Přepisujeme mužský kód

Nevlastníme návod na správného muže a ani o něj neusilujeme. Místo toho podporujeme muže, aby o sobě přemýšleli a aktivně usilovali o osobní i společenskou změnu.

Chci změnu

O NÁS

ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA MUŽŮ

Nevlastníme návod na správného muže a ani o něj neusilujeme. Místo toho podporujeme muže, aby o sobě přemýšleli a aktivně usilovali o osobní i společenskou změnu.

Naše hodnoty

Kvalita života se dnes měří podle ukazatelů jako dostupnost lékařské péče, dopravní síť nebo třeba mobilní pokrytí. Muži sami si ji pak často měří pomocí tří tradičních kritérií: moc, sláva, peníze. Experti i muži si ale začínají uvědomovat, že kvalita života závisí hlavně na vnitřních hodnotách.

odpovědnost

Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.

odvaha

Kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá.

originalita

Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.

otevřenost

Kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.

Medailonek LOMu

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, mediálních i politických aktivit. LOM čerpá z přímé práce s muži, z vlastní expertní činnosti, z výzkumů a z příkladů dobré praxe v ČR i v zahraničí. Více na www.ilom.cz

To nejlepší z médií:

Náš tým

Zakladatelé
PhDr. Martin Jára

martin.jara@ilom.cz

Mgr. Václav Šneberger
Mgr. Michal Vybíral

michal.vybiral@ilom.cz

Vedení
Mgr. Josef Petr

Ředitel LOMu

+420 728 563 768

josef.petr@ilom.cz

Mgr. Alexandra Eisnerová

Manažerka programu Zvládání vzteku

alexandra.eisnerova@ilom.cz

Ing. Kateřina Křivánková

Finanční manažerka

katerina.krivankova@ilom.cz

Kristýna Marešová

Manažerka vzdělávacích akcí

kristyna.maresova@ilom.cz

BC. LUKÁŠ TALPA

Manažer programů Patron a Rozchodem rodina nekončí

lukas.talpa@ilom.cz

Josef Čečerle

IT

admin@ilom.cz

Markéta Hrdinová

Projektová koordinátorka

marketa.hrdinova@ilom.cz

Mgr. Lucie Nováková

PR & Marketing asistentka

lucie.novakova@ilom.cz

Karolína Stránská

Projektová a office manažerka

karolina.stranska@ilom.cz

Jan Voves

Case manager Táta se vyplatí

jan.voves@ilom.cz

Mgr. Jakub Vrobel

Evaluátor

jakub.vrobel@ilom.cz

Mgr. Pavlína Techlová

Projektová manažerka

pavlina.techlova@ilom.cz

Mgr. Evžen Nový

Vedoucí terapeutů a metodik v programu Zvládání vzteku

evzen.novy@ilom.cz

PhDr. Martin Jára

Odborný garant kurzů a lektorského týmu vzdělávacích akcí

+420 603 467 289

martin.jara@ilom.cz

Mgr. Michal Vybíral

Odborný garant kurzů a metodik programu Patron

+420 723 283 857

michal.vybiral@ilom.cz

Bc. Lukáš Talpa

Odborný garant programů Patron a Rozchodem rodina nekončí

+420 603 219 926

lukas.talpa@ilom.cz

PhDr. David Čáp, Ph.D.

david.cap@ilom.cz

Bc. Karel Fišer

karel.fiser@ilom.cz

Mgr. Jan Řezáč

jan.rezac@ilom.cz

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

sojakpetr@centrum.cz

Oleg Maischeider

oleg.maischeider@ilom.cz

PhDr. Mgr. Ondřej Cerha

ondrej.cerha@ilom.cz

PhDr. Martin Jára

martin.jara@ilom.cz

BC. LUKÁŠ TALPA

Manažer programů Patron a Rozchodem rodina nekončí

lukas.talpa@ilom.cz

MGR. PETR MATOUŠEK

petr.matousek@ilom.cz

Mgr. Michal Vybíral

michal.vybiral@ilom.cz

Jan Weiss

jan.weiss@ilom.cz

Bc. et Bc. Martin Galbavý

martin.galbavy@seznam.cz

Tomáš Němeček

tomas.nemecek@ilom.cz

Mgr. Eva Kavanová

kavanova.eva@seznam.cz

PhDr. Ladislav Chvátal Ph.D., MBA

lada.chvatal@seznam.cz

Mgr. Pavel Dosoudil

pavel.dosoudil@ilom.cz

Mgr. Ondřej Čech

ondrej.cech@ilom.cz

Mgr. Monika Farkašová

monika.farkasova@ilom.cz

Mgr. Ondřej Šauer

ondrej.sauer@ilom.cz

Mgr. Adéla Klingelová

adela.klingelova@ilom.cz

Mgr. Ivana Kovářová Bártová

Terapeutka Zvládání vzteku

Kontaktní formulář    Souhlasím se zpracováním osobních údajů viz ilom.cz/gdpr.