Naši lektoři

Kurzy vedou zkušení psychoterapeuti, pedagogové a vedoucí, díky kterým zaručujeme profesionální přístup k tématům a problematice a především individuální práci s každým účastníkem.

Kurzy

PhDr. Martin Jára

Jako psycholog poznal i mírnil lidské trápení v psychiatrické nemocnici, uprchlickém táboře nebo poradně. Dnes má soukromou terapeutickou praxi a psychoterapii i učí. Zaměřuje se na práci s muži, ať už mezi čtyřma očima nebo ve skupině a těší ho o tom také mluvit a psát do médií. V LOMu je spoluzakladatelem organizace, garantem lektorů a lektorem Mužské bilance. Rád chodí po horách, topí v kamnech a čte dětem srandovní knížky.

Mgr. Michal Vybíral

Michal pracuje s lidmi přes 25 let. Původně byl učitelem dramatické výchovy na prvním stupni ZŠ. Dnes se zabývá psychoterapií, je supervizorem a lektorem. Věnuje se práci s muži a skupinové supervizi. V LOMu je spoluzakladatelem organizace, garantem tématu Síla a násilí, lektorem Agrese je OK a Mužské bilance. Ve volném čase ho „baví“ studená voda, fandění plzeňským sportovním klubům a rodina.

Mgr. Evžen Nový

Evžen má za sebou dvacet let v oblasti pomáhajících profesí. Zakusil si práci i v komerční sféře. Věnuje se vzdělávání dospělých, supervizím a psychoterapii. Specializuje se na práci s muži, kteří mají problém s agresivním chováním. V LOMu je terapeutem v programu Zvládání vzteku a lektoruje kurz Agrese je OK a Výcvik v metodě zvládání vzteku pro odborníky. Když nepracuje, věnuje se kapele Garyho hausbót.

Mgr. Bc. Martin Galbavý

Martin vystudoval andragogiku, sociologii a psychologii. Jako terapeut pracuje s dětmi, dospívajícími i celými rodinami. Celoživotně se věnuje dětem jako terapeut, učitel, metodik prevence, sociální pracovník, školní psycholog a otec. Pracuje také s lidmi odsouzenými ve výkonu trestu. Dlouhá léta se věnuje náhradní rodinné péči. V LOMu lektoruje kurzy Výchova bez násilí, Agrese je OK a Mužská cesta pro otce a syna. Jeho koníčkem jsou deskové hry.

Mgr. Petr Soják Ph.D.

Petr posledních dvacet let zasvětil své odborné praxi. Kromě psychoterapie se zabývá koučinkem, je také vedoucím katedry sociální pedagogiky PdF MU.

V Lize otevřených mužů působí jako lektor Mužské cesty, ale i seminářů o zvládání síly a násilí „Agrese je OK”. Vyučuje individuálně i skupinově také soft skills.

Jeho specializací je oblast osobnostně sociálního rozvoje, zážitková pedagogika a integrativní psychoterapie.
V osobním životě propadl vášni pro hory, vodu, sport a dobré knihy.

Bc. Lukáš Talpa

Lukáš je lektorem v oblasti mužských témat a rodičovských kompetencí. V tomto odvětví se pohybuje posledních dvacet let. Působí také jako vedoucí programu Patron (práce s dětmi z dětských domovů) a je metodikem v oblasti náhradní péče o děti. Je otcem dvou dětí. Vedle toho jej baví příroda, klid, dobré jídlo a železnice. A je velkým fanouškem hokeje.

Jan Voves

Honza vystudoval konzervatoř a 13 let strávil v opeře a mohl tak sledovat, co bohémský život s osudy lidí a rodin dělá. Na dalších 20 let stal obchodníkem a manažerem obchodních týmů. Podstatnou součástí jeho práce bylo vzdělávání a rozvoj kolegů i obchodních partnerů. Jako lektor a kouč vedl tréninky obchodních a manažerských dovedností a programy osobního rozvoje. S LOMem spolupracuje už 8 let, aktuálně jako lektor kurzu Mužská cesta a externista v programech Patron a Rozchodem rodina nekončí. Podpora chlapů, vztahů a rodičovství je to, co mne opravdu baví.

Jan Weiss

PhDr. Ladislav Chvátal

Láďa má bohaté zkušenosti s prací s lidmi, s jednotlivci i týmy.

Vzdělával se v mnoha směrech – filosofii, teologii, psychologii, v podnikové ekonomice, managementu a naposledy v elektrikařině.

V minulosti působil jako vysokoškolský učitel, firemní konzultant, ředitel HR/CSR/PR projektů pro firemní partnery, lektor nebo jako prorektor pro vnější vztahy na vysoké škole. Aktuálně řídí svoji firmu.

V LOMu je lektorem Mužské cesty (Brno) a kurzů Cesta pro otce a dcery a Mužská cesta pro otce a syny.

Má tři děti, rád cvičí a má rád život.

PhDr. Mgr. Ondřej Cerha

Kromě místa mužů u porodu se jako interní doktorand na Katedře psychologie FF UK zabývá sebepojetím a psychologií osobnosti v kontextu individualistických a kolektivistických kultur. Na stejném pracovišti vede předmět s názvem Intercultural training. Dokončuje psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze.

Jako otec dvou dětí se aktivně angažuje v komunitním prostoru spolku rodičů a dětí v místě jeho bydliště

Ondřej, vzděláním psycholog a kulturolog, je lektor Ligy otevřených mužů, kde ho těší vyučovat kurz Muž u porodu.

Mgr. Jan Řezáč

Honza vystudoval PF UJEP v Ústí nad Labem. Pracuje jako rolfterapeut a lektor seberozvojových kurzů. Pro LOM pracuje od roku 2006 jako lektor kurzů Mužská cesta, Mužská cesta pro otce a syny, Cesta pro otce a dcery, Agrese je ok, Výchova bez násilí a Rozvodem rodina nekončí. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik s arteterapeutickým zaměřením pod institutem SUR a odborný výcvik Zvládání agrese. Je také certifikovaným facilitátorem Maitri dýchání. S manželkou Jitkou a dospělými dětmi Ladou a Vítkem žije poblíž Ústí nad Labem

Mgr. Adéla Klingelová

Adéla začínala jako lektor a odborný pracovník na poli primární prevence. Její doménou už tehdy byly dětské kolektivy, kde se vyskytovala šikana, či větší míra agrese nebo násilí. Postupně se od práce s agresivními dětmi posunula k práci s násilím u dospělých osob. Několik let pracovala jako terapeut pro původce násilí v Brně, po přesunu do Prahy se násilným osobám věnuje právě v LOMu, v terapeutickém programu Zvládání vzteku. V LOMu také lektoruje kurz Agrese je OK, Výchova bez násilí a Odborné vzdělávání v metodě zvládání vzteku. Dále pracuje s dospělými klienty v soukromé terapeutické praxi, externě přednáší na MU. Ve volném čase se ráda vrací na Slovácko, odkud pochází, ráda si zatancuje při cimbálu, vyrazí do lesů, na hory, ať už pěšky, či na kole.