Terapeutický program Zvládání vzteku

Terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

Přihlásit se

Základní informace

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ NAUČIT SE OVLÁDAT SÁM SEBE?

  • Nezvládnutý vztek často vede k násilnému jednání.
  • Fyzické i psychické násilí má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi, narušuje důvěru a vyvolává strach.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • Pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce nebo při výchově svých dětí.
  • Pro muže, kteří se už někdy dopustili na svých blízkých násilí, jako je fyzické násilí, křik, výhrůžky apod., nebo se obávají, že by jejich nezvládnutý vztek mohl skončit násilím.

CO V PROGRAMU ZAŽIJETE?

  • Program začíná několika individuálními sezeními s terapeutem, kde spolu zmapujete aktuální situaci a začnete pracovat na zvládání vyhrocených a konfliktních situací a zastavení násilí.
  • Následuje nácvikově-terapeutická skupina v rozsahu 45 hodin, kde lépe porozumíte svému vzteku, naučíte se potřebné dovednosti pro zvládání svého chování a můžete své zkušenosti sdílet s ostatními účastníky.
  • V případě, že s terapeutem vyhodnotíte, že účast ve skupině pro Vás není vhodná,
    můžete pokračovat v individuální spolupráci.

Terapeuti programu

PhDr. David Čáp, Ph.D.
Mgr. Evžen Nový
Tomáš Němeček
Mgr. Pavel Dosoudil
Mgr. Ondřej Čech
Mgr. Monika Farkašová
Mgr. Ivana Kovářová Bártová
Mgr. Adéla Klingelová
Mgr. Ondřej Šauer

Více informací a přihlášky na webu zvladanivzteku.cz

Přejít na zvladanivzteku.cz