Naši lektoři

Kurzy vedou odborníci z řad psychoterapeutů či pedagogů, díky kterým zaručujeme profesionální přístup k tématům a problematice a především individuální práci s každým účastníkem.

Kurzy

PhDr. Martin Jára

Jako psycholog poznal i mírnil lidské trápení v psychiatrické nemocnici, uprchlickém táboře nebo poradně. Dnes má soukromou terapeutickou praxi a psychoterapii i učí. Zaměřuje se na práci s muži, ať už mezi čtyřma očima nebo ve skupině a těší ho o tom také mluvit a psát do médií. Je spoluzakladatelem LOMu, garantem lektorů a lektorem Mužské bilance. Rád chodí po horách, topí v kamnech a čte dětem srandovní knížky.

Mgr. Michal Vybíral

Michal pracuje s lidmi přes 30 let. Původně byl učitelem na prvním stupni ZŠ, poté učitelem a lektorem dramatické výchovy. Dnes pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor. Je spoluzakladatelem naší organizace a členem Rady LOMu, podílí se na vedení programu Patron, je lektorem workshopů Agrese je OK a Mužská bilance. Ve volném čase ho baví otužování, fandění plzeňským sportovním klubům, rodina a přátelé.

Mgr. Evžen Nový

Evžen má za sebou dvacet let v oblasti pomáhajících profesí. Zakusil si práci i v komerční sféře. Věnuje se vzdělávání dospělých, supervizím a psychoterapii. Specializuje se na práci s muži, kteří mají problém s agresivním chováním. V LOMu je terapeutem v programu Zvládání vzteku a lektoruje kurz Agrese je OK a Výcvik v metodě zvládání vzteku pro odborníky. Když nepracuje, věnuje se kapele Garyho hausbót a bojovým sportům.

Mgr. Bc. Martin Galbavý

Martin vystudoval andragogiku, sociologii a psychologii. Jako terapeut pracuje s dětmi, dospívajícími i celými rodinami. Celoživotně se věnuje dětem jako terapeut, učitel, metodik prevence, sociální pracovník, školní psycholog a otec. Pracuje také s lidmi odsouzenými ve výkonu trestu. Dlouhá léta se věnuje náhradní rodinné péči. V LOMu lektoruje kurzy Výchova bez násilí, Agrese je OK a Mužská cesta pro otce a syny. Jeho koníčkem jsou deskové hry.

Mgr. Petr Soják Ph.D.

Petr posledních dvacet let zasvětil své odborné praxi. Kromě psychoterapie se zabývá koučinkem, je také vedoucím katedry sociální pedagogiky PdF MU. V LOMu působí jako lektor kurzů Mužská cesta, Táta na roztrhání či Agrese je OK. Vyučuje individuálně i skupinově také soft skills. Jeho specializací je oblast osobnostně sociálního rozvoje, zážitková pedagogika a integrativní psychoterapie.
V osobním životě propadl vášni pro hory, vodu, sport a dobré knihy.

Bc. Lukáš Talpa

Lukáš je lektorem v oblasti mužských témat a rodičovských kompetencí. V tomto odvětví se pohybuje posledních dvacet let. V LOMu lektoruje kurzy Táta na roztrhání, Táta se vyplatí či Cesta pro otce a dcery. Působí také jako vedoucí programu Patron (práce s dětmi z dětských domovů) a je metodikem v oblasti náhradní péče o děti. Je otcem dvou dětí. Vedle toho jej baví příroda, klid, dobré jídlo a železnice. A je velkým fanouškem hokeje.

Mgr. Monika Farkašová

Monika má za sebou dvanáct let v oblasti pomáhajících profesí. Prošla si prací ve službách pro rodiny s dětmi, ale také vedením sociálních služeb a lektorováním. Nyní se zaměřuje na poskytování terapie všem věkovým kategoriím ve své vlastní praxi. Specializuje se na téma traumat a práci s emocemi. Mimo jiné se věnuje vzdělávání dospělých či poskytování terapie v rámci dobrovolnického zapojení a práci v dětském domově. V LOMu lektoruje kurzy Agrese je OK, Výchova bez násilí a Nenechte se vytočit.

Mgr. Adéla Klingelová

Adéla začínala jako lektorka a odborná pracovnice na poli primární prevence. Její doménou už tehdy byly dětské kolektivy, kde se vyskytovala šikana, či větší míra agrese nebo násilí. Několik let pracovala jako terapeut pro původce násilí v Brně, po přesunu do Prahy se násilným osobám věnuje právě v LOMu v terapeutickém programu Zvládání vzteku a také jako lektorka kurzů Agrese je OK, Výchova bez násilí a Odborné vzdělávání v metodě zvládání vzteku. Ráda si zatancuje při cimbálu, vyrazí do lesů, na hory, ať už pěšky, či na kole.

PhDr. Ladislav Chvátal

Láďa má bohaté zkušenosti s prací s lidmi, s jednotlivci i týmy. Vzdělával se v mnoha směrech – filosofii, teologii, psychologii, v podnikové ekonomice, managementu a naposledy v elektrikařině. V minulosti působil jako vysokoškolský učitel, firemní konzultant, ředitel HR/CSR/PR projektů pro firemní partnery, lektor nebo jako prorektor pro vnější vztahy na vysoké škole. Aktuálně řídí svoji firmu. V LOMu je lektorem Mužské cesty (Brno) a kurzů Cesta pro otce a dcery a Mužská cesta pro otce a syny. Má tři děti, rád cvičí a má rád život.

PhDr. Mgr. Ondřej Cerha, Ph.D.

Ondřej je psycholog, kulturní antropolog a terapeut. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze a má soukromou terapeutickou praxi. Jako akademik se věnuje především kulturní psychologii. Realizoval výzkumy ve Vietnamu a Kanadě. Je otcem dvou dětí a dříve pravidelně průvodcoval v komunitní školce. Angažuje se ve skautském oddíle a s rodinou žije střídavě v Londýně a ve Staré Lysé.

Jan Voves

Honza vystudoval konzervatoř a 13 let strávil v opeře a mohl tak sledovat, co bohémský život s osudy lidí a rodin dělá. Na dalších 20 let se stal obchodníkem a manažerem obchodních týmů. Jako lektor a kouč vedl tréninky obchodních a manažerských dovedností a programy osobního rozvoje. S LOMem spolupracuje už 8 let, aktuálně jako lektor kurzu Mužská cesta a Táta se vyplatí externista v programech Patron a Rozchodem rodina nekončí.

Mgr. Jan Řezáč

Honza vystudoval PF UJEP v Ústí nad Labem. Pracuje jako rolfterapeut a lektor seberozvojových kurzů. Pro LOM pracuje od roku 2006 jako lektor kurzů Mužská cesta, Mužská cesta pro otce a syny, Cesta pro otce a dcery, Agrese je ok a Rozvodem rodina nekončí. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik s arteterapeutickým zaměřením pod institutem SUR a odborný výcvik Zvládání agrese. Je také certifikovaným facilitátorem Maitri dýchání. S manželkou a dětmi žije poblíž Ústí nad Labem.

Jan Weiss

Honza přes 20 let pracuje v obchodním segmentu a pracuje s lidmi i jako trenér. Mimo to už deset let spolupracuje s LOMem jako lektor kurzu Mužská cesta. Prošel si Výcvikem v metodě zvládání vzteku a pět let věnoval i programu Patron. Má tři děti a miluje vše spojené s pohybem.

Mgr. Josef Petr

Josef se v LOMu zabývá muži a jejich potřebami přes 16 let, ať už jako lektor, advokační manažer nebo autor výzkumů, kampaní a publikací. V letech 2018 – 2023 působil v organizaci jako její ředitel. Jeho srdcovými tématy jsou aktivní otcovství a práce s původci násilí. Je autorem kampaně Suchej únor a lektoruje semináře pro táty a Mužskou cestu. Vystudoval sociologii a studia občanské společnosti na FSV a FHS UK. Rád chodí, vaří, zpívá a cpe dětem knížky, co má sám rád. Také má věčně rozepsané fantasy dílo, o kterém rád mluví a málo o něm řekne.