Terapeutický program Zvládání vzteku

Terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

Přihlásit se

Základní informace

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ NAUČIT SE OVLÁDAT SÁM SEBE?

  • Nezvládnutý vztek často vede k násilnému jednání.
  • Fyzické i psychické násilí má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi, narušuje důvěru a vyvolává strach.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • Pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce nebo při výchově svých dětí.
  • Pro muže, kteří se už někdy dopustili na svých blízkých násilí, jako je fyzické násilí, křik, výhrůžky apod., nebo se obávají, že by jejich nezvládnutý vztek mohl skončit násilím.

CO V PROGRAMU ZAŽIJETE?

  • Program začíná několika individuálními sezeními s terapeutem, kde spolu zmapujete aktuální situaci a začnete pracovat na zvládání vyhrocených a konfliktních situací a zastavení násilí.
  • Následuje nácvikově-terapeutická skupina v rozsahu 45 hodin, kde lépe porozumíte svému vzteku, naučíte se potřebné dovednosti pro zvládání svého chování a můžete své zkušenosti sdílet s ostatními účastníky.
  • V případě, že s terapeutem vyhodnotíte, že účast ve skupině pro Vás není vhodná,
    můžete pokračovat v individuální spolupráci.

Terapeuti programu

PhDr. David Čáp, Ph.D.
Mgr. Evžen Nový
Tomáš Němeček
Mgr. Pavel Dosoudil
Mgr. Ondřej Čech

Více informací a přihlášky na webu zvladanivzteku.cz

Přejít na zvladanivzteku.cz