Agrese je OK – pokračování

Pokračovací seminář o proaktivní práci s agresí u dětí určený účastníkům našeho workshopu Agrese je OK.

Více informací

Základní informace

Pokračovací seminář je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor konkrétních situací a jejich praktická řešení. Více času bude věnováno právě tzv. praktickému manuálu. Účastníci si prohloubí již získané vědomosti a zároveň ukotví své rodičovské kompetence v oblasti agrese.

Workshop je určen rodičům a profesionálům pracujícím s kluky, tedy učitelům, vychovatelům, sociálním pracovníkům, psychologům ad., kteří již absolvovali jeho první díl a mohou reflektovat a zhodnotit např. své změny v přístupu k výchově či vlastní reakce v konkrétních agresivních projevech u svých dětí. Skupina zhodnotí své úspěchy či neúspěchy ve zvládání agrese, kterými prošli od absolvování prvního semináře.

Účastníky čeká společné sdílení a otevřenost v tématu agrese dětí a také agrese vlastní.

Reference

Na pokračovacím semináři jsem měl možnost porovnat, jak mi reálně fungují získané vědomosti z Agrese "jedničky". Hodnotím velmi kladně i kritickou zpětnou vazbu lektora.

Pavel (36 let)

Zkusila jsem doma zavést nová pravidla a na pokračovacím semináři o agresi jsem si uvědomila, co funguje a co ne.

Milena (40 let)

Lektoři

Mgr. Evžen Nový
Mgr. Michal Vybíral
Mgr. Monika Farkašová
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Mgr. Bc. Martin Galbavý