Češi, alkohol a Suchej únor

Jak dopadl letošní Suchej únor? Zveřejňujeme výsledky nejnovějšího únorového šetření výzkumné agentury Nielsen Admosphere a Ligy otevřených mužů.

Podle únorového šetření výzkumné agentury Nielsen Admosphere a Ligy otevřených mužů pijí dvě třetiny lidí v Česku alkohol alespoň jednou za dva týdny. Nejen pro ně může být každý rok výzvou kampaň Suchej únor, která propaguje měsíc bez alkoholu. V Česku se jí letos zúčastnilo 9 % lidí z internetové populace starší 18 let.

Alespoň jednou za dva týdny pije alkohol většina Čechů, několikrát (2 a vícekrát) za týden pak dokonce více než třetina. V této frekvenci se napije o poznání více mužů (52 %) než žen (20 %) a také více starších respondentů. Například v nejstarší věkové skupině nad 55 let je takových respondentů více než polovina, zatímco mezi nejmladšími jich není ani čtvrtina. 35–44letí se několikrát týdně napijí v 29 % případů a 45–54letí pak v 40 % případů.

Kampaň Suchej únor už zachytilo 58 % respondentů. Nejčastěji s ní přišli do styku na sociálních sítích, ale i prostřednictvím tradičních médií, jako je televize a rádio, a také prostřednictvím svých známých a kamarádů. Letos se tohoto „měsíce bez alkoholu“ aktivně zúčastnilo 9 % dotázaných.

Pro více informací o projektu navštivte stránky: www.suchejunor.cz

Další články