Michal Miovský: Měsíc bez alkoholu není nic

28. 1. 2015 Mužské zdraví

Rozhovor s předním českým adiktologem Prof. PhDr. Michalem Miovským, přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. O mužích, alkoholu a Suchým únoru.

Z médií často slyšíme, že Česká republika patří k zemím s nejvyšší konzumací alkoholu v Evropě. Jak si na tom stojí s alkoholem čeští muži? Jsou alkoholismem výrazně ohroženi?

Česká republika opakovaně vévodí žebříčkům v oblasti spotřeby alkoholu. Alkoholová závislost byla historicky doménou mužů nejen u nás. V současnosti dochází k přibližování obou pohlaví. Velká pozornost je věnována ženskému pití a genderovým aspektům pití – avšak výrazně disproporčně ve prospěch žen. Není to dobře. Málo se některá témata u mužského pití stávají tématem pro výzkumníky a málo se o nich hovoří v médiích. Alkohol zůstal věrným druhem a jedním z atributů muže. Zkuste přijet na Moravu a jako chlap odmítnout panáka slivovice či sklenku vína od pána domu. Zkuste přijít za chlapama do hospody a objednat si džus nebo limonádu. Zkuste říci ve společnosti mužů, že nepijete pivo.

Mají muži obecně problematičtější vztah k alkoholu než ženy?

Nemyslím, že bychom mohli hovořit o problematičtějším vztahu. Měli bychom hovořit o rozdílech. Kromě biologických daných odlišností, jsou ženy a muži vůči alkoholu různě senzitivní mj. také ze sociálního a psychologického hlediska. Muži mají často potřebu sami sebe vidět a být vnímáni jako „silnější pohlaví,“ nicméně realita v oblasti např. psychické odolnosti a sociálního fungování je mnohdy jiná. Čím větší je rozdíl mezi schopnostmi a uplatněním muže, mezi jeho sociálními dovednostmi a reálným fungováním ve společnosti, mezi schopností zvládat stres a podléhat silovým řešením, tím je zaděláno na větší problém.

Je pro muže škodlivější dát si každý den „nějaké to pivo“ nebo se jednou týdně opít?

To je dobrá otázka. Záleží, jak se na to budete dívat, tedy z pohledu jaké odbornosti. Kardiolog by Vám řekl, že pravidelné malé dávky jsou méně rizikové než nárazové pití. Hepatolog by Vám řekl opak. Tak si vyberte, co chcete ničit ve svém těle nejdříve a tomu lze přizpůsobit styl pití. Pro muže je hranice rizikového pití 60g čistého alkoholu na den. To jsou přibližně tři piva.

Jak mohu poznat, že můj vztah k alkoholu začíná být nebezpečný?

Obvykle se nejdříve ozývá okolí, tedy partnerka nebo někdo další z rodiny. To bývá první varování. Pokud začnou již také kamarádi, je to na pováženou, neboť ti ne vždy reagují dostatečně brzy a citlivě vůči takové situaci. Málokdo je schopen si přiznat, že má problém s pitím. Pokud se přidají problémy v práci, za volantem nebo mi moje děti říkají, že jsem byl zase opilý a ony se mě bály, je čas na zastavení a rozvážení, co dál. V situaci, kdy nevydržím měsíc nebo týden bez alkoholu a nedokážu jej vynechat na večírku, grilovačce nebo návštěvě, mám už vážně celkem problém.

Jaké dopady na mužské zdraví může mít zvýšená konzumace alkoholu?

Je jich obrovské množství. Alkohol je nervový jed, tedy jeho vliv i v poměrně malém množství na mozek, je dosti zhoubný. Nicméně mnoho mužů končí s cirhózami jater či rakovinami tlustého střeva atd. Asi by někteří byli překvapení, jak dlouhodobá konzumace vyšších dávek zkracuje délku života nebo jak bolestivá mohou být ta terminální stádia. To jsou ale konce. Už poměrně brzy v případě pravidelných těžších opilostí jsou zřetelné posuny v agresivitě a méně předvídatelných reakcích.  Současně ono pití také leze do peněz a sociálních a sexuálních vztahů. Nikoli náhodou pár humorných písniček na téma trapných pokusů o sex v hlubokém rauši existuje…

Jak je to s psychickou stránkou? Jaké mužské kvality podle Vás přemíra alkoholu dlouhodobě ovlivňuje?

Hrubost a agrese, jsou jednou z oblastí, kde je to vidět hodně a kde alkohol funguje jako spolehlivý destruktor vztahů a je obecně považován za významný kriminogenní faktor (nejen) u mužů. Potlačená a neřešená frustrace, deprese nebo agrese, to jsou u mužů ve vztahu k alkoholu časované bomby. To co se za střízliva projevuje jako výraznější pasivní agrese, moróznost nebo negativismus a podrážděnost, to při dostatečné dávce alkoholu může přejít ve velmi nepříjemné a dokonce nebezpečné situace pro všechny, včetně hlavního aktéra. Potřeba si něco dokázat a něco ukázat pak může být hodně silná a nezvladatelná. U dlouhodobého pití dochází ke změnám povahy, změnám osobnosti, změnám sociálního fungování a adaptabilitě. Samozřejmě obvykle nikoli k lepšímu.

Má konzumace alkoholu vliv na mužskou plodnost?

Dlouhodobé pití má vliv na kvalitu spermatu a prokázala se vazba také mezi časným zahájením pravidelného pití a kvalitou spermatu. Ještě zhoubnější je pak kombinace s tabákem nebo dalšími drogami. Prostě alkohol je toxická látka a to poměrně nebezpečná.

Jak ovlivňuje zvýšená konzumace alkoholu mužské libido?

Negativně. Je tu ale vazba mj. na dávku a na uživatelské zvyklosti. Zatímco např. menší množství alkoholu, např. vína v příjemném prostředí může udělat (pozitivně) své, je každému zřejmé, že po osmi nebo deseti pivech to asi bude trochu jinak. Malé dávky alkoholu obecně mírně povzbuzují a vysoké mají naopak sedativní účinek. To je jedna rovina. Dlouhodobé pití vede ke snížení libida zcela jednoznačně. Je jasné, že tu ale hraje velkou roli např. věk a fyzická kondice. Když je někomu 18 nebo 20 a hormony řádí naplno, je to u něj i po 3 dcl destilátu něco jiného, než u padesátníka se sedavým zaměstnáním.

Liga otevřených mužů po roce opět vyzývá české muže, aby drželi „Suchý únor“ a zrevidovali svůj vztah k alkoholu. Jaký může být podle Vás reálný zdravotní dopad takové měsíční abstinence?

Je to skvělá příležitost téma zviditelnit, dostat do veřejné diskuse, upozornit na tento problém. Suchý únor samozřejmě sám o sobě mnoho nezmění, ale vede k reflexi, dává k ní šanci. Je to skvělý způsob si taky vyzkoušet jak to s alkoholem mám. Jeden měsíc je nic, tak je dobré si to „nic“ bez alkoholu zkusit.

Jaký máte Vy osobně vztah k alkoholu?

Mám období, kdy si nedám nic a někdy je to třeba i měsíc nebo déle a jsou situace, kdy si rád s někým dám skleničku něčeho dobrého. Mám rád vína z Moravy a dávám jim přednost před jinými. Suchý únor jsem držel minule a měl jsem s tím několik veselých situací. Budu samozřejmě opět a docela se na to těším.

Další články