Děti v pěstounské péči potřebují mužské vzory

Děti v pěstounské péči nepotřebují drahé dárky, ale mužské vzory. Muži pěstouni mají na pozitivní rozvoj svěřených dětí nezanedbatelný vliv.