MUŽI DO ŠKOL

IMG_0058Získejte pro svou školu konkurenční výhodu!

Poradenský program a seminář pro školy, které cítí potřebu většího začlenění mužů do své práce.

 

objednat

Součástí je vstupní informace o nutnosti genderově vyvážené výchovy a vzdělávání, praktické tipy na začleňování mužů do práce školy i tvorba kampaní a akcí s cílem zapojit širší komunitu zejména mužů do vzdělávání dětí.

Získáte:

  • vhled do problematiky
  • praktické nástroje a zkušenosti zejména ze zahraničí
  • akční plán zapojení mužů obsahující práci s muži, učiteli, rodiči i širší komunitou, a to v souladu se ŠVP školy.

 

Dvoustupňová struktura umožňuje upravení plánu a jeho revize, případně doplnění a konzultace v průběhu školního roku pro vedení školy.

Formát:

2x3h nebo 1x 3h plus konzultace emailem, skype (vedení škol, v místě školy)

Cena:

6000 Kč za celou akci

 

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie