Má Den otců v Česku šanci?

Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také vnikl. A to díky ženě: Sonora Smart Dodd chtěla vzdát hold svému otci, který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Narodil se v červnu, a tak svátek připadl na třetí neděli tohoto měsíce roku 2010. V USA se tato datace a tradice udržela dodnes. Den otců existuje už sto let. A u nás?

Prosadit Den otců u nás se Liga otevřených mužů (LOM) ve spolupráci se Sítí mateřských center snaží už několik let. V roce 2009 tyto organizace iniciovaly návrh Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, aby se tento svátek stal oficiálním významným dnem ČR. Opíraly se o průzkumy, podle nichž je 70 % české veřejnosti tomuto svátku nakloněno.

Jeden hlas za všechny zvedl Štěfan Kubáň, marketingový poradce a otec dvou dětí, říká: „Přijde mi to jako dobrý nápad už proto, že tátové jsou v tomto směru u nás tak trochu bokem. Nejde o ty drobnosti od prcků, ale spíš o to uvědomění, že i táta je něčím výjimečný, stejně jako máma.“ I když se návrh zatím nepodařilo oficiálně prosadit, Síť MC a Liga svátek všech tátů nadále propagují.

Den otců se u nás přesto pomalu ujímá. Kooptovaly jej například ZOO ve Dvoře Králové nebo v Ostravě. Hlavně o něj ale zasazují neziskové organizace. U Plzně, v Ústí nad Orlicí a v Praze se díky nim koná Tátafest. Pokud jde o pražskou variantu festivalu, proběhne už počtvrté a letos ji pořádá Liga otevřených mužů ve spolupráci s Rodinnými centry Paleček a Andílek a s Lesy Hl. m. Praha, konkrétně 20. 6., od 14 do 19 hodin v areálu Fun Island na Císařské louce. Na programu je lukostřelba, lanové centrum, rybaření, turnaj v beach fotbalu a další. Otcové si mohou odnést originální tričko a nebo vyhrát cenu v tombole. Vítáni jsou otcové a jejich děti a také jejich partnerky!

Ředitel Ligy otevřených mužů, Martin Jára, podotýká: „Je to neformální happening a zároveň vážně míněná iniciativa. Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost. A že si zaslouží svůj svátek.“

Kontakty: 
Martin Jára, ředitel LOMu tel. 603 467 289, martin.jara@ilom.cz
Jitka Marelová, koordinátorka pražského Tátafestu, tel. 773 26 11 16
Miroslava Vlčková, vedoucí Rc Andílek, miroslava.vlckova@rcandilek.cz

Další články