Rodiče, nebuďte na rozchod sami

Až čtvrtina rodičů nehledá podporu ani u svých blízkých

9. září 2020, Praha

V ČR se rozvádí téměř polovina manželství. Ve většině případů má rozcházející se pár také malé děti. Rodiče v této krizové životní situaci však jen málo vyhledávají odbornou pomoc. Velká část rodičů si neřekne o pomoc ani u svých blízkých. Přitom se jedná o období, které je klíčové pro další život jejich dětí. Vyplývá to z nového výzkumu agentury Median pro projekt Rozchodem rodina nekončí.

Výzkum proběhl na jaře roku 2020 na dvou reprezentativních vzorcích české populace (300 v Praze a 700 ve zbytku ČR). Vzorky byly složeny z rodičů, kteří zažili alespoň jeden rozvod či rozchod ve chvíli, kdy s partnerem vychovávali nezletilé dítě. Takřka v polovině případů bylo nejmladšímu společnému potomkovi při rozvodu/rozchodu 3 a méně let.

Šetření bylo provedeno pro organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství (Aperio) a Liga otevřených mužů (LOM), které společně realizují program pro rozcházející se rodiče s názvem „Rozchodem rodina nekončí“ – www.rodinanekonci.cz. Program začíná v říjnu a zájemci se mohou hlásit už teď.

Nebuďte na to sami! www.rodinanekonci.cz

Zůstaňte dobrými rodiči i po rozchodu.

„Rozvádějícím se rodičům nabízíme v rámci našeho programu vzdělávání a podporu tak, aby dokázali těžkou životní situaci zvládnout a domluvit se na dalším fungování, zejména v péči o děti. Naše zkušenost i výstupy výzkumu ukazují, že jen málo rodičů si  v takové krizové situaci o podporu řekne,“ vysvětluje smysl projektu psycholožka Eliška Kodyšová, ředitelka Aperia.

Výzkum odhalil, že poměrně velká část rodičů žádnou pomoc či podporu nehledala. Jedná se především o muže. Odpověď „U nikoho jsem pomoc nehledal(a)“ zvolilo téměř 30 % mužů a asi 19 % žen.

„Podpůrné služby v ČR sice existují, a některé jsou i zdarma – od klasické psychoterapie po specializované programy neziskových organizací. Jen málo rodičů ale ví, že mohou nějaké odborné pomoci využít. Je to přitom nejen v jejich zájmu, ale také v nejlepším zájmu jejich dítěte,“ vysvětluje Eliška Kodyšová.

Jen 5 % rodičů vyhledá při rozchodu pomoc dětského psychologa

Respondenti okamžitou pomoc hledali nejčastěji u blízkého člověka (kamaráda nebo kamarádky, kolegy nebo kolegyně) či rodinného příslušníka (rodičů, prarodičů), a to v obou případech přibližně ve 40 % případů. Jen 8 % lidí vyhledalo pomoc psychoterapeuta nebo vztahového poradce a pouze 5 % rozvádějících se rodičů vyhledalo podporu dětského psychologa nebo psycholožky.

„Dítě rozchod rodičů prožívá zpravidla velmi silně. Bortí se jeho dosavadní svět a nedokáže se v situaci samo vyznat. Ošetřit dětské potřeby a prožívání situace by mělo být pro rozcházející se rodiče prioritou,“ doplňuje mediátorka Eva Barešová, která pracuje s dětmi, jejichž rodiče se rozcházejí.

Jaká je šance, že se to stane zrovna Vám? Hoďte si mincí.

„Úhrnná rozvodovost se v ČR pohybuje kolem 45 %. To je skoro jako pravděpodobnost, že vám padne orel při hodu mincí. Nemluvě o rozchodech nesezdaných párů. Pokud se to nestalo či nestane vám, tak určitě někomu z vaší rodiny nebo přátel. Týká se to nás všech,“ popisuje situaci Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů, jeden z odborných garantů programu.

Podle Českého statistického úřadu má zhruba 60 % rozvedených párů při rozvodu děti mladší 18 let. Výzkum ukázal, že v Praze má zhruba polovina rozvedených párů jen jedno dítě, zatímco ve zbytku ČR to je jen třetina párů a ostatní mají dvě či více dětí. Takřka v polovině případů je nejmladšímu společnému potomkovi při rozvodu/rozchodu 3 a méně let.

Ženy po rozchodu více řeší finance, muži chtějí všechno zvládnout sami

Nejčastějším impulsem k rozvodu/rozchodu byla pro respondenty konkrétní situace, po níž si řekli, že to tak dál nejde, a to mnohem častěji pro ženy než pro muže. Pro muže byla také nevěra (ať vlastní nebo partnerčina) impulsem k rozvodu/rozchodu mnohem častěji než pro ženy.

Významné rozdíly mezi muži a ženami se ukázaly také v prožívání situace ve chvíli, kdy druhý z páru navrhl se rozejít. Muži se v reakci na rozchod častěji rozhodují řešit vše sami. Na škále sémantického diferenciálu uvedlo tuto možnost jednoznačně 31 % mužů v Praze a 15 % ve zbytku ČR, oproti 14 % žen v Praze a 12 % ve zbytku ČR . Jinou odpověď – „Potřeboval/a jsem něčí podporu“ vybralo 34 % žen v ČR mimo Prahu (26,5 % žen v Praze) zatímco pouze 16,5 % mužů v ČR mimo Prahu (11,8 % v Praze).

Změnu finanční situace po rozvodu vnímají jako náročnější ženy. Stejně tak odlišně vnímají muži a ženy délku doby potřebnou na finanční stabilizaci po rozvodu. Na otázku „Jak dlouho po rozchodu/rozvodu Vám trvalo, než se finanční situace Vaší domácnosti podařilo stabilizovat?“ odpovídalo „Prakticky okamžitě“ více než čtvrtina mužů, ale pouze asi 15 % žen. Mimo Prahu byli muži také více spokojeni s výší stanoveného výživného (68 % určitě nebo spíše ano vs. 53 % u žen).

Výsledky výzkumu:

Podrobná zjištění agentury Median si můžete projít nebo stáhnout zde:

O programu Rozchodem rodina nekončí:

Aperio ve spolupráci s Ligou otevřených mužů připravilo unikátní bezplatný podpůrný vzdělávací program pro rodiče procházející rozvodem nebo rozchodem. Rodiče v něm budou pracovat ve skupinách spolu s dalšími rodiči v podobné situaci, ale také využijí služeb psychologa nebo mediátora. Program je pro pražské i mimopražské rodiče a bude probíhat ve dvou vlnách. První část startuje v říjnu a rodiče se mohou hlásit už nyní.

Podrobnosti o programu najdete na webu:  www.rodinanekonci.cz  

Kontakty pro média:

Další články