Nová kniha Martina Fafejty o sexuální identitě žen a mužů

19. 4. 2016 Recenze

Ve své nové knize se sociolog Martin Fafejta věnuje sociální povaze přirozenosti společenských rolí mužů a žen, které často vyplývají z naší sexuality. V kontextu mužské identity analyzuje především fenomén aktivního otcovství.

Knihu vydalo nakladatelství Portál. Souhrnný článek najdete na webu Česká pozice. Pěknou recenzi napsal Jan Lukavec.

„Po mužích-otcích se toho chce mnoho – a často protikladného. Na jedné straně je téměř glorifikováno „aktivní otcovství“, kdy se muž zapojuje mnohem více do péče o dítě i o domácnost, ale na druhé je stále hodnocen primárně na základě své schopnosti ekonomicky zajistit rodinu a být správným „živitelem“.

Po muži se tedy chce, aby byl živitelem rodiny i láskyplným pečujícím otcem. Ženy jsou vystaveny podobnému problému – mají být sice primárně matkami, ale zároveň se po nich často požaduje, aby nemalou měrou přispívaly do rodinného rozpočtu. Ideální super-žena je dokonalá matka a současně žena s úspěšnou kariérou.

Fafejta má pravdu, že muži mají ve své roli otců ještě jeden problém, jehož jsou ženy ušetřeny – není totiž jasné, jak má aktivní, láskyplná mužská péče o potomky vypadat. Fafejta v této souvislosti uvádí šokující výrok francouzské socioložky Elisabeth Badinterové v její knize XY. O mužské identitě: „Ve skutečnosti není dobré otcovství možné bez akceptování (…) špetky pedofilie! Je načase, aby bylo otcům přiznáno to, co se matkám povoluje odjakživa.“

Mají být tedy tatínci pedofilní? Naštěstí nikoli. Jde o to, že péče o dítě zahrnuje i úzký tělesný kontakt s dítětem – psychologové již dlouho vědí, že zejména pro malé děti má fyzický kontakt s rodiči zásadní pozitivní emočnívýznam. Fyzický kontakt je však považován za přirozený a žádoucí pouze v případě matek. Pokud je příliš tělesně angažovaný otec, působí to „divně“ a může vzniknout podezření z jeho „nekalých úmyslů“.

Nedávná kauza na internetu to potvrzuje. Americká fotografka Heather Whittenová zveřejnila na svém facebookovém profilu fotografii svého nahého manžela, jak chová v náručí ve sprše jejich tehdy vážně nemocného syna. Fotografie byla z Facebooku několikrát odstraněna a mnoho lidí pohoršila. Když však australská fotografka Kelli Bannisterová zveřejnila o něco později podobnou vlastní fotografii, jak nahá chová svou dceru ve vaně, reakce byly téměř výlučně pozitivní.

Existuje tedy dvojí metr – otcům je upíráno to, co je matkám dovoleno. Aktivní otcovství ale intimní péči o dítě obsahuje, a proto i pro tyto situace bude třeba vytvořit nový scénář, který otcům řekne, jak moc mohou intimně pečovat o své malé děti, aniž by se stali podezřelými.

Nejistí, jak hrát svou roli, jsme tedy do značné míry zřejmě všichni. Nevíme, jak hrát role partnerské, abychom vytvářeli vztah dvou rovnocenných individualit, jak hrát role rodičovské, abychom byli současně dobrými živiteli a aktivními, pečujícími rodiči. A to jde jen o heterosexuální vztahy, pro které existují scénáře téměř pro všechny situace, přestože občas značně matou nebo jsou dokonce protikladné.“

Zdroj:http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-hrat-sve-role-zen-a-muzu-dfq-/recenze.aspx?c=A160712_103420_pozice-recenze_lube

Další články