Rodičovství není soutěž, říká Jan Voves

Za jakých okolností by u vás zůstal otec na rodičovské? To je tématem dílu Sama doma, ve kterém byl hostem lektor a patron LOMu Jan Voves.

Po narození dítěte, vyjma kojení, jsou všechny činnosti zastupitelné a je jen na rodičích, jak si to nastaví. K rodičovství bychom ale neměli ale ani přistupovat jako k soutěži: „Rodičovství je spolupráce, není nutné se předbíhat, kdo dítě zahrne lepšími dary, kdo mu věnuje větší pozornost, nebo kdo mu vymyslí lepší zábavu,“ říká Jan Voves.

Muže se snažíme ukotvit ve 3 klíčových oblastech, ve kterých nemusí být dominantní, ale své děti by měli naučit tzv. 3 A. Poučit je o oblastech:

  • autonomie
  • autorita
  • agrese

„Čas trávený s dětmi je velmi důležitá věc. Táty ale upozorňujeme, že není důležité kolik času s dětmi stráví, ale jak je ten čas aktivní a intenzivní. Aby byli opravdu přítomní,“ vysvětluje Honza Voves a doplňuje, že se může jednat třeba o čtení před spaním, přípravu snídaně atd.

Podívejte se na celý díl Sama doma, který je celý o pečujících mužích a účasti mužů na rodičovské:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/221562220600137/

Další články