Co chtějí čeští muži ke Dni otců? Rodičovskou dovolenou!

20. 6. 2023 Tiskové zprávy Klára Pivovarová

Postavení otce v rodině se mění a posiluje. Tátové se chtějí více věnovat svým dětem a výzkumy ukazují, že řada z nich by šla alespoň na několik měsíců na rodičovskou. Brání jim v tom však rozdíly v platech mužů a žen i zažité stereotypy. Změnu může přinést stát i větší podpora od zaměstnavatelů.


„Podle zahraničních výzkumů ze Švédska, USA nebo Velké Británie mají tátové, kteří se aktivně podílí
na péči pozitivní vliv na psychosociální vývoj svých dětí. Jejich aktivní zapojení přináší nižší
pravděpodobnost vývojových problémů i lepší studijní výsledky. Zapojení mužů do života rodiny má
také pozitivní vliv na oba partnery. Muži i ženy reflektují lepší fyzické i psychické zdraví, snižuje
se pravděpodobnost partnerské krize a rozvodu. Výrazně se také zvyšují možnosti žen v uplatnění na
trhu práce,” vysvětluje smysl aktivního otcovství Josef Petr z Ligy otevřených mužů (LOM), která se
v ČR už 16 let věnuje potřebám mužů.


Nedávný výzkum LOMu ukázal, že mezi lety 2010 a 2020 se zapojení mužů do péče o děti výrazně
zvýšilo. Směrem k rodině se mění i jejich hodnoty. Tátové se stále více zapojují do péče o děti a jejich
životní prostor. A to už od nejútlejšího věku. Například podíl mužů doprovázejících dítě k lékaři se za
posledních 10 let zdvojnásobil.
Mezi činnosti, ve kterých došlo k největšímu růstu v míře zapojení otců, patří vodění dětí na kroužky,
nákup potravin, návštěva dětského lékaře, péče o nemocné dítě nebo večerní hygiena dětí, kde se
míra deklarovaného zapojení otců zvýšila z 15 % (2010) na 31 % (2020). Výzkum LOMu ukázal, že
posun k modernímu pojetí otcovství nastal také v nastavení hodnot a priorit, kdy výrazně přibylo
těch, kteří nedávají přednost práci před rodinou (71 % oproti 56 % v roce 2010).


Tátové chtějí na rodičovskou, potřebují ale naši podporu
„Větší zapojení mužů do péče se začíná promítat také do požadavků směrem k zaměstnavatelům.
Někteří z nich už například nabízí rozšířenou otcovskou dovolenou nad rámec zákonem daných 10 dnů
volna. Na tom je vidět, že tátové nechtějí hrát v rodině druhé housle a reagovat by na to měl i stát.
Na řadě je rodičovská,” doplňuje k tématu Josef Petr.
Výše rodičovského příspěvku hraje v rodině významnou roli, a proto zůstávají většinou na rodičovské
dovolené osoby, které mají nižší příjem – a to bývají zpravidla ženy. Zkušenosti ze zahraničí ukazují,
že čerpání rodičovské druhým rodičem lze podpořit tím, že je její část tzv. “nepřenositelná”, tedy
určená druhému rodiči. Dva měsíce rodičovské určené pro druhého rodiče měly k 2.8.2022 členské
státy Evropské unie zanést do své legislativy podle směrnice o slaďování rodinného a pracovního
života, kterou Evropský parlament přijal už v roce 2019. Česká republika zatím legislativu neschválila.
Dva měsíce rodičovské by budoucí tátové čerpali ve velkém (75 %). Z toho 32 % by rádo čerpalo
rodičovskou zároveň s matkou dítěte, 31 % průběžně po dnech, 3 % flexibilně, např. po půldnech a
9 % až po té, co by matce dítěte skončila rodičovská. Jen 6 % by rodičovskou vůbec nečerpalo.

„Velkou roli může sehrát flexibilita čerpání i výše této nepřenositelné části rodičovské. Obáváme se, že
pokud její výše zůstane v rovině současného rodičovského příspěvku, řada rodin tyto dva měsíce navíc
nevyužije, protože se pro ně nebude jednat o motivační bonus, ale o finanční ztrátu. Už nyní období
rodičovské dovolené rodiče často financují ze svých úspor,” komentuje dostupné informace Josef
Petr.


Spuštění kampaně ke Dni otců
V rámci komunikačních aktivit LOM symbolicky ke Dni otců (18. června) spouští společně se
vzdělávací a networkingovou platformou M.ARTER kampaň na sociálních sítích, která pomáhá
rodičům s návratem do práce po rodičovské dovolené. Cílem online kampaně je propagace aktivního
otcovství formou sdílení reálných příběhů od otců, kteří byli na rodičovské dovolené a jsou aktivními
táty.


„Podíl mužů na rodičovské dovolené zatím nepřekročil 2 procenta. Když jsme si dělali průzkum o tom,
co mužům brání v nástupu na rodičovskou, dle nadpoloviční většiny mužů jsou problémem finance.
Část mužů rodičovskou vnímá spíš jako ženské poslání a až jako třetí důvod muži uváděli, že by
nezvládli péči o své děti. Mezi další důvody patří také to, že chtějí pracovat a nepřejí si přerušit svou
kariéru. Mají pocit, že by jim ujel vlak. A až na posledním místě je obava z posměchu ze strany jejich
nejbližšího okolí, za což jsem velice ráda. Nicméně od otců, kteří šli na rodičovskou, víme, že jim to
změnilo pohled na svět, rodičovství a hlavně prohloubilo vztah s jejich dítětem nebo dětmi,“ říká
Andrea Bohačíková, CEO Marter.


LOM se tématu aktivního otcovství věnuje dlouhodobě a již několik let nabízí otcům, ale i matkám
vzdělávací akce a workshopy vedené zkušenými lektory a psychoterapeuty. Mezi nejatraktivnější akce
patří slaďovací kurz Táta na roztrhání nebo víkendové akce v přírodě pro otce a jejich děti. Zároveň
LOM již druhým rokem aktivně podporuje otce na pracovištích a firmám a institucím nabízí speciální
workshopy a interní aktivity pro otce i jejich nadřízené.

Další články