Oslavte v neděli Den otců

Oslavte v neděli Den otců. Tátové si svůj svátek zaslouží!

Třetí červnová neděle je už tradičně oslavou otcovství. Den otců už v ČR zdomácněl a vydobyl si místo mezi ostatními svátky. K jeho oslavám už nelákají jen rodinná centra a neziskové organizace, ale také řada firem, pro které oslava otcovství znamená i obchodní příležitost. Proč bychom vlastně měli jít této myšlence naproti a oslavovat táty?

„Zahraniční výzkumy ukazují, že přítomnost otce u výchovy zvyšuje šanci dětí na zdravý a bezproblémový život. Děti, v jejichž dětství byl přítomen pečující otec, lépe prospívají ve škole a zvládají vztahy. Méně pak podléhají psychickým poruchám a závislostem,“ popisuje důležitost zapojení tátů do péče Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů (LOM), která Den otců v ČR slaví už od roku 2006, kdy se v Praze konal první Tátafest – neformální happening pro táty a jejich rodiny.

Muži chtějí být tátové

LOM již od svého vzniku propaguje větší zapojení otců do péče o děti. Aktivní otcovství je v Evropě čím dál výraznějším trendem a svátek určený tátům jde tomuto trendu naproti. Průzkumy ukazují, že čeští muži mají zájem starat se o své potomky. Například o nástupu na rodičovskou, alespoň na krátkou dobu, vážně uvažuje až 43 % mužů. V praxi je to ale dlouhodobě pouze 1-2 % mužů. Vyplývá to z výzkumů, které pro LOM zpracovala agentura Nielsen Admosphere.

Jedním z důvodu zdrženlivosti mužů v péči o děti jsou stále přetrvávající stereotypy, kdy muž je živitelem a žena pečovatelkou. Zároveň jsou to i vyšší platy mužů, a pro rodiny je tak výhodnější, aby zůstala na rodičovské partnerka. Rozdíl mezi platy mužů a žen je v ČR jedním z největších v Evropě (22 %) a je jednou z hlavních překážek většího zapojení mužů do rodičovské.

Jak si vede otcovská dovolená?

Od loňského února začal stát vyplácet otcovskou dovolenou, což je 7 dní státem hrazeného volna, které si otec může vybrat do šestého týdne od narození dítěte. Ze strany státu je to první jasná podpora aktivního otcovství, které podle údajů ČSSZ zatím využívá zhruba polovina novopečených otců.

„Jen otcovskou by to ale nemělo končit. Výzkumy ukazují, že vítanou podporou aktivního otcovství by bylo zavedení bonusu pro druhého pečujícího rodiče (nejčastěji otce), který by si vybral alespoň část rodičovské. Nastává ta správná doba na to zahájit diskusi o úpravě rodičovské tak, aby její nastavení vedlo k větší podpoře těch otců, kteří se chtějí podílet na péči o dítě již v raném věku dítěte, a tím i k větší rovnosti mužů a žen“, dodává k tématu Lukáš Talpa.

Oslavme Den otců ve velkém

Den otců pochází z USA a poprvé se slavil už v roce 1910. S nápadem na jeho vznik přišla vděčná dcera – Sonora Smart Dodd, jejíž otec se po smrti své ženy sám staral o pět dětí. Postupem času se pak svátek otců rozšířil po celém světě. V Česku v roce 2006 uspořádala Liga otevřených mužů (LOM) první Tátafest, který se už každoročně koná na mnoha místech ČR. Více informací najdete na www.tatafest.cz

Kontakt pro média:

Lukáš Talpa, lukas.talpa@ilom.cz, 603 219 926

 

Další články