Michal Miovský: Měsíc bez alkoholu není nic

Rozhovor s předním českým adiktologem Prof. PhDr. Michalem Miovským, přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. O mužích, alkoholu a Suchým únoru.

Muži budou opět držet Suchej únor

V únoru ani kapka alkoholu. Zvládneš to? Pečuj měsíc o své zdraví a udělej dobrou věc pro sebe i pro druhé! Přidej se k nám na www.suchejunor.cz.

Patron – kdo nezkusí, nepochopí

Jak vypadá život patrona? Přečtěte si autorsky napsaný příběh Jana Vovse s jeho zkušenostmi se zapojením do projektu. Vyšlo na webu HR kavárny.