ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V METODĚ
ZVLÁDÁNÍ VZTEKU (VÝCVIK)

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin akreditovaného výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami.

Mám o kurz zájem

Základní informace

Akreditovaný kurz ve zvládání vzteku je účinný a komplexní nástroj pro práci s násilnými osobami a klienty, kteří nezvládají svůj vztek. Práce touto metodou je zaměřena zejména na získání kontroly nad násilným chováním, které je spouštěno nezdravým zvládáním vzteku. 

Odborné vzdělávání v metodě zvládání vzteku je akreditovaný kurz MPSV – č.A202/048-SP.

Pro koho je výcvik určen?

Pro sociální pracovníky, psychology, psychiatry, terapeuty, probační úředníky, lektory a další odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Výcvik je otevřen mužům i ženám.

Metody a techniky výcviku

Výcvik v metodě Zvládání vzteku (Anger management) vychází z praxe norských institucí Reform a Alternativ til Vold, které mají letité zkušenosti s prací s původci domácího násilí a násilnými osobami obecně. Do ČR tuto metodu přinesli v roce 2014. LOM ji od té doby úspěšně využívá při práci s muži, kteří mají problém se svým násilným jednáním.

Ve výcviku si účastníci osvojí techniky a metody, které pak budou moci použít ve své práci s klienty obtížně zvládajícími svůj vztek a chovajícími se násilně. Výcvik je veden zážitkovou formou, účastníci se seznámí s metodologií zvládání vzteku a vyzkouší si techniky práce se skupinou sami na sobě. Součástí výcviku je i supervizní a kazuistický seminář, na kterém budou účastníci pod vedením lektorů moci reflektovat používání této metody v praxi se svými klienty.

Hlavní tematické okruhy výcviku:

  • Model nezdravého zvládání vzteku
  • Spouštěče vzteku
  • Ventily vzteku
  • Konkrétní techniky zvládání vzteku
  • Práce s osobní historií a postoji klienta
  • Specifika skupinové práce v rámci metody zvládání vzteku (rituály, pravidla, hranice, zaměření procesu, zahajování a ukončování procesu atd.)
  • Standardy práce s násilnými osobami a jejich aplikace v ČR
  • Zkušenosti z praxe organizování kurzů zvládání vzteku

Reference

Nejpřínosnější pro mě byla praktická část výcviku a sebepoznávací zkušenost. V některých myšlenkách jsem v začátku nesouzněla, ale nakonec mě oba lektoři přesvědčili. Hlavní přínos vidím v tom, že mohu získané znalosti okusit beze strachu ihned ve své profesi.

Petra (33 let)

Práce ve skupině s ostatními profesionály byla zajímavě pojatá, nejspíš za tím také stála sehranost lektorské dvojice. Nečekal jsem až takovou míru praktičnosti. Jsem za ni rád. Odcházím spokojený a jsem zvědavý, jak se výcvik promítne do mé práce.

František (39 let)

Každý den se coby sociální pracovnice potýkám jak se vztekem mých klientů, tak v některých případech i s mým vnitřním vztekem. Dostali jsme doporučení na oba "typy" vzteku a na vlastní kůži si zkusili aplikovat poznatky do případových situací ve skupině. Těším se na supervizní setkání.

Klára (40 let)

Lektoři

Mgr. Evžen Nový
PhDr. David Čáp, Ph.D.
Mgr. Adéla Klingelová
Mgr. Pavel Dosoudil