Den otců je výzvou k ocenění tátů

Zatímco Den matek nebo Den dětí najdete v českých diářích a kalendářích, Den otců zde chybí. V ČR o jeho popularizaci usiluje Liga otevřených mužů, která i letos vyzývá k veřejné diskusi a inspiruje k pořádání oslav tohoto svátku u nás. 

Tento svátek, iniciovaný prvně 1910 Sonorou Smart Dodd jako poděkování svému otci, jenž sám vychoval pět dětí, se slaví kromě USA (tradičně 3. červnovou neděli) také v Německu, Rakousku, Švýcarsku a mnoha dalších, nejen evropských zemích.

Den otců je v České republice především v povědomí mladých lidí, kteří jsou čerstvými rodiči a aktivně se podílejí na výchově svých dětí. Pozornost je ale třeba věnovat také otcům dávno odrostlých dětí. Někdy tuto otcovskou generaci kritizujeme a zapomínáme, že její zástupci své potomky vychovávali ve zcela odlišných podmínkách. Pozitivní pohled na naše otce umožňuje uvidět jejich dobré stránky, snahu a péči.

„Ze zahraničí přejímáme lecjaké produkty i zvyky. V únoru mě atakuje reklama, že bych měl popřát své milované, a v listopadu vidím u domů vydlabané dýně. Mnohem bližší mi je připomenout si v dobrém svého otce i svoje vlastní otcovství,“ říká Martin Jára, ředitel LOM. Kromě LOM – Ligy otevřených mužů – u nás usiluje o oficiální uznání Dne otců také Síť mateřských center a především pro něj hovoří výsledky různých veřejných průzkumů.

Dle průzkumu TNS AISA* je vztah ke Dni otců ovlivněn věkem respondentů. Spíše mladší dotazovaní jej chtějí aktivně oslavit a dokážou si představit, že se svým otcem příjemně stráví tento sváteční den – zajdou s ním na kus řeči do hospůdky. „Je to úžasný pocit. Konečně jsem se dostal do role táty, takže teď dokážu mnohem víc ocenit, co pro mě můj táta udělal. Den otců je dobrý důvod mu poděkovat a třeba ho pozvat na pivo,“ uvedl jeden z respondentů z Prahy ve věku 25–34 let.

Z průzkumu dále vyplývá, že o tom, že se každoročně slaví Den otců, ví 36 % respondentů. Zajímavostí je, že znalost svátku mezi ženami (48 %) výrazně přesahuje znalost mezi muži (31 %). Den otců nejvíce registrují lidé ve věku 30–49 let; v rámci této skupiny vědělo o svátku 39 % respondentů. Znalost Dne otců úměrně roste s velikostí města; největší informovanost o svátku prokázali obyvatelé měst s více než 100 tisíci obyvatel.

V roce 2009 LOM a Síť mateřských center iniciovaly návrh ustavit Den otců jako oficiální významný den ČR. Opíraly se o více průzkumů, podle nichž je tomuto svátku nakloněno 70 % české veřejnosti. Propagace Dne otců je také součástí společné kampaně zmíněných organizací, jež se pod názvem „Táta dneska frčí“ letos koná už popáté.

LOM nabízí slavit Den otců veřejně: už 5 let prosazuje Tátafest, neformální happening pro táty a jejich přátele. Letos podporuje regionální iniciativy a tak Tátafest letos proběhne v západních, severních, východních Čechách a také v Olomouci a Havířově. Kromě toho jej doporučuje jako malý rodinný rituál i příležitost setkání mužů-otců různých generací.

Tak nezapomeňte, letos připadá Den otců na 19. června!

*Zdroj TNS AISA – v období od 4. dubna do 8. května 2011. Dotazováno bylo 928 lidí ve věku 18–65 let, z toho 69 % mužů a 31 % žen.

Další články