Rovnost žen a mužů je také mužské téma

Větší rovnost mezi muži a ženami zvyšuje kvalitu života všech zúčastněných stran. Tak to vidíme a stojíme si za tím. Obavy, že větší rovnost pohlaví maže rozdíly mezi tím, co je mužské a co ženské, nesdílíme. Žena ve vojenské uniformě nepřestává být ženou a muž s kočárkem nepřestává být mužem. Rovnost není o ztrátě pohlaví, ale o redefinici našich sociálních rolí.

Jde v první řadě o rovnost příležitostí. Aby si každý člověk (muž i žena) mohl svobodně vybrat svou roli v práci, v rodině i ve společnosti, aniž by při tom byl srážen předsudky ze strany okolí nebo zcela praktickými bariérami, jako jsou vysoké rozdíly v platech žen a mužů.

Muži si začínají uvědomovat, že rovnost se jich velmi týká

Rovnost žen a mužů byla dlouho považována především za ženské téma. Byla ve veřejném prostoru redukována na uplatnění žen na pracovním trhu a ve veřejném životě. Muži tak rovnost vnímali jako něco, co se jich netýká. To se však mění a muži už nechtějí stát stranou.

Z našich výzkumů vyplývá, že muži rovnost příležitostí vnímají jako důležitou hodnotu a téma, které je pro ně důležité. Začínají chápat, že proces, v rámci kterého se ženy osvobozují od zastaralých norem, které je pevněji svazovaly s výchovou dětí a péčí o domácnost, má praktický dopad i na ně. Tradiční role, které muži ve společnosti a v rodině zastávali, přestávají být „typicky mužskou“ záležitostí a muži jsou tak nuceni redefinovat svou identitu – podle nás – svobodnějším a smysluplnějším směrem.

Muži chtějí pečovat o děti

Především nám ženy začínají otevírat oblast rodinného života. Pro většinu mužů jsou děti to nejdůležitější, co je v životě potkalo. Mají zájem o jejich výchovu, chtějí o ně pečovat už od nejútlejšího věku, a o péči se s partnerkou spravedlivě podělit. Jde to ale ztuha. Např. rodičovský příspěvek stále pobírá pouze 1-2 % mužů, protože pro většinu rodin je zkrátka finančně nevýhodné, aby muž zůstal doma na rodičovské. Pro muže se zde tedy otevírají obrovské nůžky mezi tím, co chtějí, a tím, co reálně dělají. A to není dobře.

Pojďme spolu dnes mluvit. O tom, že větší rovnost nám prospěje. Že je dobře, pokud jsou ženy ekonomicky nebo politicky aktivní, a že 22 %, které dělí mužské a ženské průměrné příjmy, nelze dlouhodobě akceptovat. Stejně tak mluvme o tom, že muži si zaslouží (a taky to chtějí) podílet se větší měrou na životě rodiny a péči o děti. Obě potřeby spolu přímo souvisí a je zcela v naší moci, co s tím uděláme.

Nabízíme pár tipů, co může každý muž pro udělat větší rovnost:

1.       Dejte čas svým dětem.

Výzkumy potvrzují, že aktivní zapojení mužů do péče od nejranějšího věku dítěte má pozitivní vliv na jeho fyzický i psychický vývoj. Nemusíte hned chodit na rodičovskou. Vyhraďte si alespoň jeden den v týdnu celý na děti. Vaše žena může zatím rozjíždět podnikání.

2.       Řekněte násilí jasné ne.

Muži se dopouštějí hrubého násilí častěji než ženy. Řekněte svoje jasné NE násilí na ženách a dětech a naučte se lépe zvládat konflikty v blízkých vztazích na www.muziprotinasili.cz.

3.       Zapojte se do vzdělávání svých i cizích dětí.

Ve vzdělávání chybí mužské vzory. Zapojte se do života školy nebo školky ve vašem okolí. Spojte se s jinými muži a uspořádejte program pro děti na celý den nebo pravidelné dílny.

4.       Podpořte rovné příležitosti na pracovišti.

Jste-li ve vedoucí pozici, podpořte muže i ženy, kteří potřebují skloubit práci a rodinu. Získáte tak loajální zaměstnance, kteří za vás dají ruku do ohně. Pokud jste pěšák, vydupejte si u svých šéfů flexibilní pracovní dobu nebo možnost práce z domova.

5.       Podejte pomocnou ruku mladým mužům, kterým hrozí sociální vyloučení.

Větší rovnost není potřeba jen mezi muži a ženami, ale i mezi muži navzájem. Řada mladých mužů v životě selhává. Propadají děravou záchytnou sítí až k drogám, prostituci nebo kriminalitě. Podpořte alespoň jednoho mladého muže ve svém okolí. Peníze si nechte na hypotéku, věnujte mu svůj zájem. Třeba v projektu Patron – www.ipatron.cz 

Další články