Kde dnes muži hledají jistoty?

28. 3. 2011 Mužská cesta

LOM doporučuje: krátké interview s lektorem LOMu Václavem Šnebergerem o mužích a mužských skupinách – Kde dnes muži hledají jistoty? Čtěte dále nebo si stáhněte ve formátu pdf.

Myslíš si, že jsou dnešní čeští muži v krizi?

Nemyslím, že jsou v krizi, to je takové laciné současné pojmenování. Muži, a nejen čeští, jsou ve společenském prostoru mnohem více zasaženi každodenními nejistotami a nutností vytvářet si svou identitu. Nenaučili se to od svých otců, kteří žili a žijí v jiném společenském uspořádání. Bohužel mnoho z nich raději utíká do náruče pochybných jistot, než aby  pečovali o  konstrukci svého života a měli z něj radost.

Jaké jsou podle Tebe jejich silné a slabé stránky?

Silnou stránkou je podle mých zkušeností solidarita, zdravé! soupeření, vynalézavost, hravost. Slabou pak tyranie, nerozhodnost a náhradní uspokojování alkoholem nebo promiskuitou.

Kdo může mít užitek z mužské skupiny / workshopu?

Užitek může mít muž, který chce přemýšlet o kvalitě svého života a pracovat na ní. Neužitečné to bude pro ty, kteří svou nejistotu a zranitelnost schovávají do mnoha slov, vysvětlování a pravd. Workshop 4O nabízí mužům zamyšlení a sdílení témat v bezpečném prostření. Jak řídit svou otevřenost – aby mě život nezraňoval a abych si ho zároveň užil, odpovědnost – abych věděl, kolik a čeho na sebe beru a proč, odvahu – abych se uměl rozhodnout a také něco opustit, originalitu – abych sám tvořil svoji sebeúctu a autenticky prožíval kvalitu života.

Co pro Tebe osobně znamená vedení mužské skupiny?

Sám jsem mužskými skupinami prošel a vím, jak důležité pro mě bylo slyšet, vidět a zažít různost a zajímavost příběhů ostatních mužů. Je pro mě ctí, že se nyní mohu podílet jako průvodce a facilitátor takových skupin. Baví mě být s muži v nepovrchní rovině, opravdově. Hodně se učím a inspiruji.

Co Ti v posledních měsících udělalo radost?

Radost mi udělalo léto, které jsem víceméně strávil v přírodě, výstup na nejvyšší horu Rakouska, kde jsem si hodně posunul hranice toho, co zvládnu. A pak že to nejde ?

Otázky položil Martin Jára

Další články