Mít vztek je normální, ale musíme s ním umět

20. 10. 2015 Síla a násilí

Koho se zvládání vzteku a vlastní agrese týká nejvíce? V čem je výhoda mužské skupiny? Rozhovor s lektory kurzu Zvládání vzteku, Davidem Čápem a Evženem Novým.

 

Zvládání vzteku a vlastní agrese – koho se tohle téma nejvíc týká?

David Čáp: Toto téma se týká prakticky každého z nás. Vztek zvládáme různě. Někdo jej přemění na násilí vůči okolí, jiný vůči sobě. Naše kurzy jsou zejména pro ty muže, kteří se chovají násilně z důvodu nezvládání vzteku.

V čem je výhoda skupiny při zvládání vzteku?

David Čáp: Účastníci se mohou vzájemně obohacovat o své pohledy na věc. Zároveň se mohou navzájem podporovat v úsilí dělat věci jinak. Někdy je velmi korektivní, když se účastnici vyjádří kriticky vůči nějakému chování.

Evžen Nový: Ve skupině se muži učí od sebe navzájem. To, co nejsou schopni vidět sami na sobě, dovedou zaregistrovat v chování někoho jiného a s naší pomocí si tuto zkušenost vztáhnout i k sobě. Jsou tedy nakonec schopni si připustit i některé nepříjemné pravdy o sobě. Třeba to, že jejich chování je skutečně násilné a potřebují to změnit.

S čím účastníci po skončení kurzu odcházejí?

David Čáp: Určitě s novými informacemi o tom, jak vztek, agrese a násilí funguje. Více si uvědomují svou odpovědnost za své chování. Mají v rukou určité nástroje, techniky či dovednosti, které jim pomáhají vztek a případné násilné chování zvládat. Také musím dodat, že odcházejí s podporou, že to zvládnou.

Evžen Nový: Muži si kromě toho budují i určité návyky, třeba to, že svůj vztek pravidelně sledují a všímají si jeho intenzity. Snaží se se situací dělat něco, dříve, než vztek vzroste natolik, že vede k násilnému chování. S některými muži jsme stále v kontaktu a ti uvádějí, že tyto techniky opravdu používají a pomáhají jim.

Co přináší tohle téma vám osobně?

David Čáp: Násilné chování mne dlouhodobě profesně zajímá a věnuji se mu u dětí i dospělých. Osobně mi práce s tímto tématem opakovaně potvrzuje, že svět není černobílý. Že nejsou pouze hodní a zlí, ale i ten, kdo ubližuje, je často člověkem, kterému to vadí a chce s tím něco dělat. Na konci skupiny vidím velký kus práce za všemi účastníky a to mě nabíjí. Není to ztráta času.

Evžen Nový: Téma pomoci mužům – vždy jsem pracoval spíše se smíšenými skupinami, většinou s převahou žen. Jsem rád, že i muži si umí říci o pomoc a to i v takovéto životní situaci, kdy vlastně selhávají v roli manžela, pečovatele, otce či přítele.

 

Pozvánka:

Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu LOMu, který bude probíhat od října 2015 do května 2016. Získejte konkrétní znalosti a dovednosti, které vám pomohou váš vztek využívat konstruktivním způsobem!

Více info a přihláška: http://ilom.cz/novinky/kurzy-pro-muze/zvladani-vzteku-kurz-pro-muze/

 

Pozvánka kurz Zvládání vzteku

Další články