Pěstujme pěstouny – seznam literatury

Obsah:

Odborná literatura

muzi_pestouni_nMuži pěstouni v ČR

autor: Mgr. Josef Petr a kol.
Liga otevřených mužů, z.s., 2015

Publikace Muži pěstouni v ČR je u nás unikátním počinem, který se zaměřuje na velmi specifickou oblast podpory pěstounské péče. Téma mužů v pěstounských rodinách bylo zatím zkoumáno pouze v kontextu některých anglosaských zemí – a to velmi okrajově.

Publikace Muži pěstouni v ČR ke stažení!

 1. Základní informace o osvojení (adopci), autoři: V. Bubleová, F. Vyskočil, P. Pokorná, Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2014
 2. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči, Martina Vančáková, Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2011
 3. Přípravy pro budoucí náhradní rodiče (metodika), Vávrová, P. Pokorná, J. Frantíková, H. Korcová, K. Řeháková, Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2012
 4. Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči, Marie, M. Vágnerová, Středisko náhradní péče, Praha 2011
 5. Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v České republice, Lucie Vránová, Středisko náhradní péče, Praha 2011
 6. Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje i vaši pomoc (informace a pracovní listy pro pedagogy), J. Grohová, V. Bubleová, A Vávrová, J. Frantíková, Středisko NRP, Praha 2011
 7. Pěstouni mají právo na služby (praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči), Rozum a cit, 2007
 8. Pěstounská péče a adopce, Dagmar Zezulová, Portál, 2012
  Kniha se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči. Rodičům, kteří se chystají na přijetí dítěte, nabízí rady, jak se na to dobře připravit, zabývá se vztahy přijatého dítěte s ostatními členy rodiny. Autorka otevírá i téma vyčerpání adoptivních rodičů a pěstounů, komunikace s úřady a někdy i soudy, nevyhýbá se ani otázce úspěšnosti náhradního rodičovství. Vychází z osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí.
 9. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči, Marie M. Vágnerová, Středisko NRP, 2012
 10. Dítě v nové rodině, K. B. Purvis, D. R. Cross, W. L. Sunshine, Grada
  Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové – náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají. Uvádí i konkrétní případy, na kterých jsou demonstrovány teoretické poznatky v praxi. Čtenář tak dostane rady, jak se chovat v případě dítěte z odlišné kultury, komunity, ze zahraničí, z problémového prostředí, se zvláštním chováním nebo s odlišnými či zvláštními emočními potřebami. Publikace má vynikající reference ze zahraničí a je zcela v souladu se současnou politikou našeho státu v této oblasti. Překlad doporučili pracovníci odpovědných odborů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 11. Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra, M. Čermáková, Středisko NRP, Praha 2012
 12. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka, V. Bubleová, Frantíková, F. Vyskočil, A. Vávrová, P. Pokorná, Středisko NRP, Praha 2014
 13. Dilemata náhradní výchovy, A. Škoviera, Portál, 2007
  Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší „špatná“ rodina, nebo „dobrá“ výchovná instituce? Podle kterých kritérií vybírat rodiče pro konkrétní dítě? Jaká by měla být náhradní péče pro děti s postižením? Jsou lepší státní, či nestátní instituce náhradní péče? Jaký typ dětského domova je nejlepší? Kam by měly být umísťovány děti s vážnými poruchami chování? Ve dvanácti kapitolách knihy, z nichž každá řeší jedno dilema, nalezneme podrobný rozbor různých rodinných a výchovných situací. Autor probírá argumenty z obou stran, uvádí zajímavá výzkumná zjištění a příběhy z vlastní praxe. Kniha je psána pro pracovníky v oblasti náhradní péče o děti, psychology, studenty sociálních oborů, současné i potenciální adoptivní rodiče a pěstouny. ([teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech])
 14. Doprovázení v pomáhajících profesích, S. Vávrová, Portál, 2012
 15. Vazba, teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem, J. Bowlby, Portál, 2010
  Autor se ve svém klasickém díle zabývá procesem, týkajícím se vazby a separace a ukazuje, jak z experimentálních studií týkajících se vývoje dětí lze odvodit vzorce chování, jež docházejí potvrzení biologickými vědami. Postuluje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany, a zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a pracovníky pomáhajících profesí
 16. Odloučení, J. Bowlby, Portál, 2012
  Kniha Odloučení je druhým svazkem klasického díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek uvedené trilogie se zabývá především problémem separační úzkosti obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči.
 17. Ztráta, J. Bowlby, Portál, 2013
 18. Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace, Bubleová, V. ; Matějček, Z. ; Kovařík, J., Psychiatrické centrum Praha, 1997
 19. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem, Cairs, K., Portál, 2013
 20. Vzpoura deprivantů, Drtilová J. , Koukolík F., Galén, 2006
 21. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Dunovský, J., Dytrych, Z., Matejček, Z. a kol., Grada Publishing, 1995
 22. Děti na zabití, Golobová, M.
 23. Psychická deprivace v dětství, Langmaier, J.; Matějček, Z., Státní zdravotnické nakladatelství, 1963
 24. Náhradní rodinná péče, Matějček, Z. a kol.: , 1999
 25. Osvojení a pěstounská péče, Matějček, Koluchová, Bubleová, Kovářík, Benešová
 26. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Matějček, Z., 1994
 27. Drž tátu za ruku, Elisabeth Cleveová, Nakladatelství Lidové noviny, 2004
 28. Na otci záleží, Kevin Leman, Návrat domů, 2008
 29. Vztah otce a syna, Tomáš Novák, Grada, 2008
 30. Víc bláta! – Děti potřebují přírodu, Andreas Weber, Malvern, 2015
 31. O otcovské roli – význam otce v rodině, Tomáš Novák, Grada, 2013
 32. Jak vychovat děti a nepřijít o rozum, Kevin Leman, Návrat domů, 2012

Beletrie s tématem náhradní rodinné péče

 1. Rok kohouta, Boučková, Odeon, 2008
  Pod nenápadným názvem Rok kohouta se totiž skrývá velmi drsná osobní zpověď. Tereza Boučková v deníkově psané knize poodkrývá, proč se z jedné z hlavních mediálně známých zastánkyň adopcí stala jejich téměř zásadní odpůrkyní
 2. Nesviť mi do repráku, Alena Konečná, Návrat domů, 2008
  Jaký je život rodiny, která přijala do pěstounské péče holčičku s postižením? Příběh, který je svědectvím o vztahu matky a adoptivní dcery se závažným onemocněním.
 3. Zvíře, T. L. Hayden, Portál 2010
  Jsou knihy, které pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti – přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. Jednou z nich je další příběh zkušené dětské psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který se na začátku románu utíká před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Pod stolem a chráněn židlemi odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Autorka krok za krokem rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. Dlouhodobá terapie a až neuvěřitelná míra empatie a pedagogické intuice vede k pomalému a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvladatelného Kevina, kterému děti přezdívají Zvíře.
 4. Dary se přece nevracejí, Ludmila Janáková, Triton, 2007
  Rodiny vznikají různým způsobem-tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí  dvou starších děvčat
 5. Děti, které se rodí v srdci, Miloslava Striová, Portál, 2013
  Poněvadž jsme toužili žít jako každá jiná rodina a nemohli jsme mít vlastní děti, tak jsme přijali děti do adopce. Řekli jsme si: ‚Tak a teď jsme jako každá jiná rodina.‘ Mýlili jsme se.“ Knížka vypráví o dětech, které se narodily v srdci svých náhradních rodičů, které si do života přinesly různé problémy a genetickou zátěž. Život s nimi nebyl a není procházkou růžovým sadem a knížka popisuje „jiné“ rodičovství s otevřeností a zároveň v sobě nese naději pro všechny, kdo by rádi dítě osvojili nebo přijali do pěstounské péče a bojí se, zda to zvládnou. Kniha je retrospektivou, ohlédnutím za dvěma desítkami let rodinného života rodičů a jejich adoptivních dětí a dětí, které rodina přijala do pěstounské péče. Manželé Striovi postupně přijali do své rodiny osm dětí. Kniha osloví zájemce o skutečné příběhy pěstounských a adoptivních rodin.
 6. Cesta k mým matkám, Edith Holá, Jota, 2012
  Jedná se o autobiografický příběh ženy, která byla adoptovaná a vyrůstala v náhradní rodině. A když dospěla, rozhodla se vyhledat svoji biologickou matku. Ovšem, setkání s biologickou matkou není konec, ke kterému měl příběh dojít. Naopak, je to teprve začátek, který rozjede kolotoč poměrně bouřlivých událostí a čtenářům se začnou odhalovat ohavné věci, které se v adoptivní rodině děly. A sen biologické mámy o idylické rodině se rozpadl na kusy…
 7. Domov je místo, odkud tě nevyhodí
  Dagmar Zezulová, Autorka, lékařka a pěstounka, připravila ke druhému vydání pokračování životů svých přijatých i biologických dětí. S neuvěřitelnou pokorou a laskavostí se rozhodla spolu s dětmi zveřejnit jejich osudy až do dospělosti, protože jejím přesvědčením je, že děti patří domů. Kniha vypráví o Dospívání dětí – o období, které bývá nejtěžší kapitolou celého rodičovství. Jak proběhla puberta, jak děti dnes žijí, jak se odvíjejí jejich osudy? Tím, že autorka popisuje 15 let běhu života své rodiny, od přijetí prvních dětí, po jejich dospělost, poskytuje cenný a nezkreslený pohled na problematiku dětí žijící v dětských domovech a náhradních rodinách. Autorka svými texty ovlivnila i celou řadu jiných osudů – těch, kteří o náhradním rodičovství přemýšleli, ale i těch, kterých se téma adopce, pěstounská péče, hostitelská péče jakkoli dotýká.
 8. Rozbitá, Cathy Glass, Portál, 2011
  Jodie patří mezi děti, které jejich rodina zneužívá a zanedbává. Brutální sexuální zneužití, nedostatečná péče a bezohlednost k potřebám malé Jodie vedly k tomu, že úřady tuto osmiletou dívenku odebraly rodičům a hledaly pro ni náhradní rodinu. Příběh začíná ve chvíli, kdy se po čtyřech měsících náhradní péče Jodie ocitá ve své páté pěstounské rodině…
 9. Sama bych se v nebi bála, Janáková L., Triton, 2012.
 10. Dcera padajícího listí, Nagy Štolbová T., Triton, 2014
 11. Jako stromy bez kořenů, Schmidt M.-L., 1995
 12. Cesty srdce … aneb, když rodina vzniká jinak, Voběrek J.
 13. Spratek, Hayden T.L., Portál, 2012
 14. Tygřice, Hayden T.L.,  Portál, 2012
 15. Dračice a mazánek, Hayden T.L., Portál, 2009
 16.  Sebranka, Hayden T.L., Portál, 2013
 17. Dítě zvané To, Pelzer D.
 18. Ztracený chlapec, Pelzer D.
 19. Člověk jménem Dave, Pelzer D.
 20. Škola malého stromu, Carter Forrest
 21. Děvčátko, rozdělej ohníček, Šmaus Martin
 22. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, Lacková Elena
 23. Černobílý svět, Stockett Kathryn

Literatura o pěstounství s mužskou tématikou

 1. Mami, tatínek říkal…,Mühlan Eberhard, Advent Orion, měl by to být pohled německého pěstouna na výchovu dětí
Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie