Kluk potřebuje vnímat svou sílu a její hranice

Mám chuť ti jednu vrazit! je článek Martiny Coufalové v časopise Moje psychologie, ve kterém vyzpovídala Michala Vybírala z LOMu. Přečtěte si Michalův pohled na agresi u dětí i dospělých.

Americký spisovatel a terapeut John Eldredge v jedné ze svých knih popisuje rozhovor se svým synem, který se nebránil šikaně ze strany spolužáka: „Blaine, až do tebe ten náfuka příště strčí, chci, abys vstal a jednu mu ubalil.“ Blain se na otce rozpačitě podíval a usmál se. Eldredge se nejdříve zděsil, co to řekl, ale vzápětí si uvědomil, že pro chlapce je naprosto nutné, aby se uměl ubránit násilí, kterému je vystaven. „To, jak se má chlapec se svou silou naučit zacházet, ho přece nenaučíme tak, že mu ji vezmeme.“
„Kromě překážek, které vyzývají ke zdolání, musí mít chlapec také kontakt s jinými muži – otcem, dědečkem, strýcem, trenérem, skautským vedoucím a se svými vrstevníky. Potřebuje vnímat svou sílu i její hranice a také sílu a hranice druhých,“ dodává psycholog Vybíral.

Zdroj: Článek „Mám chuť ti jednu vrazit!“, Moje psychologie 2/2015

Celý článek ke stažení

Rozhovor Moje psychologie 2015-2

Další články