Dítě potřebuje i mužský vzor

Děti otce potřebují. Otcové předkládají dětem různé výzvy a ukazují jim svět a jeho dobrodružství. Rozhovor o potřebě mužských vzorů s Martinem Járou.