ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V METODĚ
ZVLÁDÁNÍ VZTEKU (VÝCVIK)

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin akreditovaného výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami.
Kurz má akreditaci MPSV.

Více informací

Základní informace

Akreditovaný kurz ve zvládání vzteku je účinný a komplexní nástroj pro práci s násilnými osobami a klienty, kteří nezvládají svůj vztek. Práce touto metodou je zaměřena zejména na získání kontroly nad násilným chováním, které je spouštěno nezdravým zvládáním vzteku. 

Odborné vzdělávání v metodě zvládání vzteku je akreditovaný kurz MPSV – č. A2022/0448-SP

Pro koho je výcvik určen?

Pro sociální pracovníky, psychology, psychiatry, terapeuty, probační úředníky, lektory a další odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Výcvik je otevřen mužům i ženám.

Metody a techniky výcviku

Výcvik v metodě Zvládání vzteku (Anger management) vychází z praxe norských institucí Reform a Alternativ til Vold, které mají letité zkušenosti s prací s původci domácího násilí a násilnými osobami obecně. Do ČR tuto metodu přinesli v roce 2014. LOM ji od té doby úspěšně využívá při práci s muži, kteří mají problém se svým násilným jednáním.

Ve výcviku si účastníci osvojí techniky a metody, které pak budou moci použít ve své práci s klienty obtížně zvládajícími svůj vztek a chovajícími se násilně. Výcvik je veden zážitkovou formou, účastníci se seznámí s metodologií zvládání vzteku a vyzkouší si techniky práce se skupinou sami na sobě. Součástí výcviku je i supervizní a kazuistický seminář, na kterém budou účastníci pod vedením lektorů moci reflektovat používání této metody v praxi se svými klienty.

Hlavní tematické okruhy výcviku:

  • Model nezdravého zvládání vzteku
  • Spouštěče vzteku
  • Ventily vzteku
  • Konkrétní techniky zvládání vzteku
  • Práce s osobní historií a postoji klienta
  • Specifika skupinové práce v rámci metody zvládání vzteku (rituály, pravidla, hranice, zaměření procesu, zahajování a ukončování procesu atd.)
  • Standardy práce s násilnými osobami a jejich aplikace v ČR
  • Zkušenosti z praxe organizování kurzů zvládání vzteku

Reference

Nejpřínosnější pro mě byla praktická část výcviku a sebepoznávací zkušenost. V některých myšlenkách jsem v začátku nesouzněla, ale nakonec mě oba lektoři přesvědčili. Hlavní přínos vidím v tom, že mohu získané znalosti okusit beze strachu ihned ve své profesi.

Petra (33 let)

Práce ve skupině s ostatními profesionály byla zajímavě pojatá, nejspíš za tím také stála sehranost lektorské dvojice. Nečekal jsem až takovou míru praktičnosti. Jsem za ni rád. Odcházím spokojený a jsem zvědavý, jak se výcvik promítne do mé práce.

František (39 let)

Každý den se coby sociální pracovnice potýkám jak se vztekem mých klientů, tak v některých případech i s mým vnitřním vztekem. Dostali jsme doporučení na oba "typy" vzteku a na vlastní kůži si zkusili aplikovat poznatky do případových situací ve skupině. Těším se na supervizní setkání.

Klára (40 let)

Lektoři

Mgr. Evžen Nový
Mgr. Adéla Klingelová