Na pánských WC přebalovací pult nenajdete

Přinášíme Vám rozhovor pro HateFree, kde se k roli mužů v ČR vyjádřili představitelé LOMu Lukáš Talpa a Josef Petr.

ROLE MUŽE VE 21. STOLETÍ

Jaká je role muže ve 21. století? Existují ve společnosti oblasti, ve kterých jsou muži znevýhodnění? Jsou „bílí heterosexuální muži“ nejvíce diskriminovanou menšinou v ČR? Na to jsme se zeptali členů týmu LOMu, odborného garanta tématu Aktivní otcovství a manažera projektů Lukáše Talpy a koordinátora kampaní, PR manažera a lektora
Josefa Petra.

Jak vnímáte muže a roli muže ve 21. století?

Muži 21. století dokáží více mluvit o svých potřebách, jsou mnohem aktivnější v péči o děti a více se zabývají kvalitou svého života. Zároveň se učí, jak fungovat ve světě, kde jsou ženy soběstačné a nezávislé. A to nemusí být vždy snadné, pokud svoji identitu zakládáte na tradičních mužských rolích.

Jakých úspěchů LOMU si nejvíce ceníte?

Je pro nás velice důležité, že se mnohem více mluví o otcovství a o tom, co aktivní tátové přinášejí do života dětí. Například Den otců byl před deseti lety projekt bandy nadšenců. Dnes se slaví po celé ČR a jako téma jej můžete najít třeba i v reklamách velkých komerčních firem. Velkým úspěchem je pro nás také projekt Patron, který ukazuje na to, že muži dokáží nesobecky projevovat zájem o druhé. A to dlouhodobě a bez nároku na odměnu a ocenění. A třetí oblastí, která nám dělá velkou radost, je úspěch kampaně Suchej únor, která hravou formou poukazuje na problém s alkoholem, který naše společnost má. A muži zvláště.

Existují ve společnosti oblasti, ve kterých jsou muži znevýhodnění? Jak? Setkali jste se s diskriminací mužů na základě pohlaví? V jakých situacích?

Neradi hovoříme o diskriminaci, protože toto slovo vyvolává představu jakéhosi zlého záměru, kterého se na nás někdo dopouští. Určitě je ale důležité upozorňovat na některá systémová znevýhodnění vůči mužům, která obvykle pramení z tradičního nastavení rolí mužů a žen. Částečně si tedy za ně můžeme sami. Jde například o svěřování dětí do péče po rozvodu, kdy se s otcem ve velké většině případů stále nepočítá jako s primárním pečovatelem. A pak jde třeba také o takové drobnosti každodenního života, jako je totální absence přebalovacích pultů na pánských WC nebo neschopnost nemocničního personálu vypořádat se s faktem, že by otec chtěl své dítě doprovázet při hospitalizaci. S problémy se určitě setkávají také muži, kteří se rozhodnout být učitelem v Mateřské škole či vychovatelem v družině. Rodičům je někdy třeba vysvětlovat, že ne každý muž, který má rád malé děti, je pedofil.

Jakým způsobem se se znevýhodněními snažíte pracovat? Povedlo se vám již něco změnit?

O tématech se snažíme hovořit. Ať už v médiích nebo na půdě Rady vlády pro rovné příležitosti a jejích výborů a pracovních skupin. Konkrétní muži se mohou také obracet na odborníky v rámci našeho poradenství. Realizovali jsme také řadu výzkumů a kampaní, které se obraceli na muže v pečovatelských rolích. Pozvolna přispíváme ke změně obrazu mužství ve společnosti a to je podle nás nejdůležitější.

Mohou se na vás muži obracet, pokud se cítí znevýhodnění a diskriminovaní? V jakých oblastech můžete nabídnout pomoc?

LOM není organizací, která by bojovala za práva mužů. V jednotlivých případech, pokud se některý z mužů obrátí na naši poradnu, rádi jej podpoříme v řešení problému. Především v tom, jak si situaci zpracovat na své straně, častěji jim ale poskytneme kontakt na jiné odborníky, kteří se např. věnují právní problematice.

V poslední době jsme se několikrát setkali s myšlenou, že „bílí heterosexuální muži“ jsou nejvíce diskriminovanou menšinou v ČR, která se šíří i na sociálních sítích a v některých médiích. Jak se k této myšlence a iniciativám, které na této myšlence vznikají, stavíte?

Již dřívější odpovědi, předpokládám, ukazují, že s touto myšlenkou se nijak neztotožňujeme. V rámci jedné z těchto kampaní byl LOM dokonce uveden jak sympatizant této kampaně, proti čemuž jsme se ohradili a organizátor musel naše logo odstranit.

Jsou vaše aktivity také pro homosexuální či transgender muže?

Mužství je pro nás otázka identity. A identita otázkou volby. Pokud se někdo cítí být mužem, je při našich aktivitách vítán. Několik gayů jsme měli například na našich rozvojových mužských skupinách a většinou se jednalo o velmi pozitivní zážitek, který do skupiny vnesl větší diverzitu a nové pohledy na to, co znamená být mužem. Ze zkušenosti ale máme pocit, že homosexuální muži nemají tak velkou potřebu řešit svoje „mužství“, protože svou identitu často definují spíše na základě své sexuality.

Podporujete také rodiny se dvěma otci? Jak k této aktuální problematice přistupujete?

V praxi jsme se zatím s žádným párem gayů, který by pečoval o dítě, nesetkali. Obecně nám to ale nevadí. Rodinu – tedy stabilní a láskyplné prostředí – nemusí vždy tvořit muž a žena. Ačkoliv často hovoříme o potřebě mužských a ženských vzorů, které dětem pomáhají tvořit vlastní identitu, nemusí se vždy jednat o rodiče. Potřeba mužských a ženských vzorů ve výchově navíc není tak silná, jako potřeba mít vlastní rodinu. Klidně ať jsou v ní tátové tři, pokud chtějí dát nějakému dítěti to nejlepší.

Na stránkách uvádíte, že nejste Klub looserů, organizace pro nejisté muže, zakuklení šovinisté, organizace zbožšťující otce, Liga ohrožených mužů, Liga na ochranu mužů…Upřesníte, co je tím myšleno?

Všechny tyto názvy a atributy nám byly někým v minulosti přisouzeny a jedná se o definování LOMu poukázáním na to, co nejsme. LOM je organizací, která podporuje muže v jejich rozvoji, tak aby svůj život prožívali kvalitně, a nepracujeme s deficitem či pocitem ohrožení mužství. Což většina těch zmiňovaných atributů či názvů v sobě nějak nese.

S jakými pozitivními či negativními reakcemi na svou činnost se setkáváte?

LOM se setkává především s pozitivními reakcemi na svojí činnost a to zejména díky tomu, že nejsme organizací, která by se snažila vyvolávat střety. Prostě poukazujeme na aspekty mužského života a snažíme se vést diskusi nad různými, nejčastěji genderovými, tématy. Jde-li o negativní reakce, tak těch je pestrá škála a většinou se navzájem vylučují – jsme málo feministická organizace – jsme příliš feminističtí – jsme šovinisti, atd.

Co nového chystáte pro muže do budoucna?

Aktuálně se snažíme muže podporovat v tom, aby se aktivněji zapojovali do péče o své blízké, samozřejmě již nyní připravujeme další ročník úspěšné kampaně Suchej únor a dále intenzivně vyhledáváme muže, kteří se chtějí stát patronem, tedy průvodcem mladého muže z dětského domova do samostatného života.

 

Zdroj: https://www.hatefree.cz/blo/clanky/2306-lom-rozhovor

 

Další články