Rozchodem rodina nekončí

Zůstaňte dobrými rodiči i po rozchodu. Využijte podpůrného programu pro rozcházející se rodiče a jejich děti.

Přihlásit se

Základní informace

Rozcházíte se s partnerkou/partnerem nebo jste se rozešli v nedávné době?
Máte spolu děti a máte o ně starost?
Nevíte jak dál?

Přihlaste se do programu Rozchodem rodina nekončí.

I tak náročnou situaci, jakou je rozpad rodiny, je možné řešit konstruktivně, poměrně rychle a hlavně tak, aby co nejméně zatížila vaše děti.

Nemusíte na to být sami. Nabízíme vám i vašim dětem pomoc a podporu, abyste dokázali lépe překonat těžké situace spojené s rozchodem a mohli zůstat dobrými rodiči.

Ve spolupráci s organizací Aperio, jsme pro vás připravili unikátní bezplatný podpůrný vzdělávací program, ve kterém budete mít možnost nejen pracovat ve skupinách spolu s dalšími rodiči, kteří se nachází v podobné situaci, ale také využít služeb psychologa nebo mediátora.

Nabízíme vám:

 • podpůrně vzdělávací kurz – práce ve skupině (max. 15 osob) – první čtyři setkání mámy a tátové zvlášť, další 4 setkání ve smíšených skupinách tak, že se rozcházející dvojice ve skupině nepotkají
 • bezpečný prostor pro orientaci v nové situaci
 • pomoc při zvládání stresu
 • komunikační dovednosti k předcházení a řešení konfliktů
 • informace a kontakty (právní, finanční)
 • dovednosti a nástroje vedoucí k dohodě
 • prostor pro vnímání potřeb vašich dětí
 • psychologické poradenství
 • mediaci – v případě přihlášení obou rodičů

Pro vaše děti:

 • bezpečné zpracování pocitů spojených s rozchodem rodičů
 • zohlednění jejich potřeb v dané situaci
 • podpůrnou skupinu pro děti (od 2 třídy ZŠ do 13 let)
 • individuální psychologické poradenství

Pro koho je program vhodný:

 • rodiče, kteří se právě rozcházejí nebo rozvádějí (jednotlivce i oba rodiče)
 • mají alespoň jedno dítě mladší 18 let
 • chtějí rozchod zvládnout lépe a pokud možno se dohodnout
 • nevyskytuje se v rodině domácí násilí

Pokud máte dítě starší 19 let můžete se bezplatně obrátit na poradnu Aperia

>>>Přihlaste se nyní. Těšíme se na vás!<<<

 • Po přihlášení se vám ozve koordinátorka, která s vámi projde detaily programu a následně vás pozve na vstupní pohovor s lektorem nebo s lektorkou. Na pohovoru s vámi probereme vaši konkrétní situaci a očekávání.
 • Více informací získáte u koordinátorek programu:

Hledáte-li praktické informace spojené s rozchodem a sólo rodičovstvím, najdete je také na stránce Aperia – zustavamerodici.cz

V rámci programu nabízíme dále aktivity pro odborníky pracující s rozcházejícími se rodiči z řad OSPOD, soudů, advokátů, mediátorů, sociálních pracovníků a dalších. Jedná se o kulaté stoly, školení, výzkum a další. Více informací najdete tady.

Zkoumali jsme, co rodiny potřebují

Abychom dokázali rodiče i děti co nejlépe provést složitým životním obdobím, podrobně jsme se seznámili s tím, co rodiny skutečně potřebují. Výzkumná agentura Median se ptala tisícovky rodičů, kteří v posledních letech prošli rozvodem nebo rozchodem.

Zajímá vás, co jsme zjistili o situaci rodin v Praze a mimo Prahu? Můžete si prostudovat výsledky dotazníkového šetření. (Praha, ČR)

Věříme, že:

 • dohoda je možná v naprosté většině případů
 • oba rodiče mají rodičovská práva i povinnosti, oba jsou pro dítě důležití
 • vzájemný respekt mezi rodiči je předpokladem pro dobře zvládnutý rozchod
 • respekt k dětem – k jejich pocitům, přáním, myšlenkám, je projevem dobrých rodičovských kompetencí
 • dítě potřebuje oba rodiče a potřebuje mít dovolenu lásku k nim oběma
 • dítě potřebuje bezpečí (nebýt přítomen sporům, negativnímu hodnocení druhého rodiče), stabilitu a předvídatelnost, transparentnost (a rodiče ve finále taky)

Lektoři

Jan Voves
Mgr. Jan Řezáč

Aktuální běh programu

Termín: podzim 2024, 8 setkání 1x týdně
Místo konání: Praha (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2)
Lektoři: Jan Řezáč a Jan Voves
Program můžeme uskutečnit díky projektu:

Rozchodem rodina nekončí: „posílení participace dětí a rodičů” registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_017/0000904
podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operační program Zaměstnanost plus.

Přihlásit se