Den otců: Tátové letos mají důvod k oslavám

Tátové letos mají opravdu co slavit. Stát jim po letech politických jednání vyšel vstříc a v únoru dostali dárek v podobě otcovské dovolené.

Den otců pochází z USA a poprvé se slavil už v roce 1910. S nápadem na jeho vznik přišla Sonora Smart Dodd, jejíž otec se po smrti své ženy sám staral o pět dětí. Postupně se svátek ujal a stal se součástí veřejného prostoru i reklamních kampaní velkých obchodních značek.

„Je dobře, že i tátové dostali svůj svátek. Dáváme jim tím najevo, že jsou v životě dětí důležití,“ říká Martin Jára, zakladatel Ligy otevřených mužů (LOM), která se věnuje propagaci aktivního zapojení mužů do péče o děti a před dvanácti lety pořádala na Den otců první neformální happening Tátafest, který se letos opět koná na mnoha místech ČR.

Otcové dostali ocenění od státu – otcovskou dovolenou

A otcové letos mají opravdu co slavit. V únoru totiž začala platit otcovská dovolená. Tatínci si nově mohou vzít sedm dní placeného volna, které si mají možnost vybrat až do šesti týdnů po porodu. Česko se tak zařadilo mezi většinu evropských států, které již nějakou formu podpory aktivního otcovství mají. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro Ligu otevřených mužů už před uzákoněním podporovalo otcovskou přes 90 % mužů i žen.

Do letoška měli otcové nárok podle zákoníku práce jen na placené volno pro převoz ženy do porodnice a na neplacené volno, pokud chtěli být u porodu. Otcovská dovolená přináší do života novopečených otců možnost navázat bližší vztah s dítětem, už od nejútlejšího věku, a být oporou partnerce ve zlomové životní situaci. „Státem garantované volno, je krok dobrým směrem. Ještě důležitější je ale poctivá příprava na otcovství. LOM proto nabízí mužům seminář „Muž u porodu“, na kterém se mohou připravit na přítomnost u porodu, péči o kojence i novou roli otce,“ dodává k tématu Martin Jára.

 Tátové se o děti starat chtějí

Aktivní otcovství je v České republice stále rozšířenějším fenoménem. Podle výzkumů LOMu, které na vzorku 1000 respondentů zpracovala agentura Nielsen Admosphere již v roce 2014, mají čeští muži velký zájem o intenzivní vztah se svými dětmi, už od nejútlejšího věku. Například o nástupu na rodičovskou dovolenou, alespoň na krátkou dobu, vážně uvažuje až 43 % mužů. V praxi však rodičovský příspěvek čerpá 1–2 % mužů.

Nejvýznamnější bariérou je finanční nevýhodnost takového kroku a přetrvávající stereotypy o rolích mužů a žen. „Muži jsou stále primárně vnímáni jako živitelé rodiny. Často pro ně tedy může být aktivní zapojení do péče velmi těžké, i přes jejich vlastní přání navázat s dětmi intenzivnější vztah,“ popisuje Lukáš Talpa, garant LOMu pro otcovská témata.

Tátou i po rozvodu?

Velkým tématem pro současné otce je to, jak zvládnout otcovství po rozpadu partnerského vztahu. Pro řadu otců se jedná o problém, protože vzhledem k přetrvávajícímu tradičnímu dělení rodičovských rolí, bývají děti ve většině případů svěřovány do výhradní péče matky. Tato praxe zůstává dominantní i přes vzrůstající trend střídavé péče, o jejíž vhodnosti se vedou bouřlivé diskuze.

Ve chvíli rozpadu partnerského vztahu, však tátové nepřestávají být táty, ale naopak potřebují hledat cesty jak zůstat aktivním tátou i po rozvodu, a jak zůstat přítomným elementem v životě dětí. Pomoci při řešení této těžké životní situace může i vzdělávací a podpůrný seminář LOMu – Táta a rozvod – včetně navazujícího odborného poradenství, jehož cílem je pomoci zvládnout krizi související s rozpadem rodiny a najít pozitivní cesty komunikace a spolupráce s bývalou partnerkou, umožňující zachování co největší přítomnosti otce v životě dítěte.

 

Kontakt pro média:

Lukáš Talpa, m: 603 219 926, lukas.talpa@ilom.cz
www.ilom.cz

Ilustrační fotografie ke stažení.

Další články