Muži nechtějí stát stranou

Rovné příležitosti jako „ženské“ téma? To už dávno neplatí. Pro 91 % českých mužů jsou rovné příležitosti důležitou hodnotou. Chybí ovšem jejich větší zapojení. Vyplývá to z nové studie LOMu Mužská perspektiva.

„Rovné příležitosti žen a mužů jsou dlouhodobě redukovány na téma uplatnění žen na pracovním trhu a ve veřejném životě. Proto se muži na tomto poli tak málo angažují. Mají celkem oprávněný pocit, že se jich to netýká,“ tvrdí sociolog Josef Petr z Ligy otevřených mužů, jeden z autorů studie, která vychází z reprezentativního výzkumu realizovaného agenturou Nielsen AdMosphere.

Rovné příležitosti se však týkají žen i mužů. Že si to myslí 84 % žen, nepřekvapuje. Překvapením je, že si to myslí i stejné procento mužů. Rovné příležitosti zahrnují i taková témata, se kterými se mohou muži ztotožnit. Například zapojení do péče o děti, rozdíly ve vzdělávání nebo násilí ve vztazích. „Témata týkající se rodiny podporují spíše starší a zkušenější muži, kteří mají dětiMladé a bezdětné muže zase více zajímají témata související se zdravím a násilím,“ dodává Petr.

Větší zapojení mužů v oblasti rovných příležitostí by uvítalo více žen (76 %) než mužů (59 %) a většinu témat ženy podporují intenzivněji. Muži však za ženami zase tolik nezaostávají. Jsou dokonce i témata, která je pálí víc. Např. svěřování dětí do péče po rozvodu. Podporu mezi muži tedy rovné příležitosti mají. Aktivně se však do konkrétních snah o genderovou rovnost stále zapojují spíše sporadicky.

„Muži rovné příležitosti žen a mužů uznávají, ale jako zakletí princové čekají, až jejich skutečný zájem někdo probudí,“ říká psycholog Martin Jára, další z autorů studie a ředitel Ligy otevřených mužů, která realizuje projekt Mužská perspektiva, jehož cílem je analyzovat postoje mužů ve vztahu k rovným příležitostem.

A jak mohou muži rovné příležitosti podpořit?

Například účastí ve veřejné kampani. Muži jsou nejvíce ochotní zapojit se do případné kampaně týkající se rozdílů v platech mužů a žen (48 %), svěřování dětí do péče po rozvodu (48 %) a násilí na ženách (43 %).

Nejvíce ovšem každý muž udělá, podpoří-li rovné příležitosti žen a mužů svým každodenním jednáním. Liga otevřených mužů nabízí 5 praktických tipů:

  1. Dejte čas svým dětem.

Výzkumy potvrzují, že aktivní zapojení mužů do péče od nejranějšího věku dítěte má pozitivní vliv na jeho fyzický i psychický vývoj. Nemusíte hned chodit na rodičovskou. Vyhraďte si alespoň jeden den v týdnu celý na děti. Vaše žena může zatím rozjíždět podnikání.

  1. Řekněte násilí jasné ne.

Muži se dopouštějí hrubého násilí častěji než ženy. Řekněte svoje jasné NE násilí na ženách a dětech a naučte se lépe zvládat konflikty v blízkých vztazích na www.muziprotinasili.cz.

  1. Zapojte se do vzdělávání svých i cizích dětí.

Ve vzdělávání chybí mužské vzory. Zapojte se do života školy nebo školky ve vašem okolí. Spojte se s jinými muži a uspořádejte program pro děti na celý den nebo pravidelné dílny.

  1. Podpořte rovné příležitosti na pracovišti.

Jste-li ve vedoucí pozici, podpořte muže i ženy, kteří potřebují skloubit práci a rodinu. Získáte tak loajální zaměstnance, kteří za vás dají ruku do ohně. Pokud jste pěšák, vydupejte si u svých šéfů flexibilní pracovní dobu nebo možnost práce z domova.

  1. Podejte pomocnou ruku mladým mužům, kterým hrozí sociální vyloučení.

Řada mladých mužů v životě selhává. Propadají děravou záchytnou sítí až k drogám, prostituci nebo kriminalitě. Podpořte alespoň jednoho mladého muže ve svém okolí. Peníze si nechte na hypotéku, věnujte mu svůj zájem. Třeba v projektu Patron – www.ipatron.cz

Kontakt pro novináře: Josef Petr, 728 563 768, josef.petr@ilom.cz

Infografika:

infografika_MP

Celá publikace ke stažení:

mp

 

Projekt Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

logo_urad_vlady

 

 

Další články