Přemýšlíte, jaké akce nabídnout svým příznivcům?

22. 3. 2020 Ostatní Klára Pivovarová

Přemýšlíte, jaké akce nabídnout svým příznivcům? Nabídněte jim kurzy ke zvládání dětské agrese, výchově bez násilí nebo jim pomozte sladit pracovní a osobní život.

Den pro otce a děti

Zábavný a stmelovací půlden pro tatínky s dětmi. Cílem programu je prohloubení a upevnění vztahu mezi tátou a dítětem a umožnění mužům sdílet mezi sebou cenné zkušenosti s rodičovstvím.
Akce je určena pro děti 7–15 let. Ideální je zúčastnit se jen s jedním dítětem, aby mu mohl táta věnovat veškerou svou energii. 

Formát: 5-6 hodin (venkovní i vnitřní prostory)

Počet účastníků: 10 dvojic

Cena pro neziskové organizace: 18 000 Kč

Agrese je OK

Zážitkový seminář zaměřený na proaktivní práci s dětskou agresí. Cílem je agresi porozumět a pochopit její mechanismy, aby bylo na její projevy možné lépe reagovat.
Seminář je určen jak rodičům, tak i rodičům nastávajícím a všem, kteří mají ve svém okolí děti a chtějí vědět, jak pracovat s jejich agresí.
Formát: 3,5 hod., 5 hod. nebo 8 hod.
Počet účastníků: max. 15 osob
Cena pro neziskové organizace: 9 000 Kč / 12 500 Kč / 15 000 Kč

Pokud se vám seminář zalíbí, je možné na něj navázat seminářem Agrese je OK – pokračování.

Výchova bez násilí

Kurz zaměřený na osvojení metod potřebných k výchově bez fyzických trestů, a to i v případech, kdy chování dítěte překračuje meze zvladatelnosti. Obsahem kurzu je také komunikace rodičů a slaďování výchovných strategií, aby jeden z rodičů „nevyčníval”. Účastníky čekají praktické ukázky a sdílení konkrétních příkladů a situací z reálného života.
Formát: 3 hodiny

Počet účastníků: max do 15 osob

Cena pro neziskové organizace: 7 500 Kč

Táta na roztrhání

Workshop pro otce, který jim odpoví na zásadní otázky – proč je tátova přítomnost v životě dětí důležitá a jak jim být tím správným parťákem, nezbláznit se a zároveň v klidu zvládat práci, péči o vztah i své zájmy.

Formát: 3h, kurz může proběhnout i online

Počet účastníků: max. 15 

Cena pro neziskové organizace: 7 500 Kč

Muž u porodu

Prakticky zaměřený seminář pro nastávající otce. Nabízí pohled na porod i období krátce po narození dítěte mužskou perspektivou a v širších souvislostech otcovství. Kurz účastníkům pomůže se lépe připravit na porod dítěte i svou novou roli otce.
Formát: 3h

Počet účastníků: max. 15 

Cena pro organizace: 7 000 Kč

Nenechte se vytočit

Zážitkový vzdělávací workshop určený pro všechny, kteří pracují s lidmi a ve stresovém prostředí. Cílem je práce se vztekem vedoucí ke zkvalitnění práce zaměstnanců, zlepšení fungování týmu, předcházení konfliktům a také upevnění vztahu nadřízeného s podřízeným.

Formát: půldenní (5 h) / celodenní (8 h)

Počet účastníků: max. 20
Cena pro neziskové organizace: 12 500 Kč / 15 000 Kč

Další články