Proč mají mladí muži méně sexu?

Autorem komentáře je psycholog, lektor a terapeut Martin Galbavý.

„Muži ohledně prvního sexu překvapili.“ Polovina mladých nemá dlouhodobý vztah
S takovýmto a nebo podobným nadpisem se v poslední době můžeme v našem mediálním prostoru setkat často. Někdy se ještě připojí informace, že ve věku 18-25 nemělo 35 % mužů nikdy sex. Lidé pak vyjadřují překvapení. Ačkoliv, možná jsou to zejména starší muži, kteří se tváří překvapeně. Oni by sex totiž chtěli a mnohdy jej už mít nemůžou a tak předpokládají, že mladí, kteří ještě můžou, jej budou také chtít. Mnohdy tomutak ale není.

Jak to tedy mladí lidé se sexem mají? To by vyžadovalo mnohem podrobnější sledování. Pokud se pozastavíme nad konstatováním, že 35 % mladých mužů nemělo nikdy sex, měli bychom se zamyslet i nad tím, co je tím míněno. Jde o párový sex, o masturbaci? Nebo tito mladí muži o sexu snad ani nepřemýšlejí, neotočí se za atraktivním člověkem, nezdají se jim erotické sny? 

Pokud bychom se do tématu ponořili hlouběji, zjistili bychom, že je mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdá. Důležitou roli například pornografie, která je dnes přístupnější, než kdy dřív. Průměrně se s ní děti setkávají kolem 13 let, ale ze své praxe vím, že je to často i mnohem dřív. To může mít velký vliv na utváření si obrazu o sexu a intimitě.

Někdy se setkávám s tím, že jsou děti znechuceny a snaží se od sexuality držet dál. Toto znechucení sleduji někdy i následně v dospělém věku. Jindy je to zase obráceně. Svět digitální pornografie může být ve své barevnosti a perverznosti fascinující a realita se pak může ve srovnání zdát šedá a nudná. Kromě toho, digitální pornografie je nám vždy k dispozici a snadno dostupná. Není třeba investovat do vztahu.

A tak by se dalo pokračovat dál. Nemyslím si, že se nacházíme v nějaké velké krizi vztahů nebo sexuality. Na druhou stranu je sexualita místo, které nám může zrcadlit jak změny ve společnosti, tak i změny u jednotlivce. a proto o ní stojí za to přemýšlet.

Jak ji vnímáte vy? Máte pocit, že se proměnila? Jak?

Další články