Přišel čas na zavedení otcovské dovolené

Ve středu 11. května by se měla vláda vrátit k odloženému jednání o přijetí sedmi dnů státem hrazeného volna pro novopečené otce.
Návrh zpracovalo MPSV. Přijetí otcovské dovolené, která je v EU běžným standardem, podporuje také většina lidí v ČR. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere, a.s. pro Ligu otevřených mužů (LOM) má otcovská podporu 93 % mužů i žen.
Průzkum potvrdil to, co se stalo již běžnou praxí. Tátové chtějí být bezprostředně po porodu se svojí partnerkou a svým dítětem doma. V současnosti za tímto účelem ovšem čerpají svoji dovolenou na zotavenou. Podle staršího výzkumu Podoby otcovství (2010) si 57 % otců bezprostředně po porodu vybírá dovolenou, dalších 16 % řeší tuto potřebu zajištěním neplaceného volna. „Role otce je v prvních dnech a týdnech života dítěte zvlášť důležitá. Tento čas je klíčový pro prvotní navázání vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb,“ říká psycholog a ředitel LOM, Martin Jára.Otcovská dovolená je v evropských zemích běžným standardem a nabízí mužům možnost vybrat si ji v libovolném termínu v určité časové lhůtě po porodu. Trvá průměrně 2 týdny. Česká republika patří mezi šest zemí EU, které nemají institucionální podporu otcovství zakotvenou vůbec. Institucionální podpora otcovství v této podobě je víc než symbolické gesto. Je také praktickým krokem s pozitivními dopady na rodiny i na společnost. Časné zapojení mužů do péče o děti zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a podporuje spravedlivé rozložení domácích prací mezi partnery. Je také zdrojem kvality života dnešních mužů,“ dodává k tématu Martin Jára.
Liga otevřených mužů
LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, mediálních i politických aktivit. LOM čerpá z přímé práce s muži, z vlastní expertní činnosti, z výzkumů a z příkladů dobré praxe v ČR i v zahraničí. Více na www.ilom.cz
Kontakt pro média: PhDr. Martin Jára, ředitel LOM, martin.jara@ilom.cz, 603 467 289

Další články