Muži hrají klíčovou roli v boji proti násilí

25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Liga otevřených mužů (LOM) se připojuje k organizacím i jednotlivcům po celém světě při šíření myšlenky, že je násilí na ženách nepřijatelné. LOM také vyzývá k aktivnímu zapojení mužů do řešení problému.

„Boj proti domácímu násilí vyžaduje aktivní zapojení mužů. Je potřeba, aby muži řekli násilí ve vztazích jasně a veřejně: NE,“ říká k tématu ředitel LOMu Martin Jára. Podle výzkumu LOMu, který byl realizován agenturou Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1008 respondentů, vyjádřilo ochotu zúčastnit se kampaně zaměřené proti násilí na ženách 43 % mužů.

„Ukazuje se, že muži chápou násilí na ženách také jako své téma. A to napříč sociodemografickým spektrem. Mladí i straší muži. Svobodní, ženatí i rozvedení. Bezdětní i tátové od rodin. Všichni shodně deklarují svůj negativní postoj k násilí na ženách. Tento postoj jsou ochotní vyjadřovat také veřejně,“ říká sociolog Josef Petr, jeden z autorů výzkumu.

Liga otevřených mužů je u nás od roku 2009 patronem kampaně Muži proti násilí na ženách a dětech, kterou podpořily také některé známé osobnosti veřejného života. Například boxer Lukáš Konečný, starosta Prahy 7 Jan Čižinský nebo publicista a internetový vydavatel Ján Simkanič.

„V rámci kampaně mohou muži deklarovat svůj postoj, že se staví proti jakémukoli druhu násilí na ženách a dětech. Soustředíme se také na muže, kteří svou agresi nezvládají a nebojí se to přiznat. Nabízíme jim poradenství i tematické kurzy, na kterých mají možnost naučit se svůj vztek poznat a zkrotit,“ uzavírá Martin Jára.

LOM také dlouhodobě pracuje s muži, kteří nezvládají svůj vztek a agresi. Poskytuje jim poradenství a úspěšné kurzy zaměřené na zvládání vzteku.

Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra můžeme také zdarma nabízet kurzy Vztahy bez násilí, pro muže, kteří svou agresi nezvládají a dopouštějí se násilí ve vztazích.
logo-praha-mvcr

Další články