Rodičovská není jen pro mámy!

30. 6. 2023 Muži a péče Klára Pivovarová

V posledních letech mezi muži roste touha být svým dětem nablízku a aktivně se zapojovat do jejich výchovy. Naprostá většina z nich by také měla zájem čerpat alespoň část rodičovské dovolené. Společenská realita však trend angažovaných tátů zatím bohužel příliš neodráží, protože mužům na cestě k aktivnímu otcovství stále stojí celá řada překážek.

Je nová doba!

Pryč jsou doby, kdy se od mužů očekávalo, že budou pouhými živiteli rodiny. Moderní muži svou roli táty přijímají se vším všudy, a touží být v životech svých dětí přítomni již od jejich počátků. A také tak činí! Míra mužského zapojení do péče o děti zaznamenala v posledním desetiletí pozoruhodný nárůst. * Zdvojnásobil se například počet tátů, kteří své děti doprovázejí k lékaři, výrazně vzrostla také jejich účast na činnostech, jako je nákup potravin, doprovázení na kroužky, večerní hygiena nebo péče o nemocné dítě.

Posun směrem k modernímu otcovství nastal také v nastavení hodnot a priorit současných otců. V našem výzkumu z roku 2014 se 96 % dotazovaných tátů shodlo na tom, že jsou jejich děti to nejkrásnější, co je v životě potkalo. Výrazně naopak kleslo množství mužů, pro které je jejich kariéra důležitější než rodina.

Rodičovská není jen pro mámy!

Více než polovina českých tátů by měla zájem čerpat rodičovskou dovolenou, v současnosti to však není jednoduché. Mezi nejčastěji citované problémy patří obavy z nedostatku financí. Dvě třetiny mužů totiž uvádí, že pobírají významně vyšší plat než matka jejich dětí. To silně ovlivňuje nejen to, který z nich bude čerpat rodičovskou dovolenou, ale také to, kdo s dítětem zůstane doma v případě jeho nemoci.

Od čerpání rodičovské dovolené muže odrazují také stereotypy a obavy z reakce okolí. Podle zkušeností těch, kteří s dětmi doma zůstali, jsou tyto obavy mnohdy oprávněné. Zaměstnavatelé nad jejich rozhodnutím projevovali překvapení a nebyli na tento krok dostatečně připraveni. Ze stejného důvodu mohou být proti i jejich partnerky, které se často obávají, že budou okolím vnímány jako kariéristky či krkavčí matky.

Dva měsíce jen pro tátu

Podle zkušeností z jiných zemí je možné podpořit zapojení druhého rodiče do péče tím, že vyhradíme část rodičovské dovolené výhradně pro něj. V případě, že by byly dva měsíce určeny pouze otcům, by tuto dovolenou měla zájem čerpat naprostá většina dotázaných mužů. Pouhých 6 % by ji čerpat nechtělo vůbec.

V souladu se směrnicí Evropské unie o vyvážení rodinného a pracovního života, kterou Evropský parlament přijal v roce 2019, měly členské státy do 2. srpna 2022 do svých právních předpisů zahrnout dvouměsíční rodičovskou dovolenou pro druhého rodiče. Česká republika tuto legislativu zatím bohužel neschválila, což nám cestu k rovnosti výrazně ztěžuje.

*Srovnání výzkumů Ligy otevřených mužů z roku 2010 (Podoby otcovství) a 2020 (Aktivní otcovství).

Další články