O otcovskou dovolenou je zájem

Poslední průzkum agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů ukázal, že pro muže a ženy v Olomouckém a Zlínském kraji je z nabízených možností podpory aktivního otcovství u malých dětí nejatraktivnější otcovská dovolená. Výsledky ke stažení.

Praha, 30. ledna 2015 – Podle posledního průzkumu agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů (LOM) podporuje 93 % respondentů zavedení otcovské dovolené a to ve stejné míře muži i ženy. Průzkum tak potvrdil to, co se stalo již běžnou praxí. Tátové chtějí být bezprostředně po narození dítěte se svojí partnerkou a dítětem doma. V současnosti za tímto účelem ovšem čerpají svoji dovolenou na zotavenou. Podle staršího výzkumu Podoby otcovství (2010) si 57 % otců bezprostředně po porodu vybírá dovolenou, dalších 16 % řeší tuto potřebu zajištěním neplaceného volna. Nepřišel tedy už i v ČR čas pro zavedení otcovské dovolené? Jedná se o minimálně týden placeného volna vyhrazený otcům v souvislosti s narozením dítěte.

„Jsme pro obnovení diskuze o možnosti otcovské dovolené, která byla zahájena v roce 2007 a pak utichla na začátku finanční krize. Aktivní otcovství je společenským trendem i sdílenou hodnotou a náš stát na to zatím jasně nereaguje. Otcovská dovolená je přece evropským standardem.“ říká Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů (LOM).

Role otce je v prvních dnech a týdnech života dítěte zvlášť důležitá. Tento čas je klíčový pro prvotní navázání vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb. První hodinu po porodu nazýváme zlatou, protože je svátkem pro celou rodinu. Podobně můžeme týden, kdy jsou oba rodiče a dítě pohromadě, nazývat „zlatým”.

Institucionální podpora otcovství v této podobě je víc než symbolické gesto. Je také praktickým krokem s pozitivními dopady na rodiny i na společnost. Časné zapojení mužů do péče o děti zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a podporuje spravedlivé rozložení domácích prací mezi partnery. Je také zdrojem kvality života dnešních mužů.

Otcovská dovolená je v evropských zemích běžným standardem a nabízí mužům možnost vybrat si ji v libovolném termínu v určité časové lhůtě po porodu. Muži si ji mohou vybrat v mnoha evropských zemích a trvá průměrně 2 týdny. Česká republika patří mezi šest zemí EU, které nemají institucionální podporu otcovství zakotvenou vůbec.

„Zkušenost otcovské dovolené obohacuje muže, rodiny, společnost. Navíc motivuje muže, aby se začali zajímat o téma rovných příležitostí,” dodává Martin Jára.

Na vzrůstající trend zájmu mužů o aktivní otcovství ukazují i další výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu Táta na plný úvazek. Více jak 80 % mužů projevilo zájem o využití tzv. bonusu pro druhého rodiče nad rámec rodičovské. Zavedení bonusu pro druhého rodiče je samozřejmě náročnější pro státní rozpočet. Otcovská dovolená je levnější variantou podpory aktivního otcovství a zároveň více poptávanou ze strany mužů.


Více informací o aktivním otcovství na www.ilom.cz a www.tatanaplnyuvazek.cz

Projekt Táta na plný úvazek je podpořený Evropským sociálním fondem ČR.

Pro více informací kontaktujte: Petr Jarkovský, ASPEN.PR, petr.jarkovsky@aspen.pr, 774 225 153

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na kvalitu života dnešních mužů a v oblasti propagace aktivního otcovství se angažuje od svého vzniku v roce 2006.

Stránky sdružení Liga otevřených mužů: www.ilom.cz

 

Mediální ohlasy:

Novinky.cz:
http://www.novinky.cz/zena/deti/360453-naprosta-vetsina-muzu-by-ocenila-otcovskou-dovolenou.html

Další články