Recenze knihy: Terapie mezi stromy

13. 2. 2024 Recenze Klára Pivovarová

Rádi bychom vám představili knihu z pera psychologa Adama Táborského: Terapie mezi stromy, která se zabývá kombinací terapeutického sezení s pobytem v přírodě. Na stránkách LOMu se tomuto tématu věnujeme hned ze dvou důvodů: 

  1. V mnoha našich kurzech sami propojujeme psychický osobnostní rozvoj s pohybem v přírodě, a činíme tak již od našeho vzniku.  (Mužská cesta, Mužská cesta pro otce a syny, Cesta pro otce a dcery a další)
  2. Jeden ze zakladatelů LOMu, Martin Jára, se na této knize podílel a společně s jejím autorem organizuje první výcvik „Terapie mezi stromy, “ který by měl proběhnout již tento rok. Řečeno trochu s nadsázkou: Jakoby se „kořeny LOMu“ podílely na růstu a košatění této nové „terapeutické větve“. 

Z těchto důvodů bychom vám tuto knihu rádi doporučili k četbě a upozornili vás na části, které považujeme za klíčové a inspirující, ať už jde o terapii nebo o osobnostní rozvoj: tedy vědomé propojování péče o duši s pohybem, a s pozorností upřenou k svému tělesnému prožívání a bytí. 

Autorem úvodu je Mgr. Michal Vybíral, spoluzakladatel LOMu, autorem následující recenze je Mgr. Petr Soják, Ph.D., vysokoškolský pedagog, jeden z lektorů LOMu a supervizor v programu Patron. 

Recenze na knihu Adama Táborského Terapie mezi stromy

V říjnu 2022 jsem měl příležitost Adama Táborského slyšet osobně na konferenci Amaltheia. Ve svém příspěvku Terapie mezi stromy: zasazení přírody do svého nitra neboli Příroda a duševní zdraví hovořil o svém terapeutickém přístupu ke klientům. Jeho promluva mě velmi zaujala a vyvolala ve mě chuť se s knihou, ze které Adam Táborský ve své prezentaci částečně vycházel, seznámit blíže.

Můj zájem plynul  především ze způsobu práce, který autor popisoval, a který je mi dlouhodobě blízký. Jde o přenesení terapeutických sezení z poměrně formálního prostředí konzultoven – terapeutoven – „prostě budov“ někam ven, do venkovních prostor. Mně osobně se tento způsob zatím daří využívat bohužel jen na úrovni osobnostně rozvojových kurzů, již několik let se však pokouším jej posunout i do úrovně terapeutické. Usiluji o to také například díky svému setkání se s J. F. Bímem, který se tímto způsobem práce zabývá ve vícedenní formě a ve spojení s jakýmsi putováním. 

Využití potenciálu přírody, od které se naše společnost tak trochu vzdaluje, má dle mého mínění smysl nejen v terapii. Vždyť už i na potraviny v současnosti musíme nalepit nálepku bio, abychom vůbec uvěřili, že má daný produkt něco společného s přírodou, a že je takzvaně zdravější. V naší „mocenské lidské nadutosti“ často zapomínáme, že nám příroda stále dává najevo, že jsme její součástí stejně, jako jakýkoliv jiný živočišný druh. Jen jsme se to odnaučili vnímat.

Koncept terapeutické práce venku je dnes již vědecky podložen různě modifikovanými metodami (walking therapy, walk and talk therapy, adventure therapy, a podobně). Tyto metody vyvinuté profesionálními terapeuty a psychology staví na vnímání přírody jakožto přirozeného prostředí pro člověka. 

Pobyt v přírodě nám totiž může sloužit nejen jako prostředek psychohygieny, ale má na nás obecně pozitivní vliv: uklidňuje mysl, odbourává stres, pomáhá nám zaměřit se na mindfulness, a v neposlední řadě pohyb na čerstvém vzduchu zlepšuje imunitu a prospívá naší tělesné kondici. Adam Táborský v knize zároveň nabízí konkrétní postupy pro práci s některými náročnějšími tématy, například s traumaty. Uvádí, že zastřešující oblastí Terapie mezi stromy je eko-psychologie. Tu v knize taktéž krátce charakterizuje, společně s typickými tématy, kterým se tato psychologie také věnuje.

Vedle popisovaných postupů a technik, které tato metoda práce nabízí, zaujme kniha své čtenáře také zachycením různých kazuistik a příkladů dobré praxe, na kterých je mnoho těchto principů ukázáno či vysvětleno.

Rostoucí zájem o přírodu v různých sférách pomáhajících profesí má v poslední době přirozeně svůj odraz i v terapeutické práci. Příroda a pobyt v ní nám oproti terapeutickému křeslu zkrátka nabízí jinou dimenzi zážitku s neméně efektivním terapeutickým výsledkem. Všímám si, že psychologové a terapeuti v mém okolí začínají stále více terapeuticky pracovat takříkajíc mezi stromy. 

Na závěr bych rád konstatoval, že vyrazit s klientem ven rozhodně není jen nouzovým řešením. Když totiž chodíme a mluvíme, naše mysl a tělo se snáze integrují. Pokud jsme v něčem „zaseknutí“, zjistíme, že nám chůze nám pomáhá posunout se vpřed i psychicky, o což nám v terapii s klientem často jde. Tato terapie má navíc ozdravné účinky i pro samotné terapeuty a terapeutky, a to například ve zmírnění negativních dopadů sedavějších přístupů v terapii nebo v rámci rozvoje a učení se tzv. „pacingu“, který je důležitý mimo jiné i pro zkvalitňování vztahu s klientem.

Kniha nabízí zajímavý vhled do terapeutické odnože, která je v Česku ještě poměrně neznámá. Vřele vám ji doporučuji k četbě a to nejlépe – jak jinak – někde mezi stromy. 
Terapie mezi stromy. Táborský, A. Praha 2023. Více o knize zde: https://obchod.portal.cz/psychologie/terapie-mezi-stromy/

Další články