Táta se vyplatí

Otcovství je celoživotní projekt. Víte, co pro vaši firmu znamená zaměstnaný otec? Jaké má pro vás benefity a jak naopak takového zaměstnance správně zaangažovat?

Více informací

Základní informace

Otcovství je celoživotní projekt. Začíná rozhodnutím, že roli otce přijmu, pokračuje péčí
o dítě před narozením a záhy po něm, výchovou ve věku předškolním a školním, podporou
během dospívání a mladé dospělosti… až nakonec vyústí ve vztah dvou dospělých lidí.

Workshop poukazuje na výzvy, kterým tátové v jednotlivých fázích čelí, na to, jak se odráží
v potřebách otců a čím je mohou firmy podpořit, aby byli spokojení jako tátové a následně
jako zaměstnanci.

Lektoři

Bc. Lukáš Talpa
Jan Voves