Krize mužství, mrzutý i šťastný muž

Eva Labusová, žurnalistka, s níž LOM dlouhodobě spolupracuje, na svém webu uveřejnila rozhovor s Martinem Járou. Třeba vás bude inspirovat.

Chvála severského bláznovství

V časopise Psychologie dnes 1/2009 vyšel fejeton Martina Járy Chvála severského bláznovství, který pojednává o svobodě jako mužské ctnosti.