Den dětí – zamyšlení nad fyzickými tresty

Praha, 1. června 2017 – Přestože je v řadě evropských zemí fyzické trestání dětí zakázáno, Češi se k němu staví benevolentně. Téměř dvě třetiny české populace připouští využívání fyzických trestů u svých dětí, minimálně ve výjimečných případech. Přitom se jedná o začarovaný kruh. Fyzicky trestané děti používají násilí aktivně dál ve svém životě. Potvrzují to výzkumy i zkušenosti ze zahraničí.

Výzkum agentury Nielsen Admosphere pro Ligu otevřených mužů (LOM), který byl v roce 2013 realizován na reprezentativním vzorku 1000 respondentů, ukázal, že užití fyzických trestů ve výchově se reprodukuje z generace na generaci. „Fyzické trestání ze strany rodičů v dětství vede k benevolentnějšímu přístupu k fyzickým trestům a také vyššímu využívání fyzických trestů u vlastních dětí,“ upozorňuje na hlavní závěr výzkumu Martin Jára, ředitel LOMu.

Podle stejného výzkumu přitom využívání fyzických trestů připouští téměř dvě třetiny populace. I novější výzkum agentury NMS Market research z roku 2016, potvrzuje velmi benevolentní přístup obecné populace ČR k fyzickým trestům. Podle průzkumu, schvaluje jejich užití, alespoň v některých případech, až 85 % lidí.

Jako jediná cesta k prolomení tohoto stereotypu se jeví změna chování rodičů. „Kritizujeme násilí ve školách, na ulicích nebo stadionech. Přemýšlíme ale kriticky o násilí na dětech v samotných rodinách? Kolik z nás dosud používá nebo schvaluje tělesné tresty? Zkusme místo kritiky poměrů například jeden měsíc nevyužívat tohoto až příliš jednoduchého způsobu výchovy. Výsledkem budeme možná překvapeni,“ navrhuje řešení Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů (LOM) a mluvčí projektu Muži proti násilí na ženách a dětech.

LOM se problematice agrese ve vztazích dlouhodobě věnuje a do ČR mimo jiné přinesl metodu zvládání vzteku, kterou úspěšně uplatňuje norská organizace Reform. Na podzim v Praze LOM otevírá dvě skupiny pro muže, kteří svůj vztek nezvládají a zároveň další běh výcviku pro odborníky, kteří se chtějí metodě zvládání vzteku naučit.

Svoji odbornost LOM tento rok rozšířil také na expertní návštěvě v Německu, kde se jeho zástupci setkali se zakladatelem berlínského centra pro táty Eberhardem Schäferem, který se ve své poradenské praxi často setkává s muži, kteří svou agresi nezvládají, a také se zástupci organizace Dissens, která se tématu dlouhodobě věnuje v oblasti sociálně-vědního.

Dobrá zpráva: Trestáme méně než naši rodiče, ale …

Výzkum LOMu také prokázal, že Češi dnes trestají své děti méně než jejich rodiče. Zatímco zhruba polovina české populace byla občas vystavena fyzickým trestům ze strany rodičů, pouze necelá čtvrtina respondentů deklaruje stejné chování. Téměř třetina české populace deklaruje, že fyzické tresty téměř nevyužívá.

I podle výzkumu agentury GfK z roku 2011 pro nadaci Naše dítě je četnost fyzických trestů u dnešní generace výrazně nižší, než byla u předchozí generace rodičů. Zatímco dříve byly fyzické tresty první volbou, dnešní rodiče raději volí tresty v podobě zákazů či domluvy. Změnila se i skladba prohřešků, za které jsou děti fyzicky trestáni. Netrestá se za školní prohřešky, ale spíše za fyzické napadání, šikanu, krádeže a další podobné skutky. Většina rodičů je však proti legislativnímu zákazu fyzických trestů v České republice

Svět fyzické trestání dětí zakazuje

Celosvětová výzkumná studie UNICEF 2006 – Study on Violence against Children říká, že více než polovina evropských dětí se těší plné legislativní ochraně před fyzickými tresty, a to jak na školách, tak i v rodinách. EU směřuje stále k rozšíření uzákonění zákazu fyzických trestů ve všech zemích EU včetně ČR. Hlavním argumentem je studie WHO z roku 2002 o vlivu násilí na dětech na jejich pozdější chování a vztahy v dospělosti, která ukazuje, že děti bité rodiči jsou v dospělosti častěji zatýkány za násilné trestné činy. Čím přísněji jsou chlapci v dětství a mládí trestáni, tím více používají v dospělosti fyzické tresty u svých dětí a tím více také používají násilí ve svém životě.

Kontakty pro média:

Josef Petr, josef.petr@ilom.cz, 728 563 768

Lukáš Talpa, lukas.talpa@ilom.cz,

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na kvalitu života dnešních mužů a v oblasti propagace aktivního otcovství se angažuje od svého vzniku v roce 2006.

Více na webových stránkách

www.ilom.cz a www.muziprotinasili.cz

 

Návštěva Berlína byla financována díky projektu: 
ROZVOJ KAPACIT A PROFESIONALIZACE LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ, Z.S.,
který je spolufinancován Evropskou unií.

logo_eu

 

 

Další články