Mužská cesta je pro ty, kteří hledají odpovědi

30. 8. 2014 Mužská cesta

Rozhovor s Milanem Novákem – lektorem kurzu Mužská cesta, který startujeme na podzim v Praze. Mužská cesta je ucelený program sedmi tematických setkání a třídenního iniciačního workshopu. 

 

Jsou dnešní muži v krizi?

Připadá mi, že jako muži se často ptáme žen, jaké nás to vlastně chtějí mít. Pořád není slyšet náš vlastní hlas. Jsme jak ztracení v lese. Voláme kvůli orientaci. Odpověď přichází s ozvěnou. Nerozumíme jí. Nedá se podle ní bezpečně řídit. Každá cesta se musí vyšlapat, ale jako bychom najednou nevěděli, kterou cestou se vydat. Podle mě stejně hnutí emancipace žen vzniklo jako reakce na to, že muži ženám říkali a vyžadovali, že mají být takové a takové a dělat to a to. Ženám se to přestalo líbit a nastal pohyb. Nyní se děje něco podobného naruby, ale zda to vyústí v mužské hnutí obrody si netroufám odhadnout. Je předáváno od muže k muži. Své mužství nenajdu tím, že se na cestu k němu budu ptát žen. Nenajdu jej tím, že se budu promiskuitně chovat a stále doufat, že u té další na to určitě přijdu a tam, že konečně zjistím, co to vlastně znamená, být mužem. Žena přitom chce celého muže. Nechce, aby ho musela tvořit. Ale jak se stát oním celým mužem je poměrně výzva.

Pro koho je mužská cesta?

Mužská cesta je pro všechny, kteří hledají své vlastní odpovědi. Je dobré mít bezpečný prostor kam mohu to, co řeším, přinést. Něco na způsob kruhu starších, poradního ohně, bezpečného místa, které mi jako členovi kruhu umožní změnu, pokud o ni stojím, nebo pokud nastává. Těžko říct, co vše spojuje a definuje dnešní muže kromě toho, že všichni žijeme v dnešku:-), ale otázky, které si klademe určitě ano. Podle mne jich je jen nemnoho: partnerství, rodičovství, vztahy obecně, spiritualita, agrese, tabu, smysl života, smrt …ale odpovědi máme každý individuální a stojí za to je hledat. Takže odpověď, zda jsme jako muži v krizi je třeba hledat v každém jednom z nás. A my rádi budeme na této cestě průvodci.

Co pro vás znamená vedení mužské cesty?

Sám jsem začal s hledáním odpovědí na své vlastní otázky. Postupně se během let v roli účastníka na mužských skupinách a workshopech objevila touha být průvodcem i pro ostatní muže na cestě. Spolu s nimi znovu procházím místa, která jsem už třeba i prošel, ale je to pokaždé jiné a znovu to dává možnost si ověřit, jak to vlastně mám já sám. Sebepoznání je důležitá prevence proti vzniku nedorozumění a neporozumění z nichž často vznikají konflikty. Ty se dějí jako součást přírody, nejenom u lidí. Není důvod se jich příliš bát a posilovat jejich význam přílišným strachem. Je důležité, aby se minimálně část z nich udála, ale je dobré k jejich zpracování mít bezpečný prostor, kam mohu to, co řeším, přinést a moci se díky tomu vyhnout konfliktům zbytečným.

Co vás na cestě baví?

Není zřejmě jiné, významnější téma, které by více zasahovalo do životů každého z nás, než vztahy, partnerství a také rodičovství. Nynější, zejména mediální pojetí světa rozděleného dle pohlaví, nás svádí ke konfrontacím, poměřování, vyhledávání rozdílů. Myslím si, že vzájemné pochopení a odklonění od probíhající „Války světů“ by nám rozhodně prospělo. Když spolu obě strany budou dál bojovat, vést poziční válku, těžko se domluvíme, těžko dojdeme k dohodě a ke smíru. Na Mužské cestě mě kromě spolupráce s kolegou baví možnost objevovat naše vnitřní světy a nechat se jimi navzájem inspirovat. Pak lze to, co nalezneme si sdělit navzájem. Je to příležitost si dát vzájemně prostor a místo, abychom mohli výslednou kvalitu, či pocit vyjádřit. Tím zvýšíme šance na úspěch.

 

Pozvánka na kurz:

http://ilom.cz/novinky/kurzy-pro-muze/muzska-cesta-praze-2014-2015/

Další články