum.cz

PhDr. Mgr. Ondřej Cerha

ondrej.cerha@ilom.cz

PhDr. Martin Jára

martin.jara@ilom.cz

Bc. LUKÁŠ TALPA

Manažer programů Patron a Rozchodem rodina nekončí

lukas.talpa@ilom.cz

Mgr. PETR MATOUŠEK

petr.matousek@ilom.cz

Mgr. Michal Vybíral

michal.vybiral@ilom.cz

Jan Weiss

jan.weiss@ilom.cz

Mgr. Bc. Martin Galbavý

martin.galbavy@seznam.cz

Tomáš Němeček

tomas.nemecek@ilom.cz

PhDr. Ladislav Chvátal Ph.D., MBA

lada.chvatal@seznam.cz

Mgr. Pavel Dosoudil

pavel.dosoudil@ilom.cz

Mgr. Ondřej Čech

ondrej.cech@ilom.cz

Mgr. Monika Farkašová

monika.farkasova@ilom.cz

Mgr. Ondřej Šauer

ondrej.sauer@ilom.cz

Mgr. Adéla Klingelová

adela.klingelova@ilom.cz

Mgr. Ivana Kovářová Bártová

Terapeutka Zvládání vzteku

Jan Voves

Case manager Táta se vyplatí

jan.voves@ilom.cz