Fórum rodinné politiky v Brně

7. 7. 2019 Muži a péče

Odborný garant LOMu pro téma aktivního otcovství Lukáš Talpa moderoval na Fóru rodinné politiky panel s názvem Podpora mužů v péči o děti. Letošní ročník pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v Brně 14. a 15. 5.

„Budoucnost české rodiny“ je slogan fóra, které zorganizoval Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí při příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Cílem této pravidelné mezinárodní akce je vyvolávat a podporovat otevřenou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice do budoucna.

Akce se zúčastnili jak zástupci a zástupkyně státní správy, politické reprezentace, tak neziskových organizací. Diskutovali navíc i aktéři aktivní v podpoře rodin, například otec na rodičovské dovolené.

Celkem se fóra zúčastnilo okolo 500 návštěvníků. Více informací o Fóru rodinné politiky na: www.forumrodina.mpsv.cz, kde lze nalézt i videozáznamy diskuzí a workshopů.

Podpora mužů v péči o děti

Panel Podpora mužů v péči o děti byl zaměřen na témata: jakými nástroji by měl stát více podpořit muže v péči o dítě? Na rodičovskou dovolenou nastupuje stále minimum mužů. Jaké jsou zkušenosti mužů, kteří zůstávají doma s dětmi? Jak zvýšit podíl mužů mezi pečujícími v zařízeních služby péče o děti?

Vystupující: Jan Baláč, zastupující náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT, MPSV; Jan Čejka, manžel na rodičovské dovolené; Hana Friedlaenderová, Nielsen Admosphere (dříve Mediaresearch); Iva Šmídová, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; Tomáš Hejkal, odbor sociálního pojištění MPSV; Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno.

Liga otevřených mužů organizuje několik kurzů zaměřených na aktivní otcovství, např. Táta na roztrhání, Muž u porodu a nově teď letní workshop.

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné polititky a ochrany práv dětí

 

http://ilom.cz/kurz/letni-workshop-v-zahrade-aizen-tata-tisice-tvari/

 

Další články