Jak řešit násilí ve vztazích?

Jak řešit násilí ve vztazích?
Pracujme s lidmi, kteří jej působí

25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Liga otevřených mužů (LOM) se připojuje k šíření myšlenky, že je násilí na ženách nepřijatelné a spolu s dalšími 53 organizacemi z celého světa nabízí řešení ve formě práce s osobami, které se násilí dopouští. Tyto organizace dnes zahajují kampaň #ResponsibleTogether.

„Lidé, kteří nezvládají svou agresi a dopouští se násilí na svých blízkých, nejsou jen strůjci problému, ale také nezbytnou součástí jeho řešení,“ říká k tématu Mgr. Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, která již pět let pořádá kurzy zvládání vzteku pro muže a cvičí odborníky z neziskových organizací a státních institucí, jak s touto cílovou skupinou pracovat.

Aktivní zapojení mužů do řešení problému

Podle závěrů českých i zahraničních studií působí ve většině případů násilí ve vztazích muži. Některou z forem násilí ze strany svého partnera zažila podle výzkumů až třetina žen. V 80 % případů jsou pasivními účastníky také děti. Zaměření se na muže nezvládající agresi je v prevenci násilí ve vztazích klíčové, protože pracuje přímo s příčinou problému a pomáhá v prevenci eskalace a opakování násilí.

Základním principem i cílem kurzů zvládání vzteku je přijmout odpovědnost za svoji agresi, násilí a nehledat ospravedlnění ve svém okolí – manželka si za to může sama, v práci mám blbého šéfa atp. Za násilí je odpovědný vždy jeho nositel.

Jako pozitivní vzor mohou fungovat i muži, kteří se násilí nedopouští. Liga otevřených mužů je u nás od roku 2009 patronem kampaně Muži proti násilí na ženách a dětech, kterou podpořily také některé známé osobnosti veřejného života. Například boxer Lukáš Konečný, starosta Prahy 7 Jan Čižinský nebo publicista a internetový vydavatel Ján Simkanič.

„V této kampani LOM a zúčastnění muži odsuzují násilí na ženách a dětech, ale zároveň společně upozorňují, že nelze pouze kriminalizovat a stigmatizovat muže, kteří násilí páchají. Pokud zůstanou pachatelé násilí mimo poskytovanou pomoc a řešení, kolo násilí se nezastaví,” vysvětluje Josef Petr.

České organizace se připojují k mezinárodní kampani

Liga otevřených mužů a Diakonie ČCE jsou součástí světové sítě pro práci s násilnými osobami WWP-EN, která 25. listopadu spouští kampaň #ResponsibleTogether. Ta si klade za cíl podpořit myšlenku důležitosti zodpovědné práce s osobami, které se dopouštějí násilí ve vztazích, a to napříč všemi zeměmi sdruženými v této mezinárodní síti.

Náš hlavní záměr je zvýšit bezpečí obětí násilí ve vztazích, tím, že více lidí (zejména mužů), kteří násilí působí, rozpozná, že něco není v pořádku a dokáže vyhledat odbornou pomoc,“ říká k tématu Alessandra Pauncz, výkonná ředitelka WWP EN.

„Koordinovaná komunitní spolupráce mezi programy pro násilné osoby a službami pro oběti násilí jsou odpovědí a řešením násilí ve vztazích,“ dodává.

Kontakty pro média:

Další články