O mužích na rodičovské s Lukášem Talpou

Manažer projektu Táta na plný úvazek Lukáš Talpa byl hostem pořadu Snídaně s Novou. Tématem byli muži na rodičovské dovolené. Záznam pořadu již bohužel není k dispozici.

LOM v rámci projektu Táta na plný úvazek realizoval prostřednictvím agentury Mediaresearch několik výzkumů týkajících se mužů a rodičovské dovolené:

1. Kvantitativní výzkum mezi muži a ženami ve Zlínském a Olomouckém kraji, jehož cílem bylo:

Zjistit povědomí o aktivním otcovství v obou regionech.
Zjistit ochotu otců zůstat na rodičovské dovolené s dítětem (bariéry a motivátory).
Zjistit jak se staví ženy (partnerky) k otázce rodičovské dovolené mužů (otců).

Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Táta na plný úvazek ke stažení.

2. Kvalitativní průzkum mezi zaměstnavateli ve Zlínském a Olomouckém kraji, jehož cílem bylo:

Získat informace kvalitativního charakteru, které pomohou vysvětlit některé přístupy a postoje zaměstnavatelů v obou vybraných regionech.

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu Táta naplný úvazek ke stažení.

3. Průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Zlínského a Olomouckého kraje. Výzkumné otázky:

Jak se společnost staví k otcům na rodičovské dovolené?
Vnímá společnost míru zapojení otců do každodenní péče jako dostatečnou?
Jak se staví česká populace 20 – 54 let k podpoře otců ze strany zaměstnavatelů?
Kde získávají muži informace potřebné k tomu, aby obstáli jako otcové?

Závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění Táta na plný úvazek ke stažení.

4. Kvantitativní výzkum mezi muži a ženami ve Zlínském a Olomouckém kraji (2014), jehož cílem bylo:

Zjistit povědomí o aktivním otcovství v obou regionech (meziroční srovnání s výzkumem v r.2013)
Zjistit představy o úspěšném muži a úspěšné ženě
Zjistit, proč se některé ženy staví negativně k rodičovské dovolené svých partnerů

Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Táta na plný úvazek ke stažení

Další články