MUŽI V KRIZI: psychologická teorie, praxe, supervize

Odborný seminář o přímé práci s mužskými klienty, kteří se ocitají ve složitých životních situacích.

Přihlásit / Objednat

Základní informace

Odborný seminář o přímé práci s mužskými klienty

Donedávna platilo, že odbornou pomoc v obtížných životních situacích vyhledávají spíše ženy.  Ale v posledních letech přibývá mužů. Seminář poodhaluje možné příčiny této tendence, zejména tzv. krizi mužství. Především ale mapuje typické chování mužských klientů a nabízí postupy a intervence, které se v práci s nimi osvědčují.

Zvláštní pozornost bude věnována problematice deprese u mužů. V rámci semináře proběhne přednáška, diskuse, drobná cvičení a v případě zájmu i supervize z vlastní praxe. Vítáni jsou kolegyně a kolegové napříč spektrem pomáhající profese (od psychiatrie po sociální práci až po koučink).

Slovo lektora

„Lze mluvit o tolik nadužívaném pojmu krize mužství? I nad touto otázkou se společně pozastavíme. Jsem otevřený diskuzi i sdílení vlastních zkušeností a postřehů z mé třicetileté praxe v práci s muži."

PhDr. Martin Jára

Lektoři

PhDr. Martin Jára