Lidové noviny: Jiní otcové a mužské vzory

Doporučujeme nový článek v Lidových novinách, který řeší otcovskou roli jak v domácnosti, tak ve společnosti. Odpovědi přináší mimo jiné zakladatel LOMu Martin Jára a garant programu Muži a péče Lukáš Talpa.

Článek se zabývá nejen současnou mužskou rolí, kdy je prokázáno, že díky aktivnímu zapojení mužů do péče o děti jsou pak děti sebevědomější a méně náchylné k sociálněpatologickým jevům. Ale řeší i minulost, kdy se muži mnohem méně zapojovali do výchovy dětí.

Sotva si lze představit, že na začátku 20. století by někdo chtěl po otci, aby se přímo zapojil do péče o děti. Panoval názor, že otcové nemají malým dětem až do předškolního věku vůbec co dát,“ říká Martin Jára, zakladatel Ligy otevřených mužů.

Italský psychoanalytik Luigi Zoja napsal o tématu knihu Soumrak otců, jejím ústředním tématem je právě archetyp otce. Podle něj se úloha otce ztrácí z rodiny a ze společnosti. O jeho názory se článek také opírá.

Tento patriarchální model dnes už vyčpěl. Muži se ocitají v situacích, které by si před sto lety nikdo nedokázal představit, například jsou u porodu svých dětí. A jejich účast ve vývoji malých dětí je veřejně doceňována i podporována.

Text zmiňuje i studii vypracovanou pro LOM, která přináší odpovědi na to, jak jsou na tom čeští muži s otcovstvím a rodičovskou dovolenou. Sami muži mají zájem o rodičovskou dovolenou, a to až v 43 %.

Rozhodně se jedná o zajímavé čtení a doporučujeme přečíst si celý článek na internetových stránkách Lidových novin za 16 kč.

Zdroj:

https://www.lidovenoviny.cz/nahled.aspx?d=14.07.2018&e=LN-PRAHA&id=7224675

Další články