Lukáš Talpa: Být tátou je to nejkrásnější

Rozhovor s manažerem projektu Táta na plný úvazek – Lukášem Talpou – o aktivním otcovství, mužích na rodičovské a novém magazínu RaTATA.

Muž na rodičovské? Zdá se vám to nezvyklé? Naopak. Úplně normální věc. A třeba i začátek nové kariéry!

Jak vyplynulo ze sociologického průzkumu, každý desátý muž v ČR chce na rodičovskou dovolenou. Hlavním důvodem „pro“ je přání navázat se svými dětmi intenzivní vztah od nejútlejšího věku. Projekt „Táta na plný úvazek“ prosazuje aktivní otcovství, posiluje pozici mužů v roli primárních pečovatelů o děti. O tom, jak je (ne)snadné být tátou na rodičovské dovolené, jsme si povídali s Lukášem Talpou, manažerem projektu.

Projekt „Táta na plný úvazek“ realizuje Liga otevřených mužů. O jakou organizaci se jedná a co mužům, a vlastně i nám ženám, jejich prostřednictvím, nabízí?

LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006 a od mužů chce, aby vzali život do svých rukou. Místo vyzkoušených receptů na správného chlapa jim dává podporu pro zvyšování kvality jejich života a nabízí jim čtyři základní hodnoty.

Které to jsou?

Tak je to především odpovědnost. Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje. Pak je to odvaha. Ten, kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá. Určitě originalita – dokáže být svůj a vytváří něco nového. A otevřenost. Kdo je otevřený, má svůj názor a dokáže přitom vést dialog.

Co tatínkům, kteří projeví zájem o rodičovskou dovolenou, nabízíte? S jakými problémy se ve startu potýkají, co je čeká?

Nabízíme informace a bezplatné osobní konzultace mužům, kteří jsou s dítěte doma na rodičovské, ale i mužům, kteří o tom teprve uvažují. Podporujeme jejich aktivní otcovství a start vlastního podnikání.

Tátové se na nás většinou obrací prostřednictvím online poradny. První, co jim poradíme, v případě že už se dohodli se svou partnerkou, aby – pro zachování dobrých pracovních vztahů – promluvili se svým zaměstnavatelem. Pak přichází na řadu úřady práce. Co se týká úřadů, tak ty jsou připravené, nebývá s nimi problém.

Proč se muži rozhodnou pro rodičovskou dovolenou? Co je tím prvotním motivem, které je vede k takovému rozhodnutí?

U nás funguje „dvoupříjmová společnost.“ Když se táta rozhodne jít na rodičovskou dovolenou, ve většině případů jsou důvodem finance.

Což je možné ilustrovat na případu tatínka Tomáše P., který řekl magazínu RaTATA.: „ Na rodičovskou dovolenou jsem šel z několika důvodů: manželka měla v té době mnohdy dvojnásobnou výši mého čistého měsíčního příjmu. Vyhodnotili jsme, že návrat do její pracovní pozice by mohl být daleko náročnější než do mé. Má práce a mé činnosti se dají dělat daleko lépe z domova.“

Dobře, finanční stránka při rozhodování převažuje, ale jsou i nějaké další důvody, proč muži do toho jdou?

Konkrétní vysvětlení pro to má třeba Petr B., jeden z otců, který se pro rodičovskou dovolenou rozhodl a svěřil se magazínu RaTATA: „Nejlepší, a ten největší důvod proč jít na rodičovskou je, že vidíte svoje dítě vyrůstat a prožíváte s ním každý den od rána do večera. Dítě naučí dospělého vnímat svět trošku jinak. Z velkých starostí se rázem stanou malé problémy. Každý den se snaží vnímat jako jednu velkou hru.“

Teď jste mi trošku nahrál. Hodně žen se při zmínce tatínků na rodičovské dovolené ušklíbne s tím, že si „jen s dětmi hrají“ a nepostarají se o chod domácnosti tak, jak to musí dělat žena.

Většina otců si to užívá, že jsou na rodičovské dovolené. Trend společnosti se naštěstí začíná měnit. Muži jsou aktivnější v péči o děti, je jich víc na pískovištích. Ano, tátové mají trošku jiný přístup, s dětmi si více hrají, jsou možná tvořivější, originálnější, neřeší takové ty věci jako maminky, jestli je dítě v tu chvíli dostatečně oblečené. Ale je to takové zobecnění, které já nemám rád. Jsou muži, kteří dělají všechny domácí práce. A jsou domácnosti, kde si žena vyloženě nepřeje, aby muž tyto práce vykonával. Pro zajímavost – ani jeden z tátů nežehlí!

Jak tatínky na rodičovské vnímá okolí? Je takový muž pro své kamarády „podpantoflák“, protože je s dítětem doma a žena je hlavním živitelem rodiny?

Nechávali jsme si udělat průzkum a 25 % respondentů uvedlo, že jsou to frajeři. Muži navíc mají tendenci, i když jsou na rodičovské, udržovat sociální vazby. Zajít si do toho svého sportovního klubu, zahrát si fotbal, jdou na pivo.

Na druhé straně maminky, které jsou doma s dítětem, se často zmiňují, že ony tento kontakt se svým okolím ztrácejí. Mateřská role je pro ně prioritní, nedokážou se od dítěte odpoutat a případné i krátké odloučení od dítěte si vyčítají.

A někdy mají tendenci, když jsou celý den doma samy s dítětem, předat ho otci ve chvíli, kdy on „smrtelně unaven z práce“ vejde do dveří!

(smích) Co vím, muž na rodičovské dovolené má tu tendenci úplně stejnou!

Jistě se najdou i odpůrci tatínků na rodičovské dovolené…

Zhruba 5.200 otců na rodičovské dovolené ročně, to je zanedbatelné procento oproti procentu, které tvoří maminky na mateřské dovolené. Ty si to samy v sobě musí srovnat, jaké to je bát se o práci, nést břemeno hlavního živitele. Skloubit několik rolí. Jsou i případy, kdy si to partnerka vyzkouší a nefunguje to a vrátí se k původnímu modelu, kdy hlavním živitelem je muž.

Jsou muži, kteří naopak mají důvod, proč se pro rodičovskou dovolenou nerozhodli, jako například Tomáš O., který prostřednictvím magazínu RaTATA vysvětluje: „Chtěl jsem, ale nestálo by to za ty komplikace v zaměstnání. Šéf má takové lidi za padavky a nechce je ve svém oddělení. „Něco by se našlo“, abych už se nemohl vrátit do původní funkce.“

Mateřská a rodičovská dovolená jsou dva rozdílné termíny, které se velmi často zaměňují. Navíc v naší společnosti pořád převládá názor, že muži nezvládnou péči o malé děti tak jako ženy.

Mateřská dovolená je období 6 měsíců (většinou 1 měsíc před porodem a 5 měsíců po porodu), kdy je hrazeno 70 % mzdy. Na rodičovskou je možné nastoupit vlastně kdykoliv po skončení mateřské a může to být i na chvilku. Psychologové z „Ligy otevřených mužů“ doporučují, aby první rok byla s dětmi (nejen) z důvodu kojení spíše matka. Od prvního roku věku je pro dítě i celou rodinu přínosné, aby alespoň několik měsíců byl s dítětem otec.

Jaké to vůbec je… být tátou?

Ztotožňuji se s 93 % tatínků, kteří na stejnou otázku odpověděli, že být tátou je to nejkrásnější, co je potkalo.


V článku bylo využito zkušeností mužů, kteří byli na rodičovské, nebo se z nějakého důvodu rozhodli na rodičovskou nejít. A svěřili se magazínu RaTATA, který vydala Liga otevřených mužů.

 

Zdroj: http://zena-in.cz/clanek/lukas-talpa-byt-tatou-je-to-nejkrasnejsi-co-me-potkalo

Další články