Tátové mají právo truchlit

2. 10. 2022 Ostatní Klára Pivovarová

Ztráta dítěte je pro oba rodiče extrémně náročná a bolestivá a jinak tomu není ani ve chvíli, kdy o dítě přijdou ještě před jeho narozením. Nárok na placenou dovolenou mají ale v tomto případě jen mámy dětí, a nikoliv jejich tátové. Lidovečtí poslanci se snaží prosadit novelu zákona o státní a sociální podpoře, která by tuto nerovnováhu změnila.

Nově by tak nárok na dvoutýdenní volno na zotavení měli mít i tátové. Liga otevřených mužů to považuje za krok správným směrem. Muž tak může být oporou své partnerce a oba dva se se ztrátou mohou společně lépe vyrovnat.
„Je důležité, aby muž mohl zůstat jako podpora v domácnosti. Muž, který má státem garantované, že může zůstat doma, může pomoci partnerce, která kromě psychicky obtížného období zažívá také fyzicky náročnou situaci,” říká ředitel Ligy Josef Petr. Podle něj stát navíc vyrovnáním podmínek otců a matek dává symbolicky najevo, že muže vnímá jako plnohodnotného rodiče.

Může se zdát, že se jedná o okrajové téma, ale pro ty, kteří se v této těžké situaci nacházejí, je to nesmírně důležité.
„Do poslanecké kanceláře za mnou přišla maminka, která mě na tuto myšlenku navedla. Byla v této situaci: měla nárok na mateřskou, ale její muž, který ztrátu prožíval velice těžce, na ni nárok neměl,“ vysvětlila poslankyně Marie Jílková. 

Další důležitou změnou by měl být nárok na pohřebné bez ohledu na to, kolik nenarozené dítě vážilo. Doposud o příspěvek mohli žádat pouze rodiče, jejichž potomek vážil více než 500 gramů a byl tedy zákonem označován za mrtvě narozené dítě, nikoliv za plod. 

Tomuto tématu se věnují články Seznam zpráv, iDNES a Deníku N či Refresher, doporučujeme také tiskovou zprávu KDU-ČSL. Níže si můžete přečíst oficiální stanovisko Ligy otevřených mužů.

Věc: Rozšíření možnosti čerpání otcovské i v případě ztráty dítěte

Považujeme za vhodné, aby byla možnost čerpání otcovské rozšířena také na situaci perinatální ztráty u dětí, k jejichž úmrtí dojde ještě před přidělením rodného listu. Tak, aby měli otcové možnost získat čas na zotavení se z takto náročné situace, která má zdrcující dopad na psychiku člověka. Podobně, jako to umožňuje ženám současné nastavení mateřské. V současné době je nárok na otcovskou definován v § 38a odst. 1 zákona o nemocenském pojištění takto:

§ 38a

(1) Nárok na otcovskou má

a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,

b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská se přitom nepřerušuje, je-li zahájeno její čerpání. Nevztahuje se tedy na otce, kterým zemřelo dítě před zažádáním o otcovskou, resp. před vydáním rodného listu dítěte.

V rámci našich služeb a poradenství se na nás obrací rodiče, kteří prochází různými složitými a krizovými životními situacemi. Jednou z těchto situací je také ztráta nenarozeného dítěte. Zatímco ženám zcela logicky umožňuje současné nastavení mateřské dovolené čerpat tuto dávku ještě dva týdny po úmrtí dítěte (což je doba zcela minimální – i s ohledem na to, že u matek jde také o fyzickou rekonvalescenci), otcové zasaženi stejnou situací žádnou podobnou formu alespoň minimální podpory ze strany státu nemají. Přijde nám na místě, aby tuto možnost vzala v úvahu případná úprava parametrů otcovské dávky, kterou by otcové mohli čerpat i v případě ztráty dítěte před vydáním rodného listu, a to v době typické pro definici perinatální ztráty, tj. zhruba od 22. týdne těhotenství.

Otcové mají v případě úmrtí nenarozeného dítěte zajisté i další možnosti, např. čerpat nemocenskou, ošetřování člena rodiny/dlouhodobé ošetřovné nebo si vzít klasickou dovolenou či neplacené volno. Všechny tyto možnosti ale závisí do velké míry na zhodnocení zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře. Zároveň se netýkají některých skupin otců – např. těch, kteří nepracují v režimu pracovní smlouvy nebo nezaměstnané. Existuje též možnost, aby se rodiče po ztrátě dítěte vystřídali na mateřské dovolené, v takovém případě by se však jednalo o podporu jednoho rodiče na úkor druhého. Státem garantované právo na placené pracovní volno v případě perinatální ztráty dítěte, ve formě rozšíření otcovské, by vytvořilo spravedlivější a průhlednější prostředí pro všechny rodiče, kteří se musí vyrovnat se ztrátou dítěte. Náklady pro stát by navíc v tomto případě byly minimální, protože počet dětí, které zemřou před vydáním rodného listu se pohybuje kolem 500 případů ročně (viz: https://www.czso.cz/csu/czso/4-obyvatelstvo-). 

Tímto rozšířením by došlo k malému, ale důležitému kroku na poli rovnosti žen a mužů, zejména směrem k uznání otce jako plnohodnotného rodiče dítěte, který má mít nejen podobné povinnosti, ale také státem garantovaná práva, jako matka dítěte. Důležitost podpory zapojení otců do péče o děti a života rodiny je dlouhodobě součástí vládních strategií pro rovnost žen a mužů a v západní Evropě zcela standardním přístupem k věci. Podle dostupných výzkumů profitují z vyššího zapojení otců do péče nejen děti, ale také matky i otcové samotní (zvyšuje se kvalita života všech zúčastněných a snižuje se šance rizikového chování).

Nejdůležitější je, že by se jednalo o velký krok směrem k potřebám rodin, které prochází takto zásadní ztrátou. Dostatečná přítomnost druhého rodiče v procesu truchlení je esenciální součástí vypořádání se s úmrtím dítěte. Podle dostupných výzkumů jsou to navíc právě muži, kteří jsou více ohroženi vlastním rizikovým chováním (např. vznik závislosti nebo sebevraždy), ke kterému často směřují z důvodu nezvládnutého procesu truchlení i v jiných krizových momentech života (např. rozvod). Truchlení mužů je často tzv. „instrumentální“. Díky tomu si méně často říkají o podporu, méně vyhledávají odbornou pomoc a méně využívají sítě mezilidských vztahů ke zmírnění dopadu ztráty.

Námi navrhovaný krok by tedy mohl přispět ke snížení počtu mužů, kteří podlehnou sebedestruktivnímu jednání, snížení počtu rodin ohrožených rozpadem i zvýšení úrovně rovnosti žen a mužů v ČR.

 V Praze dne 22. 12. 2021

Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, z.s.Lukáš Talpa, odborný garant pro téma aktivního otcovství

Další články