Přepisujeme mužský kód

Nevlastníme návod na správného muže a ani o něj neusilujeme. Místo toho podporujeme muže, aby o sobě přemýšleli a aktivně usilovali o osobní i společenskou změnu.

Chci změnu

O NÁS

ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA MUŽŮ

Naším posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů.

Naše hodnoty

Kvalita života se dnes měří podle ukazatelů jako dostupnost lékařské péče, dopravní síť nebo třeba mobilní pokrytí. Muži sami si ji pak často měří pomocí tří tradičních kritérií: moc, sláva, peníze. Experti i muži si ale začínají uvědomovat, že kvalita života závisí hlavně na vnitřních hodnotách.

odpovědnost

Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.

odvaha

Kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá.

originalita

Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.

otevřenost

Kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.

Chcete se stát partnerem LOMu?

Náš tým

Management
Mgr. Ludmila Součková

Ředitelka

ludmila.souckova@ilom.cz

Ing. Kateřina Křivánková

Finanční manažerka

katerina.krivankova@ilom.cz

Kristýna Marešová

Manažerka komunikace a vzdělávacích akcí

kristyna.maresova@ilom.cz

Mgr. Adéla Klingelová

Vedoucí terapeutů v programu Zvládání vzteku

adela.klingelova@ilom.cz

Tým
David Lobpreis

Projektový manager

david.lobpreis@ilom.cz

Karolina Stránská

Koordinátorka

karolina.stranska@ilom.cz

Eliška Linda Fischerová

Koordinátorka programu Zvládání vzteku

eliska.fischerova@ilom.cz

Iva Barančíková

Asistentka a Office

iva.barancikova@ilom.cz

Josef Čečerle

IT

admin@ilom.cz

Mgr. Jakub Prokeš

Evaluace

jakub.vrobel@ilom.cz

Klára Pivovarová

Content specialist

klara.pivovarova@ilom.cz

Pavlína Strejčková

Projektová manažerka Zvládání vzteku

pavlina.strejckova@ilom.cz

Mgr. Evžen Nový

Metodik programu Zvládání vzteku

evzen.novy@ilom.cz

Mgr. Ludmila Součková

Ředitelka

ludmila.souckova@ilom.cz

PhDr. Martin Jára

Odborný garant kurzů a lektorského týmu vzdělávacích akcí

+420 603 467 289

martin.jara@ilom.cz

Mgr. Michal Vybíral

Odborný garant kurzů zaměřených na práci s agresí a metodický vedoucí supervizorů programu Patron

+420 723 283 857

michal.vybiral@ilom.cz

Mgr. Lucie Hyblerová

Externí členka

+420 775 904 300

lucie.hyblerova@ilom.cz

Mgr. Josef Petr

Advokacie a téma aktivního otcovství

josef.petr@ilom.cz

PhDr. Martin Jára

Odborný garant kurzů a lektorského týmu vzdělávacích akcí

+420 603 467 289

martin.jara@ilom.cz

Mgr. Michal Vybíral

Odborný garant kurzů zaměřených na práci s agresí a metodický vedoucí supervizorů programu Patron

+420 723 283 857

michal.vybiral@ilom.cz

Mgr. Václav Šneberger